Home > Veckobrev v.29 ”Rikligt med vatten men snålt med vin…”

Veckobrev v.29 ”Rikligt med vatten men snålt med vin…”

Idag når vi crescendot på rapportsäsongen och nästan alla storbolag har rapporterat siffrorna för Q2. Börsen är en plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Detta gäller särskilt vid tillfällen när en stor mängd ny och viktig information presenteras, vilket alltid gör rapportperioder besvärliga ur ett analytiskt perspektiv.

Vi var föregående vecka positiva avseende börsutvecklingen som helhet baserat på lovande beteendemönster både nationellt och internationellt. Kursrörelserna för ett flertal av de svenska storbolagen indikerade att det fanns en god möjlighet för vidare uppgång förutsatt starka rapporter. Att peka med hela handen precis före rapportfloden är dock inte vederhäftigt och det måste alltid finnas en mental beredskap att även väl underbyggda prognoser kan fallera.

Föregående rapportperiod var strålande bra, vinet flödet från ymnighetshornet och kurserna steg i samklang med överraskande bra resultat och ljusa framtidsprognoser. Investerarkollektivet hade naturligtvis detta i åtanke och det är därför inte underligt att börsen som helhet och flera av storbolagen tangerade årshögsta inför innevarande vecka.

Denna gång serverades dock inget välsmakande vin till placerarna utan istället har de fått nöja sig med mest vatten i glasen. Nedgången i Ericsson står i en klass för sig, men ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Getinge, Handelsbanken, Nordea, Sandvik, Telia och Volvo har alla redovisat siffror som inneburit tydliga nedställ i aktiekurserna.

Med vissa undantag har dock resultaten varit riktigt bra, men förväntningarna var ännu högre ställda, vilket förklarar de negativa kursrörelserna. Indexmässigt talar vi dock inte om några ras utan nedgången hittills uppgår till måttliga tre procent.

Den svenska börsen kan till viss del avvika mot den globala börsutvecklingen, men den faller eller stiger aldrig kraftigt på eget bevåg utan de större kursrörelserna är alltid till betydande del korrelerade med det internationella börsläget

Amerikanska S&P 500 har överraskat på uppsidan efter en mycket bra början på sin rapportperiod och noterade ”all time high” för ett par dagar sedan.  Nasdaq, som för bara ett par veckorna fick vidkännas en minipanik, visar samma beteende och har också uppnått nya toppkurser. Asien ger ett stabilt om än i nuläget överköpt intryck efter fortsatta uppgångar i Kina, Hong Kong, Indien och Sydkorea.

USA
USA

De större börserna i Europa har varit påtaglig tråkiga med en svagt negativ lutning i sedan början av maj. Vi tror dock som tidigare att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv, men konstaterar att rekylfasen har blivit betydligt mer utdragen än förväntat.

Europa
Europa

En av de tydligaste och mest väldefinierade trenderna på de finansiella marknaderna är eurons styrka mot dollarn. Sommaren 2008 fick man betala 1,6 dollar för en euro och knappt sju år senare i mars 2015 rådde nästan paritet då priset fallit till 1,03 dollar.

Efter denna panikartade utförsäljning pendlade Euro/USD under drygt två års tid i en utdragen bottenformation mellan 1,03 till runt 1,14 och trots otaliga försök under denna period att bryta förbi den övre delen av intervallet har dessa obönhörligen fallerat fram tills april och maj innevarande år. Då stärktes euron från 1,05 till 1,13, hade styrkan att behålla större delen av denna uppgång och lyckades sedan med kraft bryta upp ur tradingintervallet.

Bottenfasen mot dollarn är sålunda över och vi tror att både Euron och därmed den svenska kronan kan stärkas betydligt mot dollarn. Exakt vilken inverkan valutarelationen mellan Euro/USD har för börsutvecklingen i Europa och USA är svårt att utröna, men en allt för stark euro och dito svag dollar kan skapa finansiell oro, varför vi bevakar denna utveckling mycket noga.

Euro/USD
Euro/USD

Vår slutsats är att vi inte tror på något ras eller större nedgång på den svenska börsen med hänsyn till börsutvecklingen i vår omvärld, men det har skapats en svårforcerad utbudsnivå strax ovanför nuvarande indexnivå (OMXS30) med potentiella säljare som gärna minskar sina innehav och realiserar vinster när kurserna försöker dra sig uppåt.

Vårt mest sannolika scenario är därför en sidledes/svag nedåtgående börs med risk för nedgång till 1550 punkter (minus 3-4 %) men att marknaden framåt höstkanten kan repa nytt mod och mycket väl nå nya toppnivåer före årets slut.

Sverige
Sverige

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto