Home > Veckobrev v. 36 ”Börsen har börjat trenda uppåt ….!”

Veckobrev v. 36 ”Börsen har börjat trenda uppåt ….!”

Vi noterade föregående vecka att även om den svenska börsen ännu inte hade lyckats bryta förbi den psykologiskt svårforcerade kursnivån vid 1420 punkter så ansåg vi att det mest var en tidsfråga innan detta skedde.  Svängningarna på börsen hade minskat högst markant jämfört med tidigare och sedan mitten av juli hade marknaden varit stabil med en tydligt positiv underton.

Sverige
Sverige

Sverige behövde dock draghjälp och då framför allt från övriga Europa och här såg vi en klart god möjlighet till positivt understöd, varför vi var fortsatt bekväma med att behålla vår målkurs om 1500 punkter för OMXS30.

Förgående fredag bröts så äntligen 1420 med råge, kraft och med benäget bistånd från övriga europeiska börser. Den positiva bilden har därmed förstärkts och det kan framöver mycket väl finnas skäl att justera upp målkursen. Vi återknyter till den svenska börsen i slutsatsen, men först en global utblick.

Vi konstaterar ånyo att Kina befunnit sig i en långvarig bottenfas och att vår bedömning är att Kina brutit sig upp ur denna och tagit första steget mot en mer positiv utveckling. Den första markanta uppfasen resulterade i mjuk rekyl som har ”stämt av nedåt mot utbrottsnivån” och nu börjar börsen försiktigt dra sig uppåt igen. Vi har sålunda fått se förnyad styrka och även om denna inte är påtaglig till sin natur gör den oss bekväma med vår positiva syn på den kinesiska börsen.

Hong Kong, vår asiatiska favorit, har efter några veckors paus som förväntat återupptagit sin positiva trend och inlett en ny uppgångsfas. Vår andra favorit, dvs. Indien har inte heller gjort oss besvikna och denna marknad är nu med full fart på väg mot ”all time high” från januari 2015, som bara är några procent bort.

Vad gäller Ryssland var vi lite för negativa då vi trodde att marknaden skulle påverkas negativt av oljeprisnedgången. Strävan att bryta både den långa nedåtgående trenden och den pågående intervallpendlingen har gått snabbare än väntat. Vi är överraskade av den styrka som Ryssland visat med fem rejäla uppgångsdagar på raken och ett solklart och distinkt positivt trendbrott.

Europa
Europa

Uttalanden från Iran att landet siktade på att öka oljeproduktionen pressade föregående vecka ned oljepriset från 50 till nästan 45 dollar. Nedgången förstörde inte den långsiktigt positiva grundformationen, men vi ville ogärna se ytterligare nedgång, vilket vi också har sluppit. Överraskande låga lagernivåer har snabbt lyft oljan nästan ända tillbaka till 50 dollar. Denna nivå är utbudsmässigt, tekniskt och psykologiskt uttalat svår att passera.

Det psykologiska fenomenet ”Roundofobia” har inträffat (svårigheten för finansiella marknader att passera runda och jämna kursnivåer) och vi förväntar oss inte att oljepriset i nuvarande har läge har kraft att passera den jämna och runda nivån 50 dollar. Orkar marknaden dock bita sig fast strax här under, lugna ned sig och minska volatiliteten under en period så har oljepriset därefter möjlighet att påbörja en uppgångsfas som mycket väl skulle kunna överraska på uppsidan.

Europa har fortfarande inte lyckats lyfta, men förutsättningarna ser fortsatt klart positiva ut inte minst med hänsyn till att det inte bara är Tyskland utan Europa som helhet som ser starkt ut. Utropstecknet är Spanien som visat påtaglig styrka de senaste veckorna och som nu tangerar de tydligt definierade toppnivåerna från mars, april respektive maj.

Även Frankrike har ett mycket lovande beteendemönster där marknaden för åttonde gången (!) försöker gå upp och förbi årets tidigare toppnivåer. De europeiska börserna samlar sålunda med stor sannolikt kraft för att på allvar bryta upp från sina bottenfaser och i sådant scenario kommer Sverige definitivt att påverkas positivt.

Indien
Indien

I USA har den snabba månfärden uppåt efter Brexit övergått till snävt intervall där kurserna rör sig sidledes några tiondelar upp och ned och detta beteende är ovanligt lågvolatilt till sin karaktär. Låg volatilitet brukar efterhand innebära en större rörelse uppåt eller nedåt och det mesta talar nu för att det är fortsatt norrut som gäller. Detta är dock inte bekräftat utan bara sannolikt, men fördelen är att USA inte behöver röra sig uppåt för att Europa och Sverige ska kunna stiga utan det räcker om USA bara undviker att sjunka i någon större utsträckning.

Den långsiktiga trenden är fortfarande tydligt uppåtriktad för guldet och den gyllene metallen lyckades vända upp exakt vid den kritiska kursnivån runt 1300 dollar. Bilden har därmed klarnat och det är fullt möjligt att den pågående rekylen innebär ett möjligt avstamp för ett försök att på allvar försöka bryta den väl befästa moståndsnivån runt 1360 dollar.

Som framgår av inledningen är vi bekväma med vår positiva syn – som varit intakt sedan mitten av juli – på börsen. Vi tror inte att det blir en rak resa uppåt och att börsen kommer rusa åstad, men kan marknaden lugnt och metodiskt utan några större åthävor gnaga sig uppåt i sakta mak är detta en utveckling som vi välkomnar.

Lågvolatila trender har en tydlig tendens att vara mer uthålliga och stabila än euforiska glädjeyttringar. i vet inte hur trenden kommer att gestalta sig, men vi gillar det vi ser, håller fast vid målkursen om 1500 punkter för OMXS30 (nu 1440), men blir inte förvånade om vi efterhand ”nödgas” konstatera att den nuvarande positiva målsättningen är väl blygsam till sin karaktär……

Ryssland
Ryssland

 

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto