Home > Veckobrev v. 3 ”Rapportsäsongen bestämmer börsutvecklingen…

Veckobrev v. 3 ”Rapportsäsongen bestämmer börsutvecklingen…

När vi föregående vecka betraktade börserna i USA, Tyskland och Sverige så konstaterade vi att de underliggande trenderna var fortsatt uppåtriktade på dessa tre marknader, vilket medförde att vi valde att behålla en positiv grundsyn avseende börsutvecklingen. Vi såg sålunda årets inledande börsnedgångar som rekyler och inte som trendbrott och envisades med att behålla vår målkurs om 1500 punkter för den svenska börsen (OMXS30). 

Sverige
Sverige

 

Under veckan har beteendemönstret på ovanstående börser stärkt oss i vår positiva uppfattning och för första gången på länge så befinner sig USA, Europa och Sverige i börsmässig symbios.

Marknaderna ligger strax under årshögsta och även om volatiliteten fortfarande är hög så är den avtagande samtidigt som prisdynamiken har en positiv bias.

Rekylerna som inträffade i mitten på december samt i början av året har återhämtats med kraft och förvånansvärd lätthet trots ett kontinuerligt fallande oljepris.

Vi har tidigare noterat att nedgången i olja är i det närmaste vertikal = panikartad, men eftersom vi varit något snabba med att överväga om ett möjligt köpläge höll på att utkristalliseras har vi på sistone studerat prisutvecklingen från sidlinjen.

Inte utan viss förvåning är det bara att konstatera att den närmast utopiska prisnivån om 40 dollar nu är mycket nära att uppnås och att marknaden är den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Vi avvaktar nu en omslagsrörelse som ger en tydlig indikation på att ett bottenläge verkligen är sannolikt, men höjer ånyo beredskapen att kunna agera på köpsidan.

Tyskland
Tyskland

Den chockverkan som det snabbt fallande oljepriset har haft på börsaktörernas sentimentet har dock börjat ebba ut då man krasst kalkylerar med att priset snart ”måste” börja stabilisera sig då ett fat olja har ett inneboende värde och vissa ledande stora oljebolag som t.ex. Statoil har en tydlig attraktionskraft med ett kursmönster av utbottnande karaktär.

Om vi byter marknad till basmetaller nödgas vi konstatera att ingen av dem i dagsläget ser intressanta ut. Ju tråkigare och mer nedpressat ett investeringsobjekt blir ju större den framtida uppgångspotentialen, varför vi självklart håller ett vakande öga inte minst på zinkpriset som trots allt med viss framgång spjärnar emot den nedåtgående tendensen.

Det som istället glänser och som efter en lång och tråkig period ser ut att vakna till liv på allvar är de fyra ädelmetallerna guld, lillebror silver samt palladium och platina. I december var vår bedömning att guldets nedåtriktade brott från sitt långa tradingintervall var en falsk säljsignal och vi såg en potential för guld att efterhand kan klättra uppåt mot 1300 dollar.

Kortsiktigt har metallen stigit med över 5 % från 1170 till 1240 dollar, blivit något överköpt och är i behov av en paus men därefter ser vi goda förutsättningar för vidare uppgång.

Silver har haft en bedrövlig kursutveckling bakom sig med en topp på 47 dollar våren 2011. Därefter har utförslöpan varit långvarig och dramatisk med en nedgång på 70 % till 15 dollar i november 2014.

Efter en bottenfas på två månader där silver pendlat mellan 15 -17 dollar börja det dock nu på allvar lukta trendbrott och om silver lyckas bita sig fast i den övre delen av intervallet och sedan bryter uppåt ser vi en betydande uppsida.

Hong Kong
Hong Kong

Varken palladium och platina har haft samma negativa utveckling som silver med palladium som i särklass mest stabilt. Bägge ädelmetallerna uppvisar dock klassiska bottenformationer och vilken av dem som tekniskt ser mest intressant ut är en smaksak.

Börsmässigt har Hong Kong återhämtat sig på ett imponerande sätt och ser nu ut att göra ett nytt försök att äntligen bryta upp från sitt långvariga tradingintervall som varit i kraft ända sedan slutet på 2010. Sydkorea visar dock en svag tendens medan både Singapore och Taiwan visar samma positiva mönster som Hong Kong.

Kinas starka börstrend är intakt men är i stort behov av en trendpassning/rekyl/paus. Indien har rört sig sidledes sedan september med resultat att denna marknad ånyo börjar se försiktigt intressant ut.

Det har knappast undgått någon läsare att undertecknad hyser en påtaglig vurm att betrakta marknaderna ur ett beteendevetenskapligt och psykologiskt perspektiv, men i samband med rapportperioderna med ett flöde av ny och essentiell formation är det fundamenta och förväntningar som styr, varför en akties förutsättningar kan ändras momentant med dramatiska prisrörelser som följd.

I USA började bokslutsperioden med Alcoa i måndags och fortsätter nu i snabb takt medan det dröjer till början av vecka 5 innan de svenska rapporterna på allvar rullar in.

Silver
Silver

Gårdagens snabba omsvängning i USA från tydligt plus till minustecken medför en negativ start på dagens börsutveckling. Under förutsättning att rapporterna inte överraskar negativt och att den breda amerikanska marknaden orkar ligga kvar i sin positiva grundtrend finns det emellertid en god sannolikhet att vår målkurs om 1500 punkter (nu 1465) för den svenska börsen (OMXS30) kan behöva revideras på uppsidan.

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto