Home > Veckobrev v. 34 ”Laddar börsen för uppgång….!?”

Veckobrev v. 34 ”Laddar börsen för uppgång….!?”

Sverige
Sverige

Vi noterade föregående vecka att den svenska börsen hade brutit sin långa nedåtgående trend med stöd av den internationella börsutvecklingen och styrkan i oljepriset. För att investerarkollektivet skulle våga agera ännu mer offensivt på köpsidan behövde dock toppnivåerna vid 1420 punkter brytas med kraft och volym. Vi befann oss bara en dryg procent från denna nivå för en vecka sedan och såg det mest som en tidsfråga innan ett sådant genombrott blev fallet.

Börsen gick snabbt upp till 1419 punkter innan en mindre rekyl tog vid i onsdags och vi har nu testat 1420-nivån fyra gånger sedan mars. Vi anser att motståndet vid denna nivå är mer av psykologisk än reell karaktär då det inte finns något större latent utbud vid denna kursnivå.

Däremot kan det naturligtvis vara lockande att dels realisera vinster för den som har lyckats köpa vid årets bottenlägen och dels komma ur förlustpositioner för den som har köpt runt årets toppnivåer. Om börsen med kraft och volym lyckas passera 1420 kommer dock majoriteten av de som har köpt aktier under året och behållit dessa att komma på plus på sina innehav, vilket snabbt kan förändra den psykologiska bilden till en betydligt positivare och skapa köplust hos dem som har kvar sina pengar kvar på sidlinjen. Detta är än så länge ett scenario om dock ett fullt möjligt sådant.

USA
USA

Föregående vecka fick vi bekräftat att Kina efter en långvarig bottenfas om runt åtta månader brutit upp ur denna och tagit de första staplande stegen mot att etablera en positiv trend. Innevarande vecka har Kina rekylerat, men under så modesta former att vi ser goda skäl att vara fortsatt positiva.

Hong Kong framstår som mogen för en vidare paus efter några veckors snabb kursuppgång. Vad gäller Indien upprepar vi vår tidigare prognos, dvs. att efter att ha gjort på stället marsch i över månad i framstår Indien som moget för ett nytt lyft där ”all time high” från januari 2015 mycket väl kan komma att utmanas.

Som framgår av vår analys nedan ser vi en god möjlighet för oljeprisuppgång och i takt med oljeprisets återhämtning ser Ryssland ut att vara på väg att både bryta sin långa nedåtgående trend (som varit i kraft ända sedan 2011) och den pågående intervallpendlingen. Sannolikheten är sålunda fortsatt god att Ryssland liksom Kina är i färd med att etablera en mer långsiktig positiv börstrend.

I Europa är det inte bara Tyskland som ser lovande ut utan både Italien och Spanien visar efter en tids turbulens ökad stabilitet. Uppstudsen efter ”Brexit” var mycket modest på dessa börser, men nu ser det ut som om även dessa marknader börjar visa framfötterna. Frankrike har varit svagare än Tyskland, men starkare än Italien och Spanien och Europa som helhet har ännu inte brutit upp från sin bottenfas.

Tyskland
Tyskland

Vi tror dock att det är Tyskland (som vanligt) som visar vägen och det är denna marknad som den svenska börsen är allra tydligast korrelerad med. Till skillnad från sina grannar har nämligen Tyskland med bred marginal lyckats passera de senast uppnådda toppnivåerna och den pågående rekylfasen framstår som en naturlig reaktion i en marknad som har börjat trenda uppåt.

Rusningen rakt uppåt efter Brexit fick trenden att bli alltför brant i USA och det pågår nu en konsolideringsfas. USA kan mycket väl fortsätta att arbeta sig uppåt mot högre höjder, men det är inte här som vi ser den största potentialen utan nu förefaller det dags för andra regioner, som de ovan, att visa framfötterna. För tillfället är vi sålunda klart nöjda med om S&P 500 fortsätter röra sig sidledes några tiondelar upp och ned allt med trenden efterhand får en lutning som är långsiktigt hållbar.

Oljepriset hade en mycket väldefinierad upptrend från januari till början av juni då priset nådde årshögsta på 52,77 dollar. Därefter började priset gå sidledes, tappa momentum och bottnade strax under 42 dollar för att där vända på en femöring och stiga ända upp till 51 dollar, dvs. med närmare 25 % på något mer än två veckor.

En rekyl efter denna raketuppgång var nästan naturlagsbunden och den har också inträffat, men varit marginell till sin karaktär. Lyckas oljepriset bita sig fast vid eller strax under 50 dollar indikerar detta att oljan är i färd med att mejsla ut en bottenfas och om så är fallet kan priset efterhand nå betydligt över dagens 50 dollar.

Guld gick först upp ordentligt vid årsskiftet då börskurserna kollapsade och sedan i samband med Brexit. Nästan hela årets gulduppgång har skett under sammanlagt cirka 10 dagar. Resterade del av tiden har guld framförallt pendlat sidledes.

Den långsiktiga trenden är fortfarande uppåtriktad, men priset agerar vankelmodigt och har visat ett mindre nedställ och en mild säljsignal. Vi väljer att vara avvaktande till svagt negativa till guld och låter bilden utkristallisera sig. Vill ni läsa ytterligare om råvaror rekommenderar undertecknad det utmärkta och kostnadsfria ”Råvarubrevet” som publiceras på Tradingportalen.com varje torsdag.

Ryssland
Ryssland

Som vi skriver i inledningen har vi en positiv syn på den svenska börsutvecklingen. Det behöver inte bli någon rak resa uppåt, men enligt vår bedömning har den svenska börsen erhållit ett tydligt positivt trendbrott och konsoliderar nu sannolikt inför en förväntad uppgångsfas.

Börsen har tjuvstartat flera gånger i år och dessa uppgångar har snabbt tappat kraft. Denna gång har dock index (OMXS30) envist lyckats bita sig fast i toppen av kursintervallet/bottenfasen under nästan sex veckors tid i samklang med tydligt avtagande volatilitet, en bättre rapportsäsong än väntat och positiva utlandsbörser. Därtill kan vi addera positiva utsikter för oljan, svaghet för guldet och fortsatt låga räntor, vilket gör oss bekväma med att behålla målkursen om 1500 punkter för OMXS30 (nu 1406), dvs. närmare 7 % över dagens nivå

 

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto