Home > Veckobrev v. 36 ”Konsolidering inför sannolik uppgång…?”

Veckobrev v. 36 ”Konsolidering inför sannolik uppgång…?”

Efter en snabb återhämtning av fallet i början av augusti har den svenska börsen lyckats ta sig nästan, men inte ända upp till årshögsta och gör nu på stället marsch. I detta läge pressas marknaden från två håll, dvs. dels från de aktörer som vill realisera korta vinstpositioner och dels från de placerare som ser ett bra tillfälle att komma ur tidigare förlustpositioner.

Sverige
Sverige

Den nedåtriktade kursreaktionen har dock varit klart återhållsam och varade bara under en dags tid och marknaden har fastnat i en konsolideringsfas. Frågan är naturligtvis om börsen konsoliderar för uppgång eller för nedgång. Utgången är inte given särskilt med tanke på de förväntningar som finns på den Europeiska Centralbankens nya penningpolitiska besked nu på torsdag.

Det är inte nödvändigt att ECB presenterar konkreta åtgärder redan vid detta möte, men det är angeläget att åtminstone retoriken från Mario Draghi håller förväntningarna om kommande finansiella stimulanser vid liv.

På global basis fortsätter marknaderna att visa divergerande tendenser. Att de geopolitiska spänningarna är betydande är knappast nödvändigt att påpeka, men däremot är det intressant att studera värdet på de två traditionella febertermometrarna olja och guld. Dessa två råvaror brukar vara bra indikatorer på rådande marknadsoro och bägge två uppvisade tydliga nedgångar på runt två procent under tisdagen.

Tyskland
Tyskland

Som orsak till oljeprisnedgången anges att oljeproduktionen i Libyen håller på normaliseras trots fortsatta stridigheter och att Opecländerna skruvat upp sin produktion.
Vi har tidigare sagt att det vänligaste vi kan säga om guldpriset sannolika utveckling är det förefaller ligga i en långsiktig bottenfas. Tisdagens nedgång är inte dramatisk i ett lite längre perspektiv utan guldet snarare gnager sig sakta nedåt mot lägre nivåer.

En studie av olja och guld ger således ingen indikation om det svåra läget i Irak och Ukraina. Basmetallerna är däremot stabila om dock inte heta för tillfället. Aluminium är tydlig flockledare med en klar positiv trend. Zink velar lite, men samlar sannolikt kraft för att utmana årshögsta från slutet av juli.

Efter tokrusningen till 21 000 dollar med en kännbar rekyl som följd ser även nickel allt mer intressant och vi väntar tålmodigt på att koppar ska lyckas bryta över den synnerligen robusta utbudsnivån som återfinns runt 7100 dollar.

Att basmetallerna visar positiva tendenser är inte anmärkningsvärt då världens två största ekonomier USA och Kina bägge visar styrka. Konjunkturstatistiken från USA är kontinuerligt uppmuntrande och överraskar till och med på uppsidan och Kina verkar lyckas med att uppnå en balanserad tillväxt trots alla rådande farhågor. Detta märks tydligt på respektive börs där S&P:s triumftåg mot ständigt nya höjder är vardagsmat.

Kina
Kina

Att Kinas börs efter flera års ökenvandring har erhållit ett distinkt trendbrott är däremot en märkeshändelse och en tydligt positiv indikation. Även övriga Asien och då främst Indien signalerar positivt. Japan mår bra av försvagningen av sin valuta mot dollarn och det ser nu mest ut som en tidsfråga innan toppnivåerna från januari passeras. Det är i Europa som både ekonomierna och börserna visar tröghet.

Ett positivt undantag är Storbritannien och viss mån Spanien, vilket också placerarna belönat. Studerar vi istället diagrammet över den tyska börsen blir bilden genast mer svårtolkad.
Den tyska börsen har under hela året fladdrat i ett brett intervall med påtagligt stora svängningar med en kursmässig utveckling om plus minus noll.

I juni lyckades Tyskland bryta upp till nya höjder, men började snart vackla och drog med sig resten av Europa och Sverige nedåt när index föll över tio procent under juli och början av augusti. Marknaden vände dock vid bottenläget från mars månad och har lyckats repa sig snabbare och mer än vi tidigare trodde. Den lätta delen av uppgången är avklarad och liksom för de flesta börser i Europa så finns det nu ett tufft utbudsområde strax ovanför dagens kursnivåer.

För att optimismen ska återkomma hos investerarkollektivet behöver detta utbud assimileras och det tyska indexet tydligt passera 6100 punkter. Vi bedömer att detta är möjligt, men inte självklart och det behövs någon form av positiv extern katalysator som t.ex. en välvillig Mario Draghi på torsdag för att ge den nödvändiga kraften på uppsidan.

Ser vi på Sverige så är bilden inte identisk men dock en klar spegling av den tyska marknaden. Börsutvecklingen är likartad men med en positiv underton och för Sveriges del (OMXS30) återfinns den svårforcerade utbudsnivån runt 1400 punkter (som har testas sex gånger sedan maj månad). Ju längre som börserna i Tyskland och Sverige orkar bita sig fast runt nuvarande kursnivåer ju mer ökar sannolikheten för vidare uppgång.

Japan
Japan

Innevarande vecka presenteras ett batteri kurspåverkande information som det kinesiska inköpschefsindexet, räntebesked från den svenska riksbanken samt från Bank of England och inte minst från ECB. Veckan avslutas med svensk industriproduktion och orderingång och den amerikanska sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken.

Prognosläget är därför ovanligt lurigt, men när vi smälter samman de globala tendenserna med beteendet på den svenska börsen blir slutsatsen att vi sannolikt betraktar en konsolideringsfas inför fortsatt uppgång på den svenska börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto