Home > Veckobrev v.33 ”Börsnedgången ebbar ut…!?”

Veckobrev v.33 ”Börsnedgången ebbar ut…!?”

Vår slutsats vecka 29 (21/7) var att vi inte trodde på något ras eller större nedgång på den svenska börsen med hänsyn till börsutvecklingen i vår omvärld, men det fanns en svårforcerad utbudsnivå strax ovanför rådande indexnivå (OMXS30) med potentiella säljare som gärna minskade sina innehav och realiserade vinster när kurserna försöker dra sig uppåt.

Vårt mest sannolika scenario var en svagt nedåtgående börs med risk för nedgång till runt 1550 punkter (minus 3-4 %), men att marknaden framåt höstkanten kunde repa nytt mod och mycket väl nå nya toppnivåer före årets slut. Under gårdagen stängde börsen på 1543 punkter och prognosen har därmed på det stora hela fallit väl ut.

Amerikanska S&P 500 befinner sig bara drygt 1 % från ”all time high” och även det ”smalare” Dow Jones index och tekniktunga Nasdaq ligger mycket nära sina toppkurser. USA fick uppleva en kortvarig panikreaktion i samband med att temperaturen avseende Nordkorea höjdes ett antal grader, men bara 48 timmar senare var merparten av denna nedgång återhämtad.

USA
USA

USA har uppvisat ett stabilt och positivt beteendemönster under hela det innevarande året och detta beteende kan mycket väl fortsätta resten av året. Vi tar dock ett steg i taget och låter börsbilden utvecklas och utkristalliseras.

Det investerarkollektivet fokuserar på i innevarande stund är om USA har styrkan att utmana och passera toppkursen från den 8 augusti. Det vore dock märkligt om marknaden inte tvekade något innan det sker ett seriöst försök på uppsidan, då det fortfarande finns kvar en viss nervositet i luften efter de senaste dagarnas turbulens. Det placerarna vill se är att index har förmågan att bita sig fast runt nuvarande nivå och att volatiliteten minskar, eftersom detta skulle indikera att nästa rörelse sannolikt sker på uppsidan.

Asien ex. Japan, dvs. Indien, Kina, Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan var alla vinnarbörser fram till Nordkoreaincidenten och oavsett denna händelse var dessa sex marknader överköpta och i behov av en rekyl. Kina har varit mest stabilt medan Indien och Korea fått vidkännas större rekyler.

Indien har ju rört sig oavbrutet uppåt ända sedan årsskiftet och Sydkorea och är ju granne med ”den store efterträdaren” Kim Jong-Un. Vi ser dock inte ett beteendemönster som indikerar trendvändning utan nedgångarna förfaller ha formen av hälsosamma rekyler, vilket gör att de framträder mer som köp- istället för säljlägen.

Även om de flesta europeiska börser varit tråkiga med en svagt negativ lutning sedan början av maj är de långsiktiga trenderna fortsatt positiva. Italien och Österrike sticker ut från mängden och rör sig uppåt. Holland, Portugal och Storbritannien rör sig huvudsakligen sidledes och nedgångarna i Belgien, Frankrike, Spanien är lugna och återhållsam medan Tyskland (tyngt bl.a. av nedgångarna för de fyra stora biltillverkarna) visar nästan samma negativa utveckling som i Sverige.

Europa
Europa

Basmetallerna aluminium, koppar och zink har haft en påtagligt stark utveckling den senaste tiden. Naturligtvis spelar försvagningen av dollarkursen in, men den viktigaste förklaringen är stigande efterfrågan. I nuläget är framförallt aluminium överköpt, men efterhand vi ser en god sannolikhet för vidare konjunkturledd uppgång i alla tre metallerna.

Koppar
Koppar

Den starka kronan mot framförallt dollarkursen lägger viss hämsko på den verkstadsdominerade svenska börsen, men eurons styrka mot dollarn ser ut att dämpas, vilket bör medföra att även den svenska kronförstärkningen lugnar sig inte minst då kronan sedan årsskiftet redan stärkts med 15 %.

Den svenska börsen brukar endast i begränsad omfattning och under kortare perioder avvika mot den globala börsutvecklingen. Det är utomordentligt sällsynt att Sverige faller eller stiger kraftigt på eget bevåg utan de större kursrörelserna är så gott som alltid korrelerade med det internationella börsläget. De senaste veckorna har dock OMXS30 varit kännbart svagare än andra större internationella börser Tyskland undantaget.

Marknaden (OMXS30) fick sig en knäck på nedsidan i samband med rapportsäsongen då övervägande starka sifforna för verkstadsbolagen inte lyckades motsvara de ännu högre ställda förväntningarna. Snittnedgången (från årets toppnivåer) för ABB, Autoliv, Assa, Atlas, Sandvik, SKF och Trelleborg ligger på runt 15 % och kursnivåerna har på ett relativt hårdhänt sätt anpassats till konjunkturläget. Då verkstad utgör en betydande del av börsindex förklarar denna utveckling till stor del varför just den svenska börsen har utvecklats mediokert sedan mitten av juli.

Sverige
Sverige

Vi ser nu mer köp- än säljlägen i verkstadssektorn och med stöd av den stabila banksektorn, stigande metallpriser och en positiv syn på den internationella börsutvecklingen tror vi att nedgången på börsen håller på att ebba ut. Innan vi blir tydligt positiva vill vi dock se mer styrka i Europa och USA, vilket kan bli fallet redan under innevarande vecka.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto