Home > Veckobrev v. 37 ”Såg vi bara en minipanik i USA ….!?”

Veckobrev v. 37 ”Såg vi bara en minipanik i USA ….!?”

Sverige
Sverige

Föregående vecka var vi fortsatt bekväma med vår positiva syn på börsen. Vi trodde varken att det skulle bli en rak resa uppåt eller att börsen skulle rusa åstad, men kunde marknaden lugnt och metodiskt utan några större åthävor gnaga sig uppåt i sakta mak var detta en utveckling som vi välkomnade, då lågvolatila trender har en tydlig tendens att vara mer uthålliga och stabila än euforiska glädjeyttringar.

Vi visste inte hur trenden skulle komma att gestalta sig, men vi gillade det vi såg, höll fast vid målkursen om 1500 punkter för OMXS30 (nu 1417), men blev inte förvånade om vi efterhand ”nödgades” konstatera att den positiva målsättningen var väl blygsam till sin karaktär……

Grundvalen för vår positiva prognos har inte ändrats, men utvecklingen i USA (S&P 500) fick marknaden att sätta hjärtat i halsgropen. Föregående fredag, efter den svenska börsens stängning föll USA snabbt, kraftigt och oväntat med 2,45 %. Fallet pågick under hela handelsdagen, säljarna tryckte på och marknaden stängde på dagsläget.

Det var svårt att spåra någon utlösande faktor förutom ett hökaktigt uttalande om kommande möjliga räntehöjningar i USA. Den typen av kommentarer är dock inget anmärkningsvärt utan har förekommit ofta under innevarande år. Vi får nog plussa på med en ökad rädsla för att Trumph har fått vind i seglen, men det fanns ingen sådan analys i de rådande börskommentarerna i samband med fallet. Rörelsen blir de facto inte förståelig om vi inte adderar en rejäl dos flockpsykologi.

Tyskland
Tyskland

Före ovanstående fall så hade den amerikanska börsen under drygt 40 handelsdagar rört sig sidledes i ett mycket snävt tradingintervall med rörelser om bara några tiondels procent. Volatiliteten (svängningarna) hade sålunda minskat dramatiskt, marknaden var uttalat tråkig och beteendet påminde mest om hur Mississippifloden trögt flyter fram en vindstilla sommardag.  Det så kallade volatilitetsindexet ”VIX”– populärt kallat rädsloindexet befann sig på historiska lägstanivåer och investerarkollektivet var behagligt invaggat i mental trygghet.

När det sker ett kraftfullt och oväntat utbrott från ett väldefinierat tradingintervall kan flockpsykologin blir påtaglig då alla plötsligt i en panikartad stämning samtidigt försöker springa ut genom samma dörr och det snabbaste sättet att fort komma ut genom dörren är sälja sina aktier till ett lägre pris än övriga aktörer på marknaden. Den essentiella frågan är dock nu om vi bara ha bevittnat en ”panikunge” eller om föregående fredags nedgång kan ha varit första steget i ett nytt beteendemönster.

Fallet skakade om börserna i hela världen och det var först under gårdagen som vi kunde se att köparna hade torrt krut kvar som de var villiga att nyttja för fyndköp. Förutom nedgångarna i måndags och tisdags så har dock tappet inte blivit så farligt och i Europa och Sverige så reverserade börserna under gårdagen, dvs. de började på minus, men vände uppåt mot slutet av handelsdagen.

Den svenska börsen framstod som extra stark i ett europeiskt perspektiv då marknaden vände från minus 0,5 % till plus 0,5 % trots att raset i börsens största bolag, H&M, hämmade uppgången högst påtagligt.

USA
USA

Visar det sig, viket är vårt huvudalternativ, att fallet i USA bara vara en flockbaserad minipanik, så finns det goda skäl att vara fortsatt positiv till börsutvecklingen, men vi är inte riktigt där ännu utan för att investerarpsykologin ska skifta igen behövs det några positiva börsdagar som förändrar sentimentet, vilket innebär att S&P i USA behöver stiga till över 2170 punkter (nu 2147), dvs. med ytterligare 1 % för att eliminera påverkan av den tidigare nedgången.

Ser vi på Europa så har de stora börserna med Tyskland i täten fallit tillbaka till övre delen av sina etablerade bottenfaser.  Just när Europa visade tecken på att äntligen lyfta börsmässigt fick marknaden en rejäl känga och tappade sitt momentum.

Grundvalen för vår positiva syn på börsutvecklingen har, som vi skriver i inledningen inte ändrats, men de försiktigt begynnande tendenserna till att trendmässigt röra sig upp knäcktes till. Vi tror att Europa ånyo kan påbörja ett nytt försök på uppsidan, men inte av egen kraft utan med draghjälp av USA.

Om vi ska beskriva hög volatilitet så finns det nästan inget bättre exempel än oljepriset. Priset kan byta riktning flera gånger under samma dag och med lätthet röra sig 2-3% under en handelssejour. Ett lite längre perspektiv på två år ger dock en annan och tydligare bild. I januari 2015 låg priset på samma nivå som nu, men under tiden har det varit betydligt högre, men framförallt lägre än nu. Utvecklingen det sista året (sedan september 2015) fram till dags datum ser allt mer ut som en långdragen bottenformation där priset nu balanserar mellan 45 -50 dollar.

Nivån runt 50 dollar är utbudsmässigt, tekniskt och psykologiskt uttalat svår att passera, men orkar marknaden bita sig fast mellan 45 -50 dollar, lugna ned sig och minska volatiliteten under en period så har oljepriset därefter möjlighet att påbörja en uppgångsfas som mycket väl skulle kunna överraska på uppsidan.

Olja
Olja

På den svenska börsen (OMXS30) är den positiva trenden fortfarande intakt men balanserar nu mellan 1400 och 1440 punkter (nu 1417). De tre indexmässiga tungviktarna H&M, Ericsson och Telia hämmar börsutvecklingen men de två största sektorerna verkstad och inte minst bank visar däremot styrka och då tre förstnämnda mycket väl kan ha slutat falla om dock inte börjat stiga så finns det, förutsatt draghjälp från USA och Europa, fortsatt goda förutsättningar för att vi ska kunna nå vår målkurs om 1500 punkter.

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto