Home > Veckobrev v.36 ”Lyckas börsåret sluta i dur…?!”

Veckobrev v.36 ”Lyckas börsåret sluta i dur…?!”

Den bild som framträder på börsen är fortsatt motsägelsefull där vi ser en tydligt positiv konjunktur och stigande basmetallpriser samtidigt som USA ger ett tveksamt intryck, börstrenderna i Europa är svagt nedåtgående, Euron stark och guldet noterar nya höjder.

Sedan föregående utgåva har Euron rört sig stillsamt mot dollarkursen och USA, börserna i Europa och Sverige har samfällt rört sig ett par procent uppåt trots tydligt ökade spänningar mellan Nordkorea och USA. Under gårdagen avtog dock denna upprekyl och frågan är naturligtvis om den sedvanliga höstsvagheten har påbörjats. Vi återkommer till denna frågeställning i slutsatsen, men först en global utblick…

Vår bedömning föregående vecka var att Euron kortsiktigt var överköpt mot dollarn, men att trenden har ett stabilt och tydligt beteendemönster, varför vi såg det som sannolikt att både Euron och kronan skulle fortsätta stärkas mot dollarn.

Efter att Euron nuddat 1,21 mot dollarkursen har sedan denna valutarelation stabiliserats runt 1,19 och den svenska kronan har haft en likartad utveckling och efter en lägsta notering på 7,94 ligger nu priset runt 7,97. Vi tror inte på några större valutarörelser den närmaste tiden, men trendmässigt tror vi att dollarn kommer fortsätta tappa mark.

I de senaste publikationerna har vi stuckit ut huvudet avseende guldprisets utveckling och hävdade att den kommande utvecklingen såg intressantare ut än på mycket länge. Prognosen för en vecka sedan var att då guldet med kraft passerat 1300 dollar framstod det som fullt möjligt att toppnivåerna runt 1360 dollar från sommaren 2016 kunde komma att utmanas, även om guldet kortsiktigt var överköpt. Vi är inte riktigt vid denna nivå ännu, men i korrelation med USA-börsernas svaghet tangerade priset 1340 dollar under gårdagskvällen och ytterligare uppgång framstår som klart plausibel.

Guld
Guld

VIX-indexet mäter den så kallade implicita volatiliteten för indexoptionerna på S&P 500 och visar marknadens förväntningar på börsens svängningar de kommande trettio dagarna. Vid kraftiga börsfall ökar volatiliteten mycket snabbt och detta index kallas därför populärt för ”skräckindex”.

Under det senaste året har detta index vid enstaka tillfällen rusat uppåt då nervositeten tilltaget på den breda amerikanska marknaden. Sedan början på augusti har vi emellertid fått se ett flertal rejäla rörelser i Vix, vilket är ett beteende som indikerar ökad osäkerhet och ett skäl till att vi benämner utvecklingen på S&P 500 som tveksamt och svajigt.

Vi drar inga långtgående slutsatser av nedgången på 0,76 % under tisdagen, men skulle marknaden inom kort tappa ytterligare 1-2% så blir bilden tydligt negativ. En svag dollar håller vinsterna och kurserna under armarna, men nedgångar har en tendens att komma snabbt och oväntat och utvecklingen för S&P 500 är ett tydligt orosmoment.

USA S&P 500
USA S&P 500

I Europa fortsätter indexen för de stora börserna att ha en negativ underton även om de senaste dagarna har bjudit på ett uppställ.  Ända sedan början av maj, då euforin efter det franska valet klingat av, har Europa dragit sig sakta nedåt men de långsiktiga trenderna är trots denna utveckling fortsatt positiva. De tydliga utbudsnivåer som skapats på ovansidan är dock besvärliga att forcera, varför vi tror att den negativa tendensen kan vara rådande ytterligare några veckor.

Europa/Tyskland
Europa/Tyskland

Om vi studerar börserna i Asien är bilden blandad, men här undertonen positiv. De samvarierande börserna Kina och Hong Kong står i en klass för sig med klart positiva om dock överköpta tendenser. Konjunktursignalerna från Kina har varit överraskande starka och detta har fått Kina att stiga med 17 % sedan mitten på maj. Man bör dock ha i åtanke att de två förutvarande årens nedgång drog ned börskurserna med närmare 40 %. I Hong Kongs fall har index ännu inte passerat toppen från 2007 så bägge dessa marknader har haft mycket att ta igen.

Japan ser påtagligt tråkigt ut beroende på den svaga dollarn och Indien, Singapore och Sydkorea befinner sig i rekylfaser om dock i långsiktigt tydligt positiva trender.

Med hänsyn till en stark utveckling för den globala konjunkturen och basmetaller tror vi som tidigare inte på någon större nedgång i Europa och Sverige från dagens kursnivåer. Vi anser dock fortfarande att det sannolikt är för tidigt att vara offensiv på köpsidan och att det finns risk för ytterligare kurspress.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Under senare delen september kan dock mycket väl börserna i Europa och Sverige bottna ut när fokus lär skifta mot vinstutvecklingen och utdelningarna under 2018 samtidigt som värderingarna då bör ha kommit ned till attraktiva nivåer. För närvarande trivs vi sålunda med att ha god likviditet, men räknar med attraktiva köptillfällen under hösten och att börsåret slutar i dur.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto