Home > Veckobrev v. 34 ”Börsen på väg mot årshögsta…..”

Veckobrev v. 34 ”Börsen på väg mot årshögsta…..”

USA
USA

Vår tidigare slutsats var att nedgången i Sverige kortsiktigt hade varit så snabb att det fanns en hög sannolikhet för en tydlig motrekyl. Om denna inträffade och om uppgången skedde med kraft, volym och i samklang med den tyska börsen så skulle nedgången kunna vara över. Vi såg dock inte detta som det mest troliga scenariot utan befarade att det efter en rörelse uppåt kunde komma ett förnyat säljtryck. Fyndköp på marginalen framstod som intressant, men vi förordade försiktighet och trodde på bättre köplägen lite senare i höst.

Vi kan konstatera att det utfall som vi såg som mest sannolikt inte infriades utan istället har vi just fått se en motrekyl som varit starkare än vad vi förväntade oss och även om den tyska börsen inte har imponerat så har istället USA ännu gång trotsat tyngdlagen, skakat på axlarna åt den initiala nedgången och sedan obetvingligt rört sig norrut mot tidigare inte skådade höjder.

Det finns ett klassiskt talesätt på finansmarknaden som lyder ”don´t fight the tape” som skulle kunna översättas med ” kämpa inte mot marknaden” och ju tidigare man inser att har haft fel och lägger sitt ego åt sidan ju mindre blir förlusten och ju snabbare kan man komma i fas med marknadstrenden.

Innan vi drar en konkret slutsats behöver vi dock som vanligt studera vår omvärld. När USA och Europa visade svaghet tog Asien över taktpinnen och inte minst Hong Kong och Kina imponerade tätt följda av Indien, Singapore och Sydkorea. För tillfället ser dessa marknader lite trötta ut och har drabbats av vinsthemtagningar även om vi ser detta som en fas av övergående natur.

Vi noterade föregående vecka att vi inte trodde att Ryssland skulle tvärvända uppåt, men konstaterade att det är en av världens lägst värderade börser beroende på den höga politiska risken och vi såg tydlig svaghet på denna börs mer som köp- än som säljläge.

Sverige
Sverige

Ryssland har stigit med mer än 10 % sedan botten i början av augusti och förefaller under stor volatilitet försöka bilda en bottenfas. Marknaden är svårhandlad, men om man är långsiktig och disciplinerat bara köper på kännbar svaghet lär det sannolikt löna sig efterhand.

Tyskland har studsat upp med lite över 5 % och befinner sig nu i ett mycket tydligt intervall mellan 9000 – 9800 punkter med en stängning i torsdags på 9401 punkter. En uppgång till över 9600 skulle markant förbättra stämningsläget och möjligheten till vidare uppgång medan en markerad nedgång under 9000 punkter skulle riskera att skapa ett rejält säljtryck.

Psykologiskt ser vi Tyskland som den största osäkerhetsfaktorn på börsscenen, men det framstår dock som osannolikt att Tyskland skulle vika av nedåt om USA fortsätter uppåt.

På råvarusidan har oljepriset testat 102 dollar under en hel vecka utan att gå lägre varför åtminstone en studs uppåt ser påtagligt plausibel ut. Basmetallerna med aluminium i spetsen är ånyo på väg upp efter sina rekylfaser och den intressanta frågan är om koppar på femte försöket äntligen ska lyckas bryta över den synnerligen robusta utbudsnivån som återfinns några procent över dagens nivå. Guld har däremot fått sig en känga på nedsidan och det snällaste vi kan säga i nuläget är att metallen ser ut att befinna sig i en bottenfas.

USA-börserna stiger då ekonomin visar allt mer styrka med tydligt tillväxt i landets tillverkningsindustri, positiv utveckling på bostadsmarknaden och starka rapporter samtidigt som rädslan för en tidigarelagd räntehöjning verkar ha klingat av om nu inte Janet Yellen under fredagen i Jackson Hole kommer med ett oväntat utspel.

Konjunktursiffrorna från Europa under torsdagen var mycket bleka jämfört med statistiken från USA med en nolltillväxt i eurozonen i kombination med mycket modest inflation, vilket ändå gav understöd till börsuppgång då spekulationerna ökar om stimulanser från den Europeiska Centralbanken.

Tyskland
Tyskland

Logiken på börsen är som synes inte alldeles solklar varför vi gärna betraktar utvecklingen ur ett psykologiskt perspektiv, vilket naturligtvis inte alltid men ofta ger en god vägledning.

När vi anammar detta synsätt för den svenska börsen visar analysen att marknaden har lyckats återta förlorad mark så snabbt och så distinkt att vi ändrar vår tidigare försiktiga/negativa syn. Det är uppenbart att köparna har tagit kommandot och vi ser nu en uppgång till årshögsta som nästa anhalt på uppsidan.

Detta innebär två procent till uppåt och det är vad som händer när börsen för sjunde gången sedan i maj testar denna nivå som kommer avgöra den lite mer långsiktiga riktningen. Fortsätter börsen uppåt med samma styrka som den visat under veckan finns det skäl att sedan tro på fortsatt uppgång, men det är för tidigt att redan nu dra en sådan slutsats utan vi får nogsamt studera det kommande händelseförloppet innan gör en ny prognos.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto