Home > Veckobrev v. 33 ”Börsrekylen uppåt håller på att tappa kraft…..”

Veckobrev v. 33 ”Börsrekylen uppåt håller på att tappa kraft…..”

Vår slutsats föregående vecka var att nedgången i Sverige kortsiktigt hade varit så snabb att det fanns en hög sannolikhet för en tydlig motrekyl inom kort. Om denna inträffade och om uppgången skedde med kraft, volym och i samklang med den tyska börsen så skulle nedgången kunna vara över.

Vi såg dock inte detta som det mest troliga scenariot utan befarade att det efter en rörelse uppåt kunde komma ett förnyat säljtryck. Fyndköp på marginalen framstod som intressant, men vi förordade försiktighet och trodde på bättre köplägen lite senare i höst.

Sverige
Sverige

Hittills så har ovanstående konklusion stämt väl. Nedgången bottnade föregående fredag och i måndags studsade marknaden uppåt med nästan två procent för att sedan stanna av. Vi utesluter inte att det kan finnas lite kvarvarande kraft i uppåtrekylen, men har svårt att känna någon större köpentusiasm i nuläget och tror som tidigare att minsta motståndets lag fortsatt ligger på nedsidan med risk för ytterligare nedgång.

Tidigare i år var Asien, med undantag för Indien, en seg och tråkig plats att sina pengar placerade på medan USA och Europa ångade på stabilt uppåt. Nu är situationen den omvända och Hong Kong noterade treårshögsta under veckan. Denna marknad har fortfarande runt 30 % kvar till toppnivån från 2007 och förefaller efterhand ha goda möjligheter att stiga ytterligare. Uppgången i Hong Kong har skett i symbios med Kina som för närvarande befinner sig i en konsolideringsfas.

Vid nuvarande kursnivå finns det ett tydligt utbud som behöver assimileras, men det mesta talar för att den snart femåriga negativa trenden i Kina håller på att brytas med vidare uppgång som följd.

USA
USA

Ryssland har fått en tydlig uppstuds efter juli månads dramatiska nedgång och sannolikheten är hög att bottennoteringen sattes föregående fredag. Som tidigare tror vi inte att Ryssland kommer tvärvända uppåt, men det är en av världens lägst värderade börser beroende på den höga politiska risken och vi ser tydlig svaghet på denna börs mer som köp- än som säljläge.

Europa är i dagsläget inte särskilt vackert att skåda. Portugal leder fortsatt minusligan, men det innebär inte att övriga börser klarar sig bra. Tidigare har placerarna kunnat luta sig mot det stabila och starka Tyskland när de södra regionerna visat svaghet, men inte denna gång och den upprekyl vi än så länge har fått se imponerar inte och är definitivt inte av det slaget att köplusten börjar spira.

Efter en nedgång på lite över 11 % summerar uppgången från botten till 3,5 % och ovanför torsdagens kursnivå finns ett massivt utbudstryck då i princip samtliga som köpt aktier i Tyskland sedan början på året och behållit dem nu ligger på minus eller kanske plus minus noll. Den mänskliga naturen är sådan att vi ogärna realiserar förluster, men kan vi komma oskadda ur en tidigare förlustposition eller bara får kännas vid en marginell förlust så är ofta ett tryck på säljknappen inte långt borta.

Det är ingen självklarhet och vi kan underskatta kraften i den pågående upprekylen, men nedgången i Tyskland och Europa ser inte ut att vara färdig. Torsdagens BNP-siffror från Frankrike, Italien och Tyskland som visar att tillväxten i Frankrike ligger stilla, sjunker i Italien och tappar i Tyskland och att EMU-området som helhet ligger på gränsen till recession bidrar naturligtvis inte till att muntra upp stämningen.

USA har haft en större nedgångsdag om 2 %, men därefter har börsen snabbt återhämtat sig, vilket innebär att nedrekylen nästan har eliminerats. Den långsiktiga börstrenden för den breda USA-marknaden är stigande, men kraften uppåt är måttlig och vi är tveksamma till om det finns särskilt mycket mer på uppsidan.

Tyskland
Tyskland

På råvarusidan har oljepriset nu pressat från 115 till 102 dollar och en studs uppåt ser allt mer plausibel ut. Guldet har gynnats av de tilltagande politiska spänningarna, men ligger fortsatt kvar i sin bottenfas och ser inte ut att vara moget för någon större uppgång ännu. Bland basmetallerna är aluminium klart starkast medan koppar och zink har fått känna av tydliga rekyler och uppgångsfaserna har stannat av.

Vi blir inte alls förvånade om den svenska börsen har ytterligare lite att ge på uppsidan, men när vi studerar utvecklingen sedan slutet av 2011 ser vi en tydlig risk för att utvecklingen under 2014 är en toppformation. Detta innebär inte att börsen behöver rasa utan den kan fortsätta som hittills i år, dvs. pendla i ett intervall och röra sig sidledes. Det finns dock en inte försumbar risk att marknaden kan tappa 4 – 8% från dagens nivå och den pågående uppgången innebär därför sannolikt en bra möjlighet att öka likviditeten.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto