Home > Veckobrev v. 33 ”Stor risk för trendbrott på börsen….!”

Veckobrev v. 33 ”Stor risk för trendbrott på börsen….!”

Aktiehandel är en mentalt sett en paradoxal värld som stundvis kräver mycket av utövaren.  Man ska våga hålla fast vid sin uppfattning samtidigt som man måste vara flexibel och snabbt våga byta uppfattning. Det är viktigt att vara eftertänksam samtidigt som måste kunna agera distinkt. Det är en fördel med en analytisk ådra samtidigt som inte får fastna i processen utan man måste kunna vara handlingskraftig och till sist är det viktigt att vara strukturerad samtidigt som man inte får ge avkall på att vara anpassningsbar till nya situationer.  

Sverige
Sverige

Den optimala personlighetstypen för en aktiehandlare är sålunda påtaglig svår att hitta utan nästan alla som agerar på börsen har personliga drag som man kontinuerligt behöver arbeta med för att öka sannolikheten för lyckade affärer. Ovanstående paradoxala och psyklogiska cocktail förklarar varför just de mentala aspekterna är så essentiella vid aktiehandel om man inte är en utpräglad långsiktig placerare som bekymmersfritt härdar ut långvariga perioder av negativ börsutveckling.

Vi väljer att inleda veckobrevet med ovanstående psykologiska reflexion då vi ser en betydande risk att börserna i USA, Europa och därmed Sverige kan stå inför ett brott av sina underliggande positiva trender.

Vän av ordning frågar sig hur det rimmar med den försiktigt positiva analys som publicerades för bara tre veckor sedan. Så sent som i måndags såg dock denna prognos från vecka 30 utan att stämma riktigt väl:

”Vi tror att USA, Europa och Sverige kan uppvisa viss svaghet den närmaste tiden, men om rekylen blir hovsam och sker under ordnade former (vilket är huvudscenariot) ser vi därefter en god sannolikhet att ovanstående marknader unisont kan stiga ytterligare uppåt och vi är därför bekväma med att behålla vår målkurs om 1700 punkter för den svenska börsen (nu 1626).”

Natten till tisdag kom dock en ”svart svan” (oväntad extern händelse) simmande och ändrade förutsättningarna. Istället för ett rejält stimulanspaket efter söndagens svaga exportsiffror så slog Kina till med en mindre devalvering av sin valuta som förbättrar konkurrenssituationen för landets exportbolag samtidigt som importen fördyras.

Tyskland
Tyskland

Om marknaden vågat lita på att detta verkligen bara var en engångsföreteelse så hade åtgärden sannolikt inte fått en alltför negativ börseffekt, men om det bara är en i raden av kommande devalveringar så kan ett ”valutakrig” stå för dörren med flera länder som tävlar om att ha den svagaste och mest exportvänliga valutan.

För trots att den kinesiska centralbanken genomfört flera räntesänkningar och minskat bankernas kassakrav så har den kinesiska ekonomin fortsatt att försvagas, varför devalvering kan vara en möjlig utväg för landets pressade ekonomi.

Åtgärden har lett till att yuanen släppt sin starka koppling mot dollarn och sannolikheten för en amerikansk räntehöjning har minskat. Dollarn har sålunda försvagats och Euron har stärkts, vilket innebär att Euron nu närmat sig samma prisnivå som före sommarens greklandsoro. Andra effekter av Kinas devalvering är att obligationsräntorna i USA, Europa och Sverige tappar tydligt samtidigt som guldpriset för första gången på länge visar en antydan till styrka.

Den optimism som präglade börserna så sent som i måndags har evaporerat och tisdagens nedgångar på börserna i Europa inklusive Sverige var markanta under påtagligt höga volymer där inga branscher, varken verkstad, bank eller läkemedel erbjöd någon säker hamn.

Det näst intill enda undantaget var oljebolagen då oljepriset efter en nedgång på över 30 % sedan maj och därmed nära årslägsta nu börjar attrahera ett tydligt köpintresse med stöd av prognoser om ökad efterfrågan.

USA
USA

Vi har väntat länge på att ett köpläge ska utkristalliseras i olja och ser vi bara ytterligare lite mer stabilitet i priset tror vi att oljan åtminstone kan stå inför en tydlig upprekyl. Ett alternativ till spekulation i olja är den ryska börsen då denna rör sig i närmast symbios med oljepriset (index minus 25 % sedan mitten av maj) och som förfaller mer lockande än på länge.

Efter tisdagens kraftiga nedgångar och USA:s vändning från minus 1,5 % till plus 0,10 % är det naturligt med en motreaktion uppåt.

Både USA och Europa (inklusive Sverige) ligger dock nu mycket nära att bryta sina långsiktigt positiva trender och den långa volatila fasen som varit kraft sedan slutet av januari i Europa och sedan slutet av november för USA:s del ser allt mer ut att vara av distribuerande istället för av ackumulerande karaktär, vilket medför att ser vi ser en betydande risk för en försämrad marknad.

Nästan alla som köpt aktier sedan februari och behållit dessa ligger på minus och vidare tryck på nedsidan kan utlösa ett flockbeteende där investerarkollektivet samtidigt försöker komma ut genom dörren med negativa trendbrott och vidare nedgång som följd. Vi har sålunda svängt i vår marknadsuppfattning och följer den klassiska devisen ”If you gonna panic, panic early” och ser en risk att den svenska börsen kan erodera årets uppgång och falla ned mot 1475 punkter (nu 1575).

Olja
Olja
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto