Home > Veckobrev v. 36 ”Risk för ytterligare nedgång…..”

Veckobrev v. 36 ”Risk för ytterligare nedgång…..”

Sverige
Sverige

Utblåsningen på börsen föregående måndag blev så kraftfull och under så hög volym att vi redan efter fyra dagars nedgång fick se den kapitulations/panikfas som vanligtvis först inträffar efter en längre tids nedgång. Frågan som uppkom var naturligtvis om den efterföljande uppstudsen bara var av tillfällig karaktär som skulle följas av en förnyad nedgång.

Av naturliga skäl ansåg vi läget som svårprognosticerat, men vi skissade på följande huvudscenario, dvs. fortsatt upprekyl till 1500 -1550 punkter (då 1476) med viss möjlighet att den svenska börsen skulle kunna orka klättra ännu högre upp.

Därefter framstod det som sannolikt med en tillbakagång, vilken borde fångas upp ovanför bottennoteringen vid 1400 punkter (OMXS30) med en efterföljande mer stabil uppgångsfas. Vi hade även ett alternativt scenario där börsen efter den pågående upprekylen kunde falla under årslägsta och sedan fortsätta betydligt lägre ner.

Bästa utfall i vårt scenario var sålunda en uppgång till runt 1560 och värsta utfall var en uppgång till strax ovanför 1500 punkter. Börsen orkade stiga till 1510, dvs. inom målområdet, men ändå en besvikelse med negativa implikationer då en större uppgång hade kunnat förändrat psykologin på marknaden och skapat en positiv stämning…..

USA
USA

Låt oss nu studera vår omvärld för att sedan återkomma till slutsatsen…..

Vi talade mycket om flockpsykologi i föregående publikation och noterade att flockbeteende på de finansiella marknaderna uppstår i emotionellt laddade situationer, dvs. när det inträffar kraftiga prisrörelser som gör människor antingen upprymda eller panikslagna.

En accelererande prisrörelse i slutfasen av en längre negativ eller positiv trend eller ett tydligt utbrott uppåt eller nedåt från ett långvarigt tradingintervall är effektiva katalysatorer för flockbeteende.

Ett perfekt exempel på detta är den amerikanska börsen som efter att ha pendlat sidledes i ett tradingintervall, från slutet av november till mitten av augusti, till slut bröt ut på nedsidan och föll med 11 % på fyra dagar, vilket var den värsta nedgången på fyra år. Därefter kom en snabb uppstuds på nästan 7 % som följdes av en ny sväng nedåt på runt 4 %.

Studerar vi Tyskland, Indien, Japan och Kina ser vi likartade om än inte identiska beteendemönster.  Detta innebär att i princip alla stora börser mer eller mindre unisont fick ge vika för en framrusande flock styrd av stark stress med inslag av panik. Många placerare har därmed fått en rejäl emotionell smäll rakt i solar plexus och har fått uppleva påtaglig olust och obehag.

Studerar vi räntor, valutor och råvaror får vi i dagsläget inte särskilt mycket hjälp från detta håll för att tolka börssituationen.  Efter ett tryck nedåt under sommaren har vi fått se en studs uppåt, men på det stora hela så rör sig obligationsräntorna sidledes och lär sannolikt fortsätta med denna pendling under överskådlig tid.

Tyskland
Tyskland

I samband med Kinas devalvering stärktes euron kraftigt mot dollarn i något som framstår som en kortsiktig panikreaktion. Relationen Euro/USD är nu densamma som under våren och även om Euron visar vissa trevande försök till förstärkning så är vår bästa gissning att denna bottenfas kommer vara bestående en bra tid framöver.

Basmetallerna börjar visa embryon till bottenkänning och detta är på intet vis någon djärv utsaga. Aluminium, koppar, zink och bly har ju fallit kontinuerligt ända sedan 2011 och att t.ex. koppar som har halverats i pris nu börjar se småintressant ut är knappast uppseendeväckande.

Detta innebär dock inte alls att vi är offensiva på köpsidan utan bara att vi ägnar basmetallerna lite mer uppmärksamhet i väntan på att bilden ska utkristalliseras.

Guld har fått en sväng uppåt, men utbudsnivån ovanför 1160 dollar är av massiva proportioner och det är först när vi ser att denna nivå på allvar börjar utmanas som vi är beredda att skifta inställning till mer positiv.

Oljan till sist föll till nya årslägsta och fick därefter åtnjuta en uppgång på över 20 % på tre dagar på indikationer att Opec skulle begränsa sitt utbud, men under tisdagen tappade oljepriset nästan 10 % och dessa extremrörelser gör naturligtvis bilden mycket svårtolkad, varför vi avstår från att ha en åsikt i nuläget utan istället avvaktar utvecklingen .

Psykologiskt har aktieplacerare världen över fått en rejäl haksmäll och en känsla av osäkerhet och obehag har smugit sig in i investerarkollektivet. När marknaderna studsade upp föregående vecka tog många aktörer därför chansen att trycka på säljknappen, vilket resulterade i en halvljummen uppgång utan riktig kraft och styrka.

Japan
Japan

Det kan trots allt vara så att nedgången är över och att placerarna kommer repa mod och driva marknaden uppåt. En marknad behöver dock underliggande kraft för att stiga, men kan falla av sin egen tyngd, varför det med stor sannolikhet behövs överraskande och positiva nyheter för att driva kurserna uppåt.

Vårt mest sannolika scenario är istället en rörelse nedåt i enlighet med ovanstående scenario där vi tror att en nedåtgående tendens kan fångas upp runt 1400 punkter (nu 1471) med en efterföljande mer stabil uppgångsfas.

Vi kan dock inte utesluta alternativet att den svenska börsen faller under årslägsta och sedan fortsätter betydligt lägre ner. Summa summarum innebär detta att vi är klart försiktiga och gärna har rejält med likviditet för att fullt ut kunna nyttja de mycket attraktiva köplägen som kommer att uppstå – förr eller senare…..

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto