Home > Veckobrev v. 33 ”Positiv trend under bildande på börsen ….!?”

Veckobrev v. 33 ”Positiv trend under bildande på börsen ….!?”

För en månad sedan skrev vi att det inte var någon tvekan om att bilden började se tydligt mer positiv ut för den svenska börsen och att sannolikheten var klart hög att botten var satt även om Sverige liksom USA och Europa hade stigit lite väl mycket och snabbt. Med hänsyn till detta och att rapportsäsongen var i sin linda framstod det dock som för tidigt att ta ut vidare uppgångar i förskott.

Sverige
Sverige

Om inte rapporterna överraskade allt för negativt ansåg vi emellertid att den pågående bottenfasen innebar ett bra läge att successivt bygga upp en välstrukturerad och välfylld portfölj inför ett väntande trendbrott. Helst ville vi se en rekyl under ordande former följt av en ny uppgång i kombination med en konsolideringsfas där marknaden samlade kraft inför ett avstamp mot högre höjder. Vi visste inte just om detta specifika scenario skulle verklighet, men det fanns goda skäl att tro att året skulle sluta betydligt bättre än det började.

På det stora hela har ovanstående prognos fallit väl ut. Börsen steg initialt något mer väntat, rörde sig sedan sidledes i närmare två veckor och sedan kom rekylen på nedsidan. Denna blev mycket kortvarig till sin natur (3 dagar), men det räckte för att vädra ut överköptheten på börsen och skaka ut de nervösa händerna.

Därefter kom uppgångsfasen på nästan 6 %, vilket lyfte index (OMXS30) till de senaste toppnivåerna runt 1420 punkter så sent som i måndags (15/8). Just denna specifika nivå har nu testats tre gånger sedan mars månad, varför det inte alls är förvånande att vi de senaste dagarna fått se en smärre rekyl. Vi tror inte på en rak väg uppåt, men beteendemönstret på den svenska och ett antal signifikanta internationella börser ger oss stöd för en positiv syn på börsutvecklingen.

Vår tidigare bedömning av Kina var att vi såg inledningen på ett förändrat och mer positivt kursmässigt beteende. Detta har bekräftats innevarande vecka då Kina efter en bottenfas om runt åtta månader brutit upp ur denna på ett kraftfullt sätt och samtidigt tagit de första trevande stegen att etablera en positiv trend.

Tyskland
Tyskland

Tidigare var Hong Kong vår asiatiska favorit, men efter några veckors snabb kursuppgång framstår denna marknad mogen för en paus. Indien som vi talat oss varma för under en längre har dock det omvända kursmönstret. Här har börsutvecklingen var ännu mer positiv, men efter att ha gjort på stället marsch i över månad i framstår Indien som moget för ett ny lyft där ”all time high” från januari 2015 mycket väl kan komma att utmanas.

Ryssland öppnade året med en störtdykning i symbios med oljepriset, men steg sedan (från årslägsta till årshögsta) med över 60 %. I takt med oljeprisets avtagande uppgång har därefter den ryska börsen varit tråkig och pendlat sidledes i fyra månader.

I takt med oljeprisets återhämtning ser nu Ryssland ut att vara på väg att både bryta sin långa nedåtgående trend (som varit i kraft ända sedan 2011) och den pågående intervallpendlingen. Sannolikheten är sålunda klart god att Ryssland liksom Kina är i färd med att etablera en mer långsiktig positiv börstrend.

Håller vi oss till närområdet, dvs. Europa så ser Tyskland påtagligt intressant ut och det är denna marknad som den svenska börsen är allra tydligast korrelerad med. Till skillnad från Sverige har Tyskland med bred marginal lyckats passera de senast uppnådda toppnivåerna och den pågående rekylfasen framstår som en naturlig reaktion i en marknad som har börjat trenda uppåt. Övriga Europa hämmas till viss del av medelhavsländerna, men även Europa som helhet ser ut att ha goda förutsättningar att lämna bottenfasen bakom sig och följa Tyskland i fotspåren.

USA har innehaft den internationella ledartröjan och lyckades nå ”all time high” för mer än månad efter att under volatila former ha rört sidledes ända sedan november 2014. Rusning rakt uppåt efter Brexit fick trenden att bli alltför brant och det pågår nu en konsolideringsfas. USA kan mycket väl fortsätta att arbeta sig uppåt mot högre höjder, men det är inte här som vi ser den största potentialen utan nu förefaller det dags för andra regioner, som de ovan, att visa framfötterna.

Indien
Indien

Oljepriset hade en mycket prydlig och väldefinierad upptrend från den 19 januari då priset bottnade på 28,58 till den 8 juni då priset toppade på 52,77 dollar. Därefter började priset gå sidledes för att tappa momentum och börja vika av nedåt.

Vi trodde inte på något ras i oljan utan ett vidare tapp ned mot 44 dollar istället skulle lukta köpläge. Oljan föll något mer än väntat och bottnade strax under 42 dollar för att där tvärvända och rusa rakt upp till över 50 dollar. Uppgången har nu varit brant och snabb varför en rekyl är sannolik. Vi blir dock inte överraskade om oljepriset sedan ett år tillbaka är i färd med att mejsla ut en bottenfas och om så är fallet kan priset efterhand kunna nå betydligt över dagens 50 dollar.

Den svenska börsen har brutit sin långa nedåtgående trend, men har ännu inte som Tyskland riktigt lyckats med att bekräfta att trenden är uppåtriktad. Vi tror dock att så är fallet inte minst med stöd av den internationella börsutvecklingen, oljepriset och styrkan i flera basmetaller.

För att investerarkollektivet ska våga agera ännu mer offensivt på köpsidan lär toppnivåerna vid 1420 punkter behöva brytas med kraft och volym. Vi befinner oss bara en dryg procent från denna nivå och ser det mest som en tidsfråga innan så blir fallet, varför vi redan nu sätter ribban till 1500 punkter för OMXS30 (nu 1403) , dvs. närmare 7 % över dagens nivå.

Ryssland
Ryssland

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto