Home > Veckobrev v. 38 ”Kan börsen lossna på allvar….!?”

Veckobrev v. 38 ”Kan börsen lossna på allvar….!?”

I föregående publikation noterade vi att den positiva trenden fortfarande var intakt för den svenska börsen (OMXS30) och att marknaden balanserade mellan 1400 och 1440 punkter.

Sverige
Sverige

De tre indexmässiga tungviktarna H&M, Ericsson och Telia hämmade börsutvecklingen, men de två största sektorerna verkstad och inte minst bank visade däremot styrka och då de tre förstnämnda mycket väl kunde ha slutat falla om dock inte börjat stiga så fanns det, förutsatt draghjälp från USA och Europa, fortsatt goda förutsättningar för att vi skulle kunna nå vår målkurs om 1500 punkter.

Det som hade fått Sverige och världens börser att svaja var när USA (S&P 500) den nionde september snabbt, kraftigt och oväntat föll med 2,45 %. Rörelsen var svårförståelig ur ett logiskt perspektiv, men förklarbar ur ett psykologiskt.

Den amerikanska börsen hade under drygt 40 handelsdagar rört sig i ett mycket snävt tradingintervall med dramatiskt minskande volatilitet (svängningar) och när det inträffade ett kraftfullt och oväntat utbrott på nedsidan från detta tradingintervall skapade flockpsykologin en panikartad stämning. Den avgörande frågan var om vi bara hade bevittnat en ”panikunge” eller om nedgången indikerade ett sämre börsklimat.

Vårt huvudalternativ var att fallet i USA bara var en flockbaserad minipanik och att det fanns det goda skäl att vara fortsatt positiv till börsutvecklingen, men för att investerarpsykologin skulle skifta ville vi se att S&P 500  steg till över 2170 punkter och falsifierade säljsignalen.

Tyskland
Tyskland

USA stängde igår på 2177 punkter och den positiva tolkningen visade sig vara korrekt. Det var de mjuka beskeden från USA:s centralbank i torsdags kväll som fick stämningen att ändras och indexet befinner sig nu mindre än 1 % från ”all time high”. Uppgången borde tveka lite runt denna nivå med hänsyn till befintliga utbudsnivåer som behöver assimileras av köpsidan. Lyckas marknaden bita sig fast runt nuvarande kurser och sedan göra ett lyckat försök på uppsidan tror vi att USA, men främst Europa står inför en uppgångsfas.

I samband med minipaniken i USA föll de stora börserna i Europa med Tyskland i täten tillbaka till övre delen av sina etablerade bottenfaser och den positiva tendens som var under uppbyggnad gav vika för säljtrycket. Prognosen var att Europa kunde påbörja ett nytt försök på uppsidan, men inte utan hjälp från USA. Under gårdagen fick vi se just detta och både Tyskland och Europa som helhet med Frankrike i spetsen steg över 2 %.

Varken Tyskland eller breda Europa har dock ännu på ett övertygande sätt lyckats lämna bottenfaserna bakom sig och etablera positiva trender. Förutsättningarna finns, men liksom i USA borde marknaderna tveka något runt nuvarande utbudsnivåer. Kurserna kan naturligtvis fortsätta att rusa rakt uppåt, men det är inte det mest sannolika alternativet.

Vi skulle nu gärna se minskade svängningar och en paus/konsolidering, dvs. bildandet av balanspunkt i övre delen av intervallet som sedan ger vika för ett ökande köptryck och en köppanik där likvida medel jagar efter stigande aktiekurser. Det är i nuläget bara ett scenario, men dock ett plausibelt och ett klart möjligt sådant.

USA
USA

Kina har försiktigt börjat dra sig uppåt igen och även om styrkan inte är påtaglig till sin natur gör den oss bekväma med vår positiva syn på den kinesiska börsen. Sydostasien (Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan) har efter en tydlig rekyl återupptagit sin positiva trend och inlett en ny uppgångsfas med de två sistnämnda länderna i täten.

Indien fortsätter att glänsa och efter ett smärre tapp tror vi som tidigare att ”all time high” från januari 2015, är inom räckhåll. Rysslands positiva trendbrott kom av sig när både USA och oljan backade, men vi tror att det blir tredje gången gillt då oljepriset visar tecken på ökad stabilitet.

Utvecklingen för oljepriset sedan september 2015 ser ut som en långdragen bottenformation där priset fortsätter att balansera mellan 45 -50 dollar. Nivån runt 50 dollar är utbudsmässigt, tekniskt och psykologiskt påtagligt svår att bryta igenom, men stabiliserar sig priset mellan 45 -50 dollar under en period så har oljepriset därefter möjlighet att påbörja en uppgångsfas som mycket väl skulle kunna överraska på uppsidan.

I diagrammet över den svenska börsen (OMXS30) har vi markerat tre så kallade ”balanspunkter”, vilket är ett begrepp som undertecknad lanserade i boken ”Aktiemarknadens Psykologi” 1998. Dessa visar att köpare och säljare börjar komma i balans, vilket per definition innebär minskade svängningar och ökad stabilitet.

Jämfört med årets tidigare kaotiska rörelser så har den svenska börsen sedan mitten av juli månad uppvisat ett väsentligt förändrat beteendemönster där marknaden konsoliderat under ordnade former för att sedan ta ett trappsteg uppåt och igår passerade vi äntligen över och förbi den psykologiskt viktiga nivån 1440 punkter. När denna form av beteende inträffar efter en längre tids nedgång och minst sex månaders bottenformering är det en stark indikation på att börsen har ändrat riktning.

Olja
Olja

Sverige har dock inte kraft att på egen hand sträva vidare uppåt utan vi behöver hjälp av USA och Europa. Som framgår ovan tror vi att denna är på väg, varför vi är fortsatt bekväma med vår målkurs om 1500 punkter (nu 1446) med en ökad sannolikhet att vi relativt snart kommer se grundad anledning att justera ribban uppåt.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto