Home > Veckobrev v.34 ” Motsägelsefull bild på börsen…”

Veckobrev v.34 ” Motsägelsefull bild på börsen…”

Som vi noterade föregående vecka fick marknaden (OMXS30) sig en knäck på nedsidan i samband med rapportsäsongen. Övervägande starka siffror för verkstadsbolagen lyckades inte motsvara de ännu högre ställda förväntningarna och kursnivåerna anpassades på ett relativt hårdhänt sätt till konjunkturläget.

I den senaste publikationen såg vi även mer köp- än säljlägen i verkstadssektorn och med stöd av banksektorn, stigande metallpriser och en positiv syn på den internationella börsutvecklingen bedömde vi att nedgången på börsen höll på att ebba ut, men innan vi blev tydligt positiva ville vi se mer styrka i Europa och USA

Analysen blev både rätt och fel. Trumps uttalande om våldet i Charlottsville och terrordåden i Barcelona fick både USA och Europa att pressas nedåt. Den uppgång vi ville se på dessa marknader gjorde sig gällande först under gårdagen i symbios med rejäla uppgångar för svenska verkstadsbolag.

Innebär detta att fallet nu över och vidare uppgång ett faktum. Det kan vara så, men det är inte vårt huvudscenario. Vi tror inte att nedgången på den svenska börsen ännu har ebbat ut utan att det krävs ytterligare tålamod innan vi får se en mer bestående vändning uppåt.

Det stabila och positivt beteendemönster som USA har uppvisat under hela det innevarande året har börjat svaja, då S&P 500 under en knapp veckas tid vid två tillfällen har fallit med runt 1,5%. Bägge dessa nedgångar kan vara skrämskott, men visar att det finns nervositet under ytan och att USA ingalunda är immunt mot geopolitisk turbulens och presidentens agerande.

USA S&P 500
USA S&P 500

Investerarkollektivet undrar nu om gårdagens uppgång på 0,99 % bara är en tillfällig uppstuds eller om det ska bli tredje gången gillt med börskurser som obekymrat stiger vidare uppåt och noterar ”all time high”. Vi utesluter inte att S&P 500 i symbios med Nasdaq kan tvärvända norrut, men ser det som mindre sannolikt. Viss ytterligare uppgång under veckan innan vi får se förnyad svaghet skulle däremot inte vara alls förvånande.

Vi skrev tidigare att eurons styrka mot dollarn såg ut att dämpas, vilket borde medföra att även den svenska kronförstärkningen lugnade ned sig. Euron har försvagats något mot dollarn under augusti, men när vi betraktar den mer långsiktiga utvecklingen så ser tappet under augusti bara ut som en paus i långsiktigt positiv trend för Euro/USD.

När vi jämför Eurons uppgång mot börsutvecklingen i Europa och Sverige framkommer ett tydligt samband, dvs. eurouppgång = börsnedgång. Den verkliga förändringen i valutautvecklingen skedde i slutet av juni då Euron med kraft bröt upp från sin tvååriga bottenfas och började trenda uppåt mot dollarkursen. Sedan dess har börskurserna dragit sig nedåt medan Euron stigit från 1,11 till, som högst, något över en 1,18 och den svenska kronan har under samma period stärkts från 8,80 till 8,10.

Euro/USD
Euro/USD

Vi ser hög sannolikhet för ytterligare uppgång för Euron. Detta kan hålla den amerikanska börsen under armarna, men en Euro över 1,20 och en svensk krona under 8 kronor lär leda till en sväng nedåt på börserna i Europa och Sverige.

En annan faktor som medför att en börsvändning lär dröja till en bit in på hösten är att guldpriset ser intressantare ut än på mycket länge. Guldet toppade för ganska precis 6 år sedan och bottnade ut först i slutet av 2015. Efter en rejäl uppgång under första halvåret 2016 försvann sedan större delen av uppgången. De senaste sex månaderna har priset rört sig sidledes och ser nu ut att konsolidera för en uppgångsfas. En inte oäven del av uppgången beror på en svagare dollar, men guld bukar även var en tillflyktsvaluta i oroliga tider och börserna och guldet rör sig ofta åt motsatt håll.

Guld
Guld

Ser vi på Europa så har de flesta börserna varit tråkiga med en svagt negativ lutning under hela sommaren, men de långsiktiga trenderna är dock fortsatt positiva. Asien exklusive Japan har utvecklats markant bättre än både USA och Europa sedan slutet på juni och Indien, Kina, Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan har alla varit i behov av en rekyl nedåt.

Börsbilden som framträder är sålunda motsägelsefull där vi ser en positiv konjunktur och stigande basmetallpriser samtidigt som USA ger ett svajigt intryck, börstrenderna i Europa är svagt nedåtgående, Euron stark och utblicken för guld positiv.

Sverige
Sverige

Köpintresset var påtagligt för verkstadsbolagen på den svenska börsen under gårdagen, men uppgången som helhet saknade både bredd och volym. Av bara farten kan Sverige fortsätta uppåt en bit till, men med hänsyn till den höga sannolikheten för ytterligare dollarförsvagning (stark Euro) tror vi sedan på en sväng nedåt innan det finns förutsättningar för en mer stabil uppgångsfas på den svenska börsen. Vi låter därför bilden klarna och utkristalliseras, har likviditet till förfogande och ser möjligheter till goda köptillfällen lite senare i höst.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto