Home > Veckobrev v. 38 ”Kan börsen överraska på uppsidan…?!”

Veckobrev v. 38 ”Kan börsen överraska på uppsidan…?!”

Förgående vecka skrev vi att den svenska börsen befann sig vid ett vägskäl och det positiva scenariot var att börsen skulle göra ett tredje försök att passera nivån 1500 punkter på ovansidan och därmed inleda en rejäl upprekyl. Det andra och negativa scenariot var att börsen istället ville söka sig nedåt mot årslägsta dvs. runt 1400 punkter.  

Sverige
Sverige

Raset på börsen tog fyra dagar medan den efterföljande rörelsen är inne på sin fjärde vecka med snabba och plötsliga rörelser inom ett snävt intervall.  Vi liknade marknadens beteende vid en sammantryckt metallfjäder där det efterhand uppstår en psykologisk dynamik och en inneboende strävan att expandera utåt ofta i form av snabb och ibland även explosiv rörelse.

Den börs som allra bäst exemplifierade detta beteende var USA och ur psykologisk synpunkt är därför tisdagens uppgång om runt 1,28 % inte förvånade och just det faktum att den upplevs som oväntad ligger i sakens natur. Man kan inte dra alltför vittgående slutsatser av enstaka dags rörelse, men styrkan i USA fick den tydliga säljsignal som uppstod på den svenska börsen under tisdagen att falsifieras och europabörserna att vända från minus till ett tydligt plus.

Föregående vecka uttryckte vi oss positivt om de flesta asiatiska börser och på det stora hela ser vi ingen anledning att revidera denna uppfattning. Malaysia, Sydkorea och Taiwan är påtagligt pigga medan Japan, Hong Kong och Indien konsoliderar efter tidigare uppgångar.

Kina har däremot tappat tydligt de senaste dagarna, men vi ser det som mindre sannolikt att en ny större nedgångsfas är i antågande utan betraktar snarare veckans nedgångar som efterskalv och utbottningstendenser. Samtidigt förefaller det inte som att Asien ännu är moget för på allvar gå uppsidan utan vi observerar intressanta tendenser som ger oss en viktig pusselbit inför vår slutsats om den svenska börsutvecklingen.

USA
USA

Oljan nådde årslägsta den 24 augusti och steg sedan explosionsartat med över 25 % under tre dagar på uppgifter att Opec skulle begränsa sitt utbud. När dessa uppgifter inte kunde verifieras blev den omedelbara reaktionen påtagligt negativ, men därefter har priset fått sträva, kämpa och slita för att komma vidare nedåt och inte ens den internationellt uppmärksammade analysen från Goldman Sachs med möjliga scenarios om drastiskt fallande priser har ändrat detta beteende.

Uppgången var sålunda explosiv medan tillbakagången varit behärskad och oljan har lyckats behålla en bra bit av förutvarande uppgång. Vi var lite för tidigt ute förgående vecka, men tror fortfarande att oljepriset förbereder en ny rörelse uppåt och vi blir inte förvånande om denna kan bli av digniteten 15-20 %, då det krävs en uppgång om 13 % bara för tangera nivån för två veckor sedan.

Finansvärldens intresse är nu synnerligen fokuserat på beskedet om en eventuell räntehöjning från den amerikanska centralbanken på torsdag kväll 20.00. Med hänsyn till att den amerikanska räntan inte har höjts under nio års tid och att världen under den har översköljts med likviditet är det inte underligt att osäkerheten är betydande om vad en räntehöjning skulle betyda för börs- och valutautvecklingen.

Det är få som vill sticka ut huvudet och peka med hela handen och de flesta analyser är istället försedda med hängslen, livrem, flytväst och simfötter. En viss ironi, javisst, men dock ett naturligt beteende i en svåranalyserad historisk situation.

Ryssland
Ryssland

Tisdagens beteende med stigande obligationsräntor och börser i Europa och USA parat med en svagare dollar samtidigt som sannolikheten för en räntehöjning på torsdag uppgår till knappt 30 % gör onekligen inte situationen mer transparent och lättförståelig.

Adderar vi dessutom till en rejäl dos psykologi där aktieplacerare världen över fått en rejäl haksmäll och smått desperat letar efter vägledning har vi onekligen en synnerligen intressant situation, vilket föregående vecka fick oss att konkludera att den svenska börsen stod inför ett vägskäl.

För den svenska börsen såg vi möjligheter för en rörelse om 6 % antingen ned till bottennoteringen runt 1400 punkter eller uppåt mot den nivå där nedgången började, dvs. runt 1600 punkter. Resonemanget var helt analogt med det vi förde om den möjliga börsutvecklingen i USA , som alla väntar sig ska visa vägen för resten av världens börser.

Läget är tveklöst fortsatt svårprognosticerat med ett negativt säsongsmönster, men vi ser fortfarande större sannolikhet för en rörelse på ovansidan inte minst baserat på den gårdagens börsuppgång i USA och på att majoriteten av de asiatiska börserna inklusive Kina har pressats så lågt ned att det finns en klart god chans för en positiv utveckling. Vi tror även att en uppgång för olja i nuvarande läge skulle ses som stabiliserande och ha en positiv effekt på börsklimatet.

Sydkorea
Sydkorea

Som alla andra vet vi inte hur reaktionen blir efter torsdagens amerikanska centralbanksmöte, men vi har snarast blivit mer bekväma med den försiktigt positiva syn som vi anammade i föregående utgåva och blir därmed inte förvånade om börsen överraskar på uppsidan.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto