Home > Veckobrev v. 35 ”Femte gången gillt för börsen ….!?”

Veckobrev v. 35 ”Femte gången gillt för börsen ….!?”

Sverige
Sverige

Vår positiva syn på den svenska börsutvecklingen var tydlig föregående vecka. Vi trodde inte på någon rak resa uppåt, men enligt vår bedömning hade den svenska börsen erhållit ett tydligt positivt trendbrott och konsoliderade inför en sannolik uppgångsfas.

Börsen har tjuvstartat flera gånger under året och dessa uppgångar har snabbt tappat kraft. Denna gång hade dock index (OMXS30) envist lyckats bita sig fast i toppen av kursintervallet/bottenfasen under nästan sex veckors tid i samklang med tydligt avtagande volatilitet, en bättre rapportsäsong än väntat och positiva utlandsbörser, vilket gjorde oss bekväma med att behålla målkursen om 1500 punkter för OMXS30 (nu 1417), dvs. närmare 6 % över dagens nivå.

Så sent som under gårdagen noterades index i 1430 punkter, men svaga konjunktursiffror från USA under eftermiddagen medförde att marknaden stängde på 1418 efter att för femte gången sedan mars månad ha försökt bryta upp och förbi motståndsnivån vid 1420-nivån. Denna är mer av psykologisk än reell karaktär, då det inte finns något större latent utbud vid denna kursnivå, men har visat sig svårare att passera än förväntat.

Den positiva bilden är dock fortfarande intakt och det är inte alls ovanligt att investerarkollektivet tvekar vid denna typ av distinkta nivåer.  De tidigare tjuvstarterna har lätt blivit dyra när snabba reverseringar från hausse till baisse medfört att placerare fått stoppa ut sig och backa undan från marknaden.

USA
USA

Det finns därför en försiktighet på börsen som gör att många tar det säkra för det osäkra och verkligen vill få bekräftat att marknaden börjat trenda uppåt innan man vågar bli mer offensiv på köpsidan. Vi återknyter till den svenska börsen i slutsatsen, men först en global utblick.

Som vi konstaterat vid flera tillfällen har Kina befunnit sig i en långvarig bottenfas om runt åtta månader. Vår bedömning har varit att Kina brutit sig upp ur denna och tagit första steget mot en mer positiv utveckling. Efter en distinkt rörelse uppåt har börsen rört sig sakta nedåt de 2-3 senaste veckorna. Än så länge är tappet så modest att vi inte ser skäl att justera vår positiva uppfattning, men vill gärna se lite styrka inom en snar framtid för att känna oss bekväma med vår positiva syn.

Hong Kong, vår tidigare asiatiska favorit, har däremot efter tre veckors paus återupptagit sin positiva trend och ser ut att stå inför en ny uppgångsfas. Vår prognos att Indien, efter att ha gjort på stället marsch i över en månad, framstod som moget för ett nytt lyft har fallit väl ut. Indien noterade årshögsta i början av veckan och ”all time high” från januari 2015 kommer sannolikt att utmanas före årets slut.

Vår positiva syn på oljepriset har dock hittills kommit på skam. Uttalanden från Iran att landet siktar på att öka oljeproduktionen till 4 miljoner fat per dag innan året är slut och Rysslands kommentar att de inte ser något behov av produktionstak plus högre lagernivåer än väntat har pressat ned priset från 50 till nästan 45 dollar. Nedgången har inte förstört den långsiktigt positiva grundformationen, men vi vill ogärna se ytterligare nedgång för att denna ska vara intakt.

Ryssland har självklart påverkats negativt av oljeprisnedgången om dock ovanligt måttligt. Försöket att bryta både den långa nedåtgående trenden och den pågående intervallpendlingen lär därmed dröja något längre än väntat.

Europa
Europa

Europa har precis som Sverige lite svårt att verkligen lyfta på ovansidan, men bilden ser fortsatt klart positiv ut inte minst med hänsyn till att det inte bara är Tyskland utan Europa som helhet som ser starkt ut. De europeiska börserna samlar sannolikt kraft för att på allvar bryta upp från sina bottenfaser och i sådant scenario kommer Sverige påverkas positivt.

Uppgången efter Brexit blev mycket brant i USA och den pågående pausen framstår därmed som helt nödvändig för att skapa en mer rimlig lutning på trenden. Den snabba raketfärden uppåt efter Brexit som nu övergått till snävt intervall där kurserna rör sig sidledes några tiondelar upp och ned är dock ovanligt lågvolatil till sin karaktär.

Låg volatilitet brukar efterhand innebära en större rörelse uppåt eller nedåt, men den senaste veckans försök till nedgång har dock inte fått fäste och inte heller gårdagens initiala nedställ efter sämre än förväntade konjunktursiffror fick marknaden på fall. USA behöver inte röra sig uppåt för att Europa och Sverige ska kunna stiga, men däremot är det viktigt att USA inte sjunker i någon större utsträckning och även om vi inte tror på någon större uppgång för S&P 500 kan marknaden mycket väl hålla sig stabil.

Den långsiktiga trenden är fortfarande uppåtriktad för guldet, men nedgången under augusti har fört ned priset till den signifikanta kursnivån runt 1300 dollar. Detta är en kritisk nivå där guld bör vända uppåt för att bekräfta sin positiva trend och vi väljer att låta bilden klara med innan vi återkommer med en prognos.

Indien
Indien

Även om den svenska börsen ännu inte har lyckats bryta förbi den psykologiskt svårforcerade kursnivån vid 1420 punkter så tror vi att det mest är en tidsfråga innan detta sker.  Svängningarna på börsen har minskat högst markant jämfört med tidigare i år och sedan mitten av juli har marknaden varit stabil med en tydligt positiv underton.

Sverige behöver dock draghjälp och då framför allt från övriga Europa och här ser vi en klart god möjlighet till positivt understöd, varför vi är fortsatt bekväma med att behålla vår målkurs om 1500 punkter för OMXS30 (nu 1417), dvs. närmare 6 % över dagens nivå.

 

 

 

 

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto