Home > Veckobrev v. 37 ”Balanspunkt på börsen under bildande…!?”

Veckobrev v. 37 ”Balanspunkt på börsen under bildande…!?”

Efter en snabb återhämtning av fallet i början av augusti har den svenska börsen lyckats ta sig nästan ända upp till årshögsta. Som vi tidigare noterat pressas marknaden i detta läge både av de aktörer som realiserar korta vinstpositioner och av de placerare som ser ett bra tillfälle att komma ur tidigare förlustpositioner.

Sverige
Sverige

Den nedåtriktade kursreaktionen efter den snabba uppgången har dock varit modest och de senaste två veckorna har börsen rört sig inom ett snävt tradingintervall mellan 1380 till 1400 punkter.

Vår tolkning är att en balanspunkt sannolikt är under bildande, vilket gör oss bekväma att vidmakthålla föregående veckas slutsats, dvs. vi tror att marknaden kraftsamlar för en rörelse uppåt. Mer om detta samt en förklaring till begreppet balanspunkt återfinns i slutet av texten.

Två stora och viktiga marknadsrörelser står för närvarande i fokus för placerarnas intresse och vi syftar på den klart nedåtgående tendensen för olja och den lika tydligt stigande tendensen för dollarn (mot i princip samtliga andra valutor).

Oljan (Brent) nådde ”all time high” på 145 dollar sommaren 2008 strax före finanskrisen. I samband med krisen kollapsade priset till under 40 dollar redan samma år, men var våren 2011 tillbaka på strax under 130 dollar.

Tyskland
Tyskland

Sedan dessa har priset rört sig sidledes med en svagt negativ underton och pendlat mellan i huvudsak 103 till 115 dollar. Trots mer än tio försök har oljepriset inte lyckats etablera sig över 115 dollar och lika stabilt har priset varit på nedsidan där köparna nästan reflexmässigt har agerat när priset närmat sig 100 dollar. Så sent som vid midsommar kostade oljan 115 dollar fatet för att nu noteras under 98 dollar.

Det kan vara så att vi enbart bevittnar en rörelse inom intervallet och att Opec skruvar åt kranarna och minskar utbudet, men efterfrågeprognoserna har justerats ned och USA har seglat upp som världens största oljeproducent, vilket ritar om kartan både utbudsmässigt och politiskt.

Vi vill inte spekulera i en möjlig nedsida för oljepriset, men tror att vi ser ett nedåtriktat trendbrott i priset vilket är positivt för världsekonomin, men mycket besvärligt för enskilda länder som t.ex. Ryssland.

USD/SEK
USD/SEK

Dollarn rör sig däremot i precis motsatt riktning och förklarar till viss del svagheten i olja och andra råvaror då priset på dessa justeras nedåt när dollarn stiger. Om vi studerar dollarn mot den svenska kronan nåddes toppen 2001 med ett pris på över 11 kronor.

Därefter stärktes kronan i sju års tid och en dollar kunde köpas för 5,80 2008. I samband med finanskrisen rusade kursen till över nio kronor, föll tillbaka och sedan 2011 har dollar/krona rört sig sidledes med ett jämnviktspris runt 6,60.

I takt med den allt starkare amerikanska ekonomin har ett trendbrott legat i luften och i maj bröt dollarn uppåt både mot euron och kronan och trendens riktning sedan dess är entydigt upp, vilket generellt sett är positiv för de svenska och europeiska exportbolagen.

Ser vi på den globala börsutvecklingen så har börsen i USA och marknaderna i Asien stigit i symbios med dollaruppgången och den allra tydligaste kopplingen har Japan vars börsutveckling är ett derivat av valutarelationen.

Börserna i Sydostasien har visserligen rekylerat något de sista dagarna, men Japan tangerar årshögsta och Kina har bekräftat sitt tydligt positiva trendbrott.

USA
USA

I Europa är bilden något mer oklar. Storbritannien lider av nervositet inför valet den 18/9 om Skottlands självständighet och detta val som tidigare sågs som en kuriositet har istället blivit en realitet som riskerar att skapa konvulsioner om ett fristående Skottland skulle bli verklighet.

Det svenska valet kan skapa en smärre inhemsk oro, men marknaden är förberedd på en rödgrön koalition sedan över ett år tillbaka. Läget i Ukraina är för stunden lugnare, men de nya sanktioner som införs mot Ryssland skapade oro på Europabörserna under torsdagen även om denna klingade av i mot slutet av handelsdagen.

Vi skrev föregående vecka att det var viktigt att den tyska börsen orkade passera 9600 punkter och förklaringen till detta är psykologisk, då en så pass kraftig motrekyl eliminerar den tidigare negativa stämningen och visar att köparna är så offensiva att det inte bara rör sig om en studs uppåt inför en ny vända nedåt.

Uppgången i Tyskland medför att börsutvecklingen i Europa som helhet nu går i bättre takt med USA, då USA legat mer eller mindre stilla medan Europa återhämtat större delen av nedgången i augusti.

Vår bedömning av den svenska börsen (OMXS30) är att vi sannolikt betraktar en balanspunkt under bildande. En balanspunkt bildas antingen i toppen eller i botten av ett intervall och innebär en markant minskad volatilitet, dvs. köparna och säljarna kommer i balans och utkämpar en subtil kamp om herraväldet.

Ju längre tid som balanspunkten är under bildande ju större är sannolikheten att rörelsen från denna täta konsolideringsfas kommer att ske i den förutvarande rörelsens riktning.

Vi ser därför de senaste två veckornas lågvolatila pendling på den svenska börsen som klart lovande ur ett börspsykologiskt perspektiv och tror att den så svårforcerade utbudsnivån runt 1400 punkter (som har testas sju gånger sedan maj månad) kommer att brytas igenom uppåt före september månads utgång.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto