Home > Veckobrev v. 3 ”Börsen skakar hand med verkligheten…!”

Veckobrev v. 3 ”Börsen skakar hand med verkligheten…!”

Slutsatsen i det sista veckobrevet 2016 var enkel och tydlig. Vi trodde på ytterligare kursuppgång för den svenska börsen, men varken USA eller Tyskland framstod som mogna för vidare uppgång och Sverige stiger inte på egen hand. 

Sverige
Sverige

Vi ansåg därför att dessa marknader sannolikt, liksom de flesta övriga börser i Europa, behövde ”ligga till sig” och vädra ut överköptheten mer ordentligt. Detta innebar att vi var avvaktande till kursutvecklingen i Sverige för resten av 2016, men till skillnad från januari 2016 var vår bedömning att januari 2017 kunde bli en positiv tillställning.

Prognosen har på det stora hela stämt väl, men den svenska börsen har dock inte visat framfötterna hittills även om den rekyl som inleddes i mitten på december visar tydliga indikationer på att ebba ut. När en marknad rusar upp i den takt som skedde under första hälften av december är det nästan naturlagsbundet med åtminstone en paus för att eliminera den överköpthet och eufori som uppstår.

För att börsen ska uppvisa positiv dynamik ska uppgången vara snabb, kraftfull med understöd av stigande volymer som visar på ett genuint köpintresse medan nedgången ska vara relativt marginell till sin karaktär med säljare som nyttjar läget för vinsthemtagningar utan att agera aggressivt.  Just detta beteendemönster har vi bevittnat den senaste månaden, vilket gör oss fortsatt bekväma med en positiv syn på den svenska börsutvecklingen.

Börsen uppvisar dock för tillfället divergerande tendenser. Under torsdagen (OMXS30 stängde på minus 0,14 %) fanns det ett tydligt köpintresse för verkstadssektorn med uppgångar för ABB, Alfa, Autoliv, Electrolux, SKF, Trelleborg och Volvo där den sistnämnda steg med 1,48 % och Electrolux med så mycket som 2,27 %. Banksektorn visade marginella rörelser medan Ericsson slutade på ett tydligt minus och defensiva bolag som Securitas, Swedish Match och Telia alla visade minustecken.

USA
USA

Denna utveckling illustrerar väl det rådande sentimentet på börsen. Placerarna ser för första gången på flera år en vinstdriven uppgång framför sig och det är just konjunkturkänsliga branscher som verkstad och råvaror som förväntas få den starkaste vinstutvecklingen.

Även om verkstad står för över 30 % av storbolagsindex behövs det hjälp från övriga sektorer och då inte minst av bank för att driva börsen till nya höjder samt att både Europa (Tyskland) och USA vaknar upp från den senaste månadens slummer och visar stigande kurser.

Efter presidentvalet fick den breda amerikanska marknaden (S&P 500) en trendmässig lutning av sådan karaktär att den var ohållbar förutom i det kortsiktiga perspektivet. Trots detta har rekylen i det närmste uteblivit och marknaden har rört sig stillsamt ända sedan den sjunde december.

Vi hade föredragit en rekyl som i Sverige för få denna börs i bättre balans, men med hänsyn till kraften i den förutvarande uppgången tror vi dock att USA har mer att hämta på uppsidan om än inte i samma utsträckning som i Europa.

Inte heller Tyskland har uppvisat någon rekyl efter den kursmässiga eufori som rådde under första hälften av december utan tvärtom har denna marknad efter rusningen uppåt fortsatt att sakta gnaga sig norrut och uppvisar därmed ett kursmönster som skiljer sig dramatiskt från den volatilitet och slagighet som var förhärskande tidigare under större delen av 2016.

Vår grundläggande bedömning av detta beteende är positivt, men vi föredrar en uppgång av mer stabil karaktär i form av trappsteg där marknaden kommer i balans innan det är dags för ett nytt steg uppåt.

Tyskland
Tyskland

Sydostasien som tvärtemot USA och Europa drog sig tydlig nedåt under större delen av december har däremot börjat året med en uppgång om 6-7 % och Hong Kong, Singapore och Sydkorea tillhör vinnarna bland världens börser hittills i år. Även Indien har kommit tillbaka efter debaclet med valutareformen och strävar tydlig norrut.

Med jämna mellanrum, dvs. fyra gånger om året i samband med delårsrapporterna skakar börsen hand med verkligheten och dessa perioder är notoriskt svårprognosticerade och all form av analys oavsett om den är fundamental, kvantitativ, teknisk eller beteendevetenskaplig ställs lätt huvudet när det kommer ny och oväntad information på bordet.

Marknadens förväntningar kalibreras mot det verkliga utfallet och det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten där även de största bolagen snabbt kan röra sig 5 % (eller mer) upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Det är därför nästan tjänstefel att peka med hela handen nu när denna period har börjat och kulminerar de kommande två veckorna. Med brasklappen att den förväntade vinsttillväxten inte ställs på huvudet behåller vi dock vår positiva syn på börsutvecklingen, som vi har förfäktat sedan början av juli.

Hong Kong
Hong Kong

Vi grundar detta på allt mer positiv internationell konjunkturdata, starka basmetaller, stabilit oljepris, dollarstyrka, måttligt stigande räntor och positiva trender på de flesta av världens börser.

Var emellertid beredd på en skumpig färd där internationell storpolitik och de kommande valen i Europa i kombination med eldfängt agerande från USA:s nye president kan skapa oväntade och emotionella rörelser på världens börser.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto