Home > Veckobrev v. 37 ”100 punkter i börsens vågskål….”

Veckobrev v. 37 ”100 punkter i börsens vågskål….”

Den svenska börsen (OMXS 30, 1494 punkter) befinner sig vid ett vägskäl och det positiva scenariot är att börsen kommer göra ett tredje försök att passera nivån 1500 punkter på ovansidan och därmed inleda en rejäl upprekyl. Det andra och negativa scenariot är att börsen istället vill söka sig nedåt mot årslägsta dvs. runt 1400 punkter.

Sverige
Sverige

Detta gör det psykologiska läget mycket intressant och både ”baissare” och ”hausseare” tycker att det är nervöst. Har man sålt och ligger likvid vill man naturligtvis att börsen så snart som möjligt ånyo viker av nedåt och bekräftar att marknaden verkligen befinner sig i en utförslöpa.

Har man däremot en hög börsexponering är man angelägen om att börsen snabbt och kraftfullt ska röra sig norrut och bekräfta att den massiva utförsäljningen i slutet av augusti var en överreaktion.

Utblåsningen på börsen tog fyra dagar medan den efterföljande rörelsen är inne på sin tredje vecka med snabba och plötsliga rörelser inom ett snävt intervall. När man studerar börsens rörelser är det två situationer som är särskilt intressanta dvs. ”gummibandet” och ”metallfjädern”.

Ett hårt sträckt gummiband/marknad har en självklar tendens till att vilja rekylera (upp eller ner) och återgå mot ett jämviktsläge medan en sammantryckt metallfjäder/marknad istället har en inneboende strävan att expandera utåt ofta i form av snabb och ibland även explosiv rörelse.

Oavsett om vi studerar Sverige, Europa, USA eller Kina så är den senaste tidens beteendemönster mycket likartade, dvs. de liknar tydligt fjädern och rörelserna på världens största marknad, dvs. USA exemplifierar detta bäst. Ned med 11 %, upp med 7 %, ned 4,5 %, upp 4,4 % och ned 2,7 %.

USA
USA

Den amerikanska börsen S&P 500 ligger för närvarande  runt 1960 punkter och frågan är nu naturligtvis om USA ska sig röra tillbaka mot bottennoteringen runt 1860 punkter eller uppåt mot den nivå där nedgången började, dvs runt 2060 punkter. Vi har sålunda 100 punkter eller runt 5 % i vågskålen.

Rörelsen kan mycket väl komma ske i symbios med den kinesiska börsen och utvecklingen på dessa två börser lär tydligt påverka Europa och då självklart även Sverige.

Studerar vi räntor, valutor och råvaror får vi i dagsläget viss hjälp från detta håll för att tolka börssituationen.  Efter ett tryck nedåt på räntorna under sommaren har vi fått se en studs uppåt, men på det stora hela så rör sig obligationsräntorna sidledes och lär sannolikt fortsätta med denna pendling under överskådlig tid.

I samband med Kinas devalvering stärktes euron kraftigt mot dollarn i något som framstår som en kortsiktig panikreaktion. Relationen Euro/USD är nu densamma som under våren och även om Euron visar försök till förstärkning så är vår bästa gissning att denna bottenfas kommer vara bestående en bra tid framöver.

Basmetallerna börjar visa allt tydligare tendenser till bottenkänning och detta är på intet vis någon djärv utsaga. Aluminium, koppar, zink och bly har ju fallit kontinuerligt ända sedan 2011 och att t.ex. koppar som har halverats i pris nu börjar se småintressant ut är knappast uppseendeväckande. Detta innebär dock inte att vi är offensiva på köpsidan utan att vi bevakar basmetallerna mer noggrant i väntan på att ett köpläge ska uppstå.

Guld fick en sväng uppåt, men lyckades inte på allvar utmana utbudsnivån ovanför 1160 dollar och vi intar en neutral/negativ syn på guldpriset tills vidare.

Olja/Ryssland
Olja/Ryssland

Oljan föll nyligen till nya årslägsta och fick därefter åtnjuta en uppgång på över 20 % på tre dagar på indikationer att Opec skulle begränsa sitt utbud och har därefter backat under mer än veckas tid.

Trots detta har oljan lyckas behålla en bra bit av förutvarande uppgång och nu ser det som om oljepriset förbereder en ny rörelse uppåt och vi blir inte förvånande om denna kan bli av digniteten 10-15 %. En marknad som rör sig i symbios med oljan är Ryssland, vilket innebär att denna börs efter fyra månaders nedgång framstår som nedpressad och klart intressant.

Psykologiskt har aktieplacerare världen över fått en rejäl haksmäll och en känsla av osäkerhet och obehag har smugit sig in i investerarkollektivet. Nu letar alla efter vägledning och undrar om minsta motståndets väg är på upp- eller nedsidan.

Den svenska börsen (OMXS30) stängde i tisdags på 1494 punkter och vi ser möjligheter för en rörelse om 100 punkter antingen ned till bottennoteringen runt 1400 punkter eller uppåt mot den nivå där nedgången började, dvs. runt 1600 punkter.

Resonemanget är helt analogt med det vi för ovan om USA och för Sveriges del ligger det runt 6 % i vågskålen. Vänligen nogsamt observera att vi i nuläget inte tar ställning till börsens långsiktiga riktning utan i detta veckobrev nöjer med oss att fokusera på den mer kortsiktiga utvecklingen.

Läget är svårprognosticerat med ett negativt säsongsmönster, men vi ser trots detta en större sannolikhet för en rörelse på ovansidan baserat på beteendemönstret i USA och på att majoriteten av de asiatiska börserna inklusive Kina har pressats så lågt ned att det finns en klart god chans för en ordentlig motrekyl.

Hong Kong
Hong Kong

Nedgången i Hong Kong på nästan 30 % sedan i våras är en bra spegelbild av det samlade asiatiska börsläget. Vi tror även att en uppgång för olja i nuvarande läge skulle ses som stabiliserande och ha en positiv effekt på börsklimatet och därtill kommer lite starkare basmetaller samt att Nasdaq indikerar styrka. Nästa vecka lär vi veta åt vilket håll som vågskålen tippade över åt……

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto