Home > Veckobrev v. 30 ”Kan toppnivåerna på börsen testas i sommar….?!”

Veckobrev v. 30 ”Kan toppnivåerna på börsen testas i sommar….?!”

Sverige
Sverige

I början av juni skissade vi i kursdiagrammet för den svenska börsen in en ”köpzon” mellan 1520 -1550 punkter, vilket innebar att vi trodde att ett bottenläge låg inom räckhåll. Övre delen av denna ”zon” nåddes dagen före midsommar, men marknaden reverserade mycket snabbt uppåt och efter midsommarhelgen hoppade börsen upp rejält uppåt på grund av optimism avseende Grekland.

Vår bedömning i vår senaste publikation (slutet av juni) var därmed att vi borde ha sett börsbotten för denna gång och att sommaren kunde bli en trivsam period. Vi ansåg att juli månad kunde visa sig bli betydligt mer positiv än vad som då framstod som sannolikt, men nödgades infoga två brasklappar dvs. dels att det grekiska dramat måste få en acceptabel lösning och dels att rapportperioden inte fick överraska negativt.

Om bägge dessa förutsättningar föll på plats såg vi det som fullt möjligt att den svenska börsen under sommaren kunde nå upp till toppnivåerna runt 1700 punkter från i våras.

När det istället för en lösning i Grekland först utlystes en fullkomligt oväntad folkomröstning som veckan efter dessutom fick ett negativt utfall föreföll det som vår positiva börssyn kommit rejält på skam och marknaden föll med 6 % till som lägst till 1507 punkter, dvs. lite under vår ursprungliga ”köpzon”.

USA
USA

När avtalet för Grekland så småningom var på plats kom dock äntligen den uppgång som vi hade förväntat oss och med hjälp av en anständigt positiv rapportperiod så steg börsen med 10 % på lika många dagar. Efter en försiktig positiv öppning under gårdagen rekylerade dock börsen med strax över 1 % i samklang med den europeiska och amerikanska utvecklingen.

Att marknaden efter en närmast explosiv uppgång får en nedrekyl är knappast något att förvånas över utan den knepiga frågan är om det roliga är över för denna gång eller om det finns kraft kvar att utmana årshögsta runt 1700 punkter. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick.

I ett mer långsiktigt perspektiv framstår det som mycket sannolikt att ränteutvecklingen i Sverige har fått ett trendbrott och att räntorna efterhand kommer fortsätta röra sig uppåt och denna bild stöds tydligt av utvecklingen i USA där långräntan bottnade redan i slutet av januari medan botten i Sverige och Tyskland infann sig först i mitten av april.

Vi tror dock inte att räntorna i Sverige och Europa kommer röra sig uppåt i närtid utan noterar mer att tendensen långsamt håller på att ändra riktning.

I början av sommaren visade Euro/USD styrka, bet sig fast runt 1,12 och konsoliderade i toppen av den bottenfas som varit i kraft sedan början av februari. I förgående publikation konstaterade vi att Euron inte orkat bryta uppåt, men var nöjda med att ha haft fel, då en starkare Euro och en svagare dollar inte skulle ha gynnat vår positiva börsprognos.

Det grekiska dramat har bara påverkat Euron marginellt negativt och kursen har stabiliserat sig runt 1,09. För svenskt vidkommande har Eurons svagt negativa tendens och Riksbankens oväntade räntesänkning medfört en stigande dollarkurs från 8 kronor till över 8,50, vilket allt annat lika är positivt för börsen.

Tyskland
Tyskland

På rårvarusidan hittar vi fortfarande inte en enda bas- eller ädelmetall som ser intressant ut även om de flesta basmetaller indikerar bottenkänning. Dramatiken återfinns istället hos guld, som efter mer än två års pendlade i ett tradingintervall nu markant, men knappast alltför överraskande bröt nedåt till under 1100 dollar, vilket innebär att glansdagarna från september 2011 med toppnoteringar på 1900 dollar nu ter sig mycket avlägsna.

Det är ingen självklarhet, men vi ser fortsatt svaghet som mer sannolikt än att guld inom snar framtid ska uppvisa någon form av nyfunnen styrka.

Från början av maj rörde sig oljepriset – under stor möda och besvär – sakta svagt nedåt och vi har tålmodigt väntat på att ett köpläge skulle utkristallisera sig. Insikten att Iran efter det ”kärntekniska” avtalet med USA efterhand kommer bidra med ökat utbud av olja knäckte dock till priset ordentligt på nedsidan och det ser nu ut som oljan har fastnat i en långvarig bottenfas.

Ser vi på den amerikanska börsen kan vi ånyo notera att USA är märkvärdigt stabilt, men samtidigt konstatera att denna marknad inte har lyckats påbörja en ny uppgångsfas. S&P 500 har intervallpendlat ända sedan slutet på november 2014, dvs. i snart åtta månaders tid. I samband med greklandsoron svajade det dock till ordentligt i USA, men oron fick aldrig fäste och nu försöker marknaden för tionde gången (!) passera den synnerligen svårforcerade och högst hårdnackade utbudsnivån runt 2100 punkter.

När vi i föregående utgåva betraktade börsutvecklingen i Tyskland ur ett mer långsiktigt perspektiv fick vi uppfattningen att denna börs under fyra månaders tid korrigerat den alltför snabba kursutvecklingen under januari och februari och att Tyskland hade förutsättningar för en uppgångsfas. Tyskland har liksom resten av Europa rusat uppåt de sista två veckorna och som i USA och Sverige har börstendensen blivit överköpt, dvs. den kortsiktiga trenden har fått en överdrivet brant lutning med tillhörande korrigeringsbehov.

Guld
Guld

Vi tror att USA, Europa och Sverige kan uppvisa viss svaghet den närmaste tiden, men om rekylen blir hovsam och sker under ordnade former (vilket är huvudscenariot) ser vi därefter en god sannolikhet att ovanstående marknader unisont kan stiga ytterligare uppåt och vi är därför bekväma med att behålla vår målkurs om 1700 punkter för den svenska börsen (nu 1626).

Nu önskar vi alla våra läsare en fortsatt skön sommar och nästa publikation är planerad till vecka 32.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto