Home > Veckobrev v.37 ”Höstuppgången har redan börjat…!”

Veckobrev v.37 ”Höstuppgången har redan börjat…!”

Vi skrev föregående vecka att vi med hänsyn till en stark utveckling för den globala konjunkturen och basmetaller inte trodde på någon större börsnedgång i Europa och Sverige. Vi ansåg dock att det sannolikt var för tidigt att vara offensiv på köpsidan och att det fanns risk för ytterligare kurspress.

Under senare delen av september såg vi emellertid en god möjlighet att börserna i Europa och Sverige kunde bottna ut. Redan dagen efter vi publicerat ovanstående analys ändrade vi åsikt och insåg att vi varit för negativa i vår bedömning. Orsakerna till denna förändring är tydliga och rationella.

De europeiska börserna har sedan början av maj haft en svag, men envis negativ lutning samtidigt som de långsiktiga trenderna trots detta varit fortsatt positiva. Denna typ av beteendemönster kan betraktas som en stålfjäder som långsamt trycks ihop och när pressen nedåt väl släpper så uppkommer en påtaglig motreaktion på uppsidan. Marknaden kan då med förbluffande snabbhet ändra beteende från letargi till sprudlande energi och röra sig snabbt och oväntat uppåt.

Europa
Europa

Vår bedömning var att de utbudsnivåer som skapats under nedgångsfasen skulle vara besvärliga att forcera och att den uppgång vi nu sett skulle dröja ett par veckor till. Uppgången har varit tillräckligt stark för att bryta den negativa trend som varit förhärskande i fyra månader även om de flesta europeiska börser inklusive Sverige nu är tillfälligt överköpta och bör dämpas av vinsthemtagningar och smärre rekyler. Anledningen till vår nyvunna optimism är vår bedömning att uppgången inte är en tillfällig studs uppåt utan första rörelsen i en större uppgångsfas.

I symbios med Europa har den breda amerikanska marknaden ändrat beteende och svingat sig upp till nya högstanivåer. Föregående vecka talade vi om börsläget i USA som tveksamt och svajigt. Vi drog inga långtgående slutsatser, men såg utvecklingen för S&P 500 som en av de större riskerna för börsklimatet. Liksom i Europa har USA överraskat på ovansidan och den senaste tidens styrka bekräftar att den underliggande börstrenden är fortsatt positiv med potential för vidare uppgång när den rådande överköptheten har vädrats ut.

USA S&P 500
USA S&P 500

I Asien fortsätter Kina att envist sträva uppåt i symbios med Hong Kong och Indien har efter en återhållsam rekyl fått upp farten och närmar sig toppkurserna från slutet av juli. Singapore släntrar efter, men både Sydkorea och Taiwan strävar norrut. Även Japan har piggnat till i samklang med att dollarn har slutat falla och istället indikera lite trevande styrka mot yenen.

Efter att Euron nuddat 1,21 mot dollarkursen har denna valutarelation stabiliserats runt 1,19 och den svenska kronan har haft en likartad utveckling och efter en lägsta notering på 7,88 ligger nu priset runt 7,97. Trendmässigt ligger Euron fortfarande i en positiv trend mot dollarkursen, men vi blir inte förvånande om trenden övergår till en sidledes rörelse och att SEK/USD kan stabiliseras runt 8 kronor.

Vår prognos för guldpriset var en möjlig uppgång till runt 1360 dollar och med en notering på 1357 dollar har rörelsen uppfyllts. Med hänsyn till vår tydligt positiva syn på den globala börsutvecklingen framstår guld därmed som mindre intressant. Den råvara som efter 15 månaders törnrosasömn istället seglar upp som favorit är oljan, som visar tydliga indikationer att en uppgång förbi januaritoppen på 57 dollar är fullt möjlig. Sedan början av juni föregående år har oljepriset rört sig sidledes mellan som lägst 44 till som högt 57 dollar och varit mycket svårt att prognosticera med hänsyn till sin påfallande ryckighet.

Olja Brent
Olja Brent

Sedan midsommar har dock prisutvecklingen ändrat karaktär och uppvisar en betydligt mer stabil och positiv utveckling. Prisnivån/utbudet strax ovanför 52 dollar har varit påtagligt svårt att passera, men denna tröskel är övervunnen och nu väntar det riktigt svåra testet, dvs. att bryta över 55 dollar. Det första försöket misslyckades, ett nytt försök är redan påbörjat och vi ser en reell möjlighet att detta kan lyckas, vilket i så fall kan medföra fortsatt uppgång upp mot 60 dollar.

I nuvarande börsläge ser vi en uppgång för oljepriset som positivt. Flera oljebolag återfinns bland världens största börsbolag samtidigt som ett stigande oljepris ger marknaden anledning att tro på ökade investeringar från oljeindustrin.

Det finns behov av en paus/rekyl både i Europa och USA, men vi ser nu en samordnad global börsuppgång med understöd av både stigande basmetaller och oljepris samtidigt som valutarelationerna går in ett lugnare skede. Vår bedömning blir därmed att den svenska börsen (OMXS30) kan passera åshögsta om 1660 punkter före årsskiftet, dvs. en uppgång med 100 punkter eller med 6-7% från dagens nivå.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto