Home > Veckobrev v. 35 ”Volatil börs med positiv underton…”

Veckobrev v. 35 ”Volatil börs med positiv underton…”

Vi blev mer positiva till börsen i föregående publikation även om vi på intet sätt hemföll åt någon form av eufori.  Vi konstaterade dock att marknaden lyckats återta förlorad mark så snabbt och så distinkt att vi ändrade vår negativa syn. Vidare noterade vi att köparna tagit kommandot och att vi såg en uppgång till årshögsta som en trolig anhalt på uppsidan.

Sverige
Sverige

Brasklappen var att placerarnas beteende, när börsen för sjunde gången sedan i maj, väl testar denna nivå skulle avgöra den lite mer långsiktiga riktningen. Skulle marknaden fortsätta att visa samma styrka som de senaste veckorna fanns det skäl att tro på fortsatt uppgång, men det var under föregående vecka för tidigt att dra en sådan slutsats.

Frågan är om vi blivit så mycket klokare av innevarande veckas utveckling. Marknaden nådde nästan, men trots allt inte riktigt upp till årshögsta i den pågående uppgångsfasen och volymen tilltog under den tydliga nedgången under torsdagen. Vi ville se en uppgång i Tyskland till över 9600 punkter, men marknaden behagade (så som den ofta gör) att retas med oss och vi fick se en uppgång till 9601 punkter och därefter en rekyl.

Den globala bilden är disparat och divergerande samtidigt som det finns ett antal tydliga och viktiga trender. S&P 500 (den breda amerikanska marknaden) strävar fortsatt envist upp och i symbios med positiv amerikansk konjunkturstatistik går dollarkursen i samma riktning. Den svenska kronan tangerar nu sju dollar, vilket vi inte sett på två år och även mot euron och japanska yen ser vi samma dollarutveckling.

Obligationsräntorna sätter nya ”rekord” på nedsidan och en placering i en svensk tioårig statsobligation genererar nu den synnerligen blygsamma avkastningen om 1,26 % på årsbasis. Den tyska motsvarigheten ger ännu mindre medan samma värdepapper i USA ger högre avkastning om dock markant lägre jämfört med årets början.

Tyskland
Tyskland

Inflationsförväntningarna främst i Europa har fortsatt att tryckas nedåt, risken för deflation finns högt upp på agendan och den Europeiska Centralbanken pressas allt mer att presentera förnyade finansiella stimulanser.

USA och Storbritannien kan visserligen förväntas höja räntorna någon gång under våren 2015, men i gengäld lär Japan köra i gång fas tre i sin ekonomiska politik och flöda marknaden med ännu mer likviditet.  Summa summarum kommer det därför vara ett överskott på billiga pengar under överskådlig tid och den globala lågräntemiljön lär bli bestående under längre tid än förväntat.

På råvarusidan befinner sig oljepriset i sitt fleråriga tradingintervall mellan 100 till 120 dollar och även om vi inte tror på någon större rörelse uppåt är köpintresset tydligt runt 102 dollar och åtminstone en studs uppåt ser påtagligt plausibel ut.

Basmetallerna med aluminium i spetsen är ånyo på väg upp efter sina rekylfaser och den intressanta frågan är om koppar på femte försöket äntligen ska lyckas bryta över den synnerligen robusta utbudsnivån som återfinns några procent över dagens nivå. Vi tror att detta kommer ske under hösten liksom att både bly och zink efterhand kommer röra sig norrut.

Vänder vi blicken mot Europa så är det börsen i Storbritannien som uppvisar den starkaste börsutvecklingen tillsammans med Spanien medan Tyskland fortsätter vara ett bekymmer även om bilden är klart bättre än föregående vecka.

USA
USA

I Asien excellerar Indien i ensamt majestät och har nyligen bekräftat sin uppåtgående trend. Japan har dock piggnat till, Kina konsoliderar medan Hong Kong, Singapore och Sydkorea ligger i pausläge med en positiv underton.

Sammanfattningsvis fortsätter den svaga europakonjunkturen med den pågående skuldsaneringsprocessen att vara en betydande hämsko för en positiv börsutveckling i Sverige medan dollar, räntor, råvaror, USA och Asien  agerar positiva motvikter. Den svenska börsen har under året rört sig sidledes med tydlig volatilitet, men med en positiv underton och vår bästa bedömning i dagsläget är att detta beteende fortsätter.

Vi är sålunda försiktigt positiva, tror att börsen efterhand ska lyckas passera den svårforcerade utbudsnivån runt 1400 punkter (som har testas sex gånger sedan maj månad), men ser i dagsläget ingen överväldigande potential på uppsidan.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto