Home > Veckobrev v. 38 ”God sannolikhet för positiv börs….”

Veckobrev v. 38 ”God sannolikhet för positiv börs….”

Läget på den svenska börsen är som föregående vecka, bara lite bättre förutsatt att de frihetsivrande skottarna inte får majoritet i torsdagens folkomröstning om regionens självständighet och att den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen inte överraskar alltför negativt avseende framtida räntehöjningar på onsdag kväll.  

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vi noterade föregående vecka att den nedåtriktade kursreaktionen efter den snabba börsuppgången från början av augusti har varit mycket modest och de senaste tre veckorna har börsen rört sig inom ett snävt tradingintervall mellan 1380 till 1400 punkter. Vi gör samma positiva tolkning som tidigare, dvs. att en balanspunkt sannolikt är under bildande och att marknaden kraftsamlar för en rörelse uppåt (mer om detta i slutet av texten).

Föregående vecka fokuserade vi på oljepriset och dollarkursen. Vi ville inte spekulera i en möjlig nedsida för oljepriset, men såg ett nedåtriktat trendbrott i priset vilket är positivt för världsekonomin, men besvärligt för enskilda bolag och länder. Efter den snabba nedgången till under 97 dollar har oljan studsat upp till närmare 99 dollar – efter Opecs uttalande om lägre produktionskvoter – och oljan klamrar sig fast inom sitt fleråriga tradingintervall.

Vi utesluter inte att oljepriset kan fortsätta röra sig sidledes, men ser det som mer troligt att oljan så småningom bryter ut på nedsidan av sitt intervall och etablerar en nedåtgående trend.

Att dollarkursen (USD/SEK) skulle stanna upp efter den snabba uppgången från 6,50 till 7,10 var ingen överdrivet oförvägen prognos då valutarelationen blivit överspekulerad och då noteringen sammanföll med den senast uppnådda toppen från sommaren 2012. Vi tror dock inte att detta är slutet på uppgången utan priset ser snarast ut att ta en paus inför en ny fas uppåt.

USA
USA

Ser vi på den globala börsutvecklingen så har Sydostasien fortsatt rekylera efter den tidigare nästan explosiva uppgången i slutet av juli. Även Indien och Kina visar viss svaghet medan Japan fortsatt rider på dollarvågen och drar sig uppåt.

Vi ser dock svagheten i Asien som en tillfällig naturlig marknadsmässig reaktion och den kinesiska centralbankens stimulansprogram på 580 miljarder kronor i likviditet till banksystemet lär sannolikt bidra till en förnyad riskaptit

I USA (S&P 500) togs den milda rekyl som pågått i runt två veckor tillbaka i sin helhet under tisdagen och den breda amerikanska marknaden är därmed uppe och nosar på toppnivån från slutet av augusti. Även tekniktunga Nasdaq visar framfötterna och har neutraliserat gårdagens säljsignal.

Nervositeten över morgondagens räntebesked verkar som bortblåst och placerarnas beteende indikerar hög sannolikhet för vidare uppgång även om tidigare toppnivåer alltid innebär ett psykologiskt motstånd att passera särskilt när denna utgörs av sådant runt tal som 2000 punkter.

Denna ”roundophobia” är svårförklarad ur rationell synpunkt, men det finns defacto en viss motvilja hos investerare att passera dessa symboliska prisnivåer, riskera att bli sittande med ”Svarte Petter” och få utstå andra placerares gliringar för att ha betalt årets högsta pris och sedan få se kurserna sjunka tillbaka.

Tyskland
Tyskland

Storbritannien lider av nervositet inför valet på torsdag om Skottlands självständighet och detta val som tidigare sågs som en kuriositet har istället blivit en realitet som riskerar att skapa negativa reaktioner om ett fristående Skottland skulle bli verklighet. Det är dock svårt att avläsa någon större oro på den brittiska börsen utan denna har inte rekylerat mer än övriga börser i Europa.

Tyskland har lyckats väl med att bita sig fast över 9600 punkter och ser liksom de flesta andra börser i Europa redo ut för ett försök att passera utbudsnivåerna som etablerades under sommarmånaderna. Portugal och Grekland är undantag, men både Frankrike och Spanien indikerar kommande uppgång.

På metallsidan är guldet fortsatt tröstlöst tråkigt även om det finns möjlighet till en uppstuds. Alla större basmetaller har fått kännas vid tydliga rekyler, men den verkliga prisbilden blir väsentligt annorlunda vid en justering för dollaruppgången.

Vi bedömer att de positiva tendenserna för aluminium, koppar och zink är intakta och ser störst potential i kopparpriset som ihärdigt fortsätter att brottas med den synnerligen svårpasserade nivån runt 7000 dollar.

Vår bedömning av den svenska börsen (OMXS30) är identisk med föregående veckas, dvs. vi betraktar sannolikt en balanspunkt under bildande och ju längre tid som balanspunkten är under bildande ju större är sannolikheten att rörelsen från denna täta konsolideringsfas kommer att ske i den förutvarande rörelsens riktning.

HongKong
HongKong

Vi ser därför de senaste tre veckornas lågvolatila pendling på den svenska börsen som klart lovande ur ett börspsykologiskt perspektiv och tror att den tuffa utbudsnivån runt 1400 punkter kommer passeras före september månads utgång förutsatt att det inte blir en seger för jasidan i det skotska valet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto