Home > Veckobrev v. 35 ”Sannolikt med fortsatt upprekyl på börsen…”

Veckobrev v. 35 ”Sannolikt med fortsatt upprekyl på börsen…”

Sverige
Sverige

Föregående vecka noterade vi att både USA och Europa (inklusive Sverige) var nära att bryta sina långsiktigt positiva trender. De sidledes börssvängningarna som varit i kraft sedan november respektive januari ökade risken för ett ”utbrott” på nedsidan från dessa tradingintervall, varför vi såg en förhöjd risknivå på den svenska börsen.

 Vi trodde dock inte på något ras utan på en nedgång från 1565 punkter (OMXS30) ned mot 1475 punkter, vilket sannolikt skulle utgöra ett attraktivt köpläge både kort och långsiktigt.

Vi fick onekligen rätt avseende riktningen, men underskattade det massiva säljtryck som uppstod när masspsykologin tog ett fast grepp om investerarkollektivet och de emotionella impulserna till reptilhjärnan (den äldre delen av vår hjärna) fick hämningslöst spelrum, vilket medförde tydliga drag av panik och oförbehållsamma och massiva utförsäljningar.

För att förstå varför både Nasdaq och den tyska börsen som mest föll runt 8 % i måndags ska vi i detta brev göra en något längre analys av flockbeteendet. Underlaget hämtas från undertecknades bok ”Aktiemarknadens psykologi – eller vad styr upp- och nedgångarna på börsen?” som publicerades 1998. Vill du fördjupa dig i ämnet utan att läsa en hel bok finns det åtta lättlästa och kostnadsfria artiklar att hämta på: www.tradingportalen.com/flockbeteendet-pa-de-finansiella-marknaderna.  

Tyskland
Tyskland

Till skillnad från andra grupper kan flockbeteendet på de finansiella marknaderna avläsas genom studium av variablerna tid, pris- och volymutvecklingen. De visar flockens kraft och styrka. Hundratusentals placerare följer ständigt hur priset på börsen (index) eller en enskild aktie beter sig.

En prisutveckling som rör sig tydligt i en riktning fyller funktionen som flockledare. I en starkt positiv marknad är en prisuppgång den ”flagga” som majoriteten av investerarna flockas kring och betygar sin vördnad och lojalitet. I en starkt negativ marknad representerar en prisnedgång den hårda och bestraffande härskare som de kuvade undersåtarna slutligen böjer knä inför.

De tre grundläggande förutsättningarna för flockbeteende återfinns på de finansiella marknaderna. Alla placerare har ett enkelt och gemensamt syfte – att tjäna pengar. Med lätthet känner de samhörighet och identifierar sig med andra marknadsaktörer.

Beslutet att köpa eller sälja får emotionell effekt på placeraren och situationer av oro, nervositet och panik respektive glädje, jubel och eufori uppstår snabbt på marknaden. I dessa situationer har man lätt att anpassa sig och accepterar den förhärskande synen på prisutvecklingen. Ett pris som rör sig tydligt i en riktning fyller funktionen flockledare.

Det bör betonas att flockbeteende på de finansiella marknaderna uppstår i emotionellt laddade situationer, dvs. när det inträffar kraftiga prisrörelser som gör människor antingen upprymda eller panikslagna.

USA
USA

En accelererande prisrörelse i slutfasen av en längre negativ eller positiv trend eller ett tydligt utbrott uppåt eller nedåt från ett långvarigt tradingintervall är effektiva katalysatorer för flockbeteende. Detta beteende har absolut inte minskat utan istället ökat på dagens globala, digitala, informationsintensiva och lättillgängliga marknader.

För att ett flockbeteende ska uppstå måste det så sålunda finnas rätt psykologisk dynamik på marknaden och de långa tradingintervallen i USA och Europa hade skapat en stor tveksamt om vilket håll börsen skulle röra sig åt.

Därtill behövs en extern katalysator som sätter flocken i rörelse och föregående veckas nedåtgående kurser i kombination med kollapsen på den kinesiska börsen blev den utlösande faktor som fick flocken att rusa rakt utför klippkanten i full panik.

Utblåsningen blev så kraftfull och under så hög volym att vi redan efter fyra dagars nedgång fick se den kapitulations/panikfas som vanligtvis först inträffar efter en längre tids nedgång.

Nu är naturligtvis frågan om vi bara bevittnar en uppstuds som sedan kommer följs av en förnyad nedgång.

Av naturliga skäl är läget svårprognosticerat, men vi skissar på följande huvudscenario, dvs. fortsatt upprekyl till 1500 -1550 punkter (nu 1476) med viss möjlighet att den svenska börsen skulle kunna orka klättra ännu högre upp.

Kina
Kina

Därefter är det sannolikt med en tillbakagång som fångas upp ovanför den bottennotering som sattes i måndag med en efterföljande mer stabil uppgångsfas. Det finns även ett alternativt scenario där börsen efter den pågående upprekylen faller under årslägsta och sedan fortsätter betydligt lägre ner.

Kraften i tisdagens börsuppgångar, räntesänkningen i Kina, bottenkänningen för oljepriset, stabiliseringen av valutakurserna, uppgången för obligationsräntorna och fallet för guld är faktorer som stödjer en rejäl upprekyl.

Vilket scenario som därefter blir verklighet är avhängigt en komplex samverkan av ett flertal omvärldsfaktorer och det är nödvändigt att bilden får klarna och utkristalliseras innan vi gör denna bedömning. På kort sikt är vi dock tydligt positiva till börsutvecklingen och kommande vecka hoppas vi kunna vara mer framåtblickande i vår analys.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto