Home > Veckobrev v.3 ”I väntan på rapporterna …”

Veckobrev v.3 ”I väntan på rapporterna …”

Marknaden stängde under gårdagen på nästan exakt på samma nivå som för en vecka sedan. Denna pågående paus kan förklaras av nedanstående punkter:

  • Efter den snabba uppgången under årets första vecka blev börsen överköpt. En trend som rör sig vertikalt uppåt lyckas oftast bara hålla denna branta lutning under en kortare tid. Det är de facto ett styrketecken att den pågående rekylen inte ens uppgår till en procent och att den har skett under avtagande volym.

 

  • Nästa vecka börjar rapportperioden på allvar. Torsdagen den 25/1 publicerar Castellum, Intrum Justitia, NCC och Nordea sina siffror.  Dagen därpå är det dags för Ahlsell, Atlas Copco, Essity, SSAB och Telia. Crescendot nås i slutet av månaden då flod av rapporter sköljer över marknaden. Som vi noterade i föregående publikation kommer förväntningarna få skaka hand med verkligheten och all form av analys oavsett fundamental eller teknisk sätts tillfälligt ur spel. Detta förhållande skapar naturligtvis en viss osäkerhet och leder till att investerarkollektivet blir avvaktande.

 

  • Negativa analyser rörande de svenska storbankerna och fortsatt oro för prisutvecklingen på bostäder har fått denna sektor att rekylera efter årets inledande uppgång. För Nordea, SEB och SHB är tillbakagångarna klart modesta medan Swedbank har fått vidkännas en rekyl av en mer kännbar karaktär. Med tanke på bankernas tyngd i index får denna utveckling en dämpande effekt.

 

  • Den tyska regeringsuppgörelsen har stärkt euron mot dollarn och euron har inte varit så här stark sedan hösten 2014. Den svenska kronan har en mycket tydlig korrelation med euron, vilket har medfört att en dollar nu kostar något över 8 kronor jämfört med 8,50 för en månad sedan. Den svenska börsen föredrar generellt en stark dollar, varför detta förhållande har en viss återhållande effekt på börsutvecklingen.

 

Europa som helhet har haft samma beteendemönster som i Sverige baserat på punkterna 1, 3 och 4 där inte minst eurons förstärkning påverkar de europeiska börserna.  Trots ovanstående osäkerhetsmoment så är dock både Sverige och Europa stabila och den innevarande rekylen/konsolideringen är sannolikt en kraftsamling inför en ny uppgångsfas.

Europa
Europa

Om vi studerar de europeiska börserna rör sig Tyskland och Frankrike i tandem och konsoliderar strax under toppnivåerna från 2017. Italien har däremot rusat i väg liksom Storbritannien och Österrike. Belgien och Holland visar också styrka medan Spanien fortfarande ligger i bakvattnet även om riktningen är positiv.

Förstärkningen av Euron har sålunda än så länge inte haft någon signifikant inverkan på det europeiska börshumöret, men skulle styrkan mot dollarn bli allt för påtaglig kan detta tveklöst få en hämmande/negativ effekt på kursutvecklingen.

I USA har ett fåtal tunga rapporter presenteras med en viss positiv underton även om det är för tidigt att dra några väsentliga slutsatser. Med hänsyn till den att både breda marknaden (S&P 500) och Nasdaq  uppvisar allt brantare trender med vissa inslag av eufori är det essentiellt att rapportsäsongen når upp till de högt ställda förväntningarna. Vi tror att så kan bli fallet, men intar en hälsosam skepsis till  marknadens höga värderingar.

USA S&P 500
USA S&P 500

Vår prognos för oljepriset om en uppgång till 70 dollar har fallit väl ut. Priset nådde 70,34 under måndagen och oljan förefaller rekylmogen. Under tisdagen sjönk priset ned till 69 dollar, men vi vill se ett pris på 67 dollar eller lägre för att ställa oss på köpsidan.

Olja
Olja

Med hänsyn till konjunkturoptimismen, den samfällda globala börsuppgången och starka olje- och basmetallpriser ansåg vi föregående vecka att åtminstone den närmaste tiden kunde bli behaglig på den svenska börsen.

Det föreföll som en klart rimlig prognos att OMXS30 kunde nå upp till 1680 -1700 punkter (då 1629 punkter, nu 1623 punkter). Med brasklappen att den annalkande rapportperioden inte blir en besvikelse behåller vi denna målsättning med beredskap för ökad volatilitet som nästan alltid blir fallet i samband med rapportsäsonger.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto