Home > Veckobrev v.38 ”Ovanligt motstridiga marknader…”

Veckobrev v.38 ”Ovanligt motstridiga marknader…”

Föregående vecka skrev vi att fanns flera viktiga faktorer som skulle avgöra den kommande börsutvecklingen både i Sverige och globalt. Den tyska marknaden intog nyckelrollen tillsammans med USA, men även de asiatiska börserna, råvarupriserna och dollarkursens utveckling var viktiga pusselbitar.

Läget var svårprognosticerat, men risken för en negativ svensk och internationell indexutveckling hade ökat varför vi valde att bli mer försiktiga, tog ett steg tillbaka och gärna hade likviditet till förfogande.

Vi noterade att den tyska börsen tyvärr hade uppvisat den svaghet som vi inte ville se och att den balanserade på nivåer strax ovanför 12000 punkter, som utgör den lägre den delen av det tradingintervall som varit i kraft sedan våren 2017.

Fick vi se en kraftfull uppstuds kunde den negativa stämningen förändras och köparna göra come back på allvar. Fick vi däremot se en trevande och tvekande uppgång som åtföljdes av en markerad svaghet, dvs. en negativ prisdynamik med långsam uppgång och snabb nedgång fanns det skäl att bli försiktig.

Hittills har inte den tyska börsen imponerat då uppgången än så länge varit just trevande och tvekande. Det är dock för tidigt att fälla något distinkt omdöme om beteendemönstret i Tyskland, då köparna fortfarande har möjlighet att överraska på uppsidan.  För att på allvar vända det negativa utseendet på den tyska börsen behövs det dock mer än en markerad uppstuds.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

Marknaden måste visa att den har kraft att forcera och passera det massiva utbud som återfinns på högre nivåer, varför en rejäl uppstuds egentligen bara är första steget på en möjlig och positiv långsiktig vändning uppåt. Vi utesluter inte detta scenario, men ser det i dagsläget som mindre sannolikt.

Det finns emellertid betydligt fler börser än Tyskland i Europa och studerar vi ett brett Europaindex ser bilden aningen ljusare ut, men inte till den grad att det förändrar bilden på något väsentligt sätt.

Kina försöker, efter en nedgång på nästan 30 % från slutet av januari att mejsla ut en bottenformation, men marknaden uppvisar ännu inte den stabilitet som vi efterlyser för att vi ska våga gå på köpsidan.

Indien har inte heller infriat förväntningarna även om den långsiktiga primärtrenden är tydligt positiv. Rekylen förefaller bli djupare än väntat och tappar börsen 4-5 % till är detta sannolikt ett riktigt bra köptillfälle.

Japan däremot har levererat med råge och lyckades på femte försöket äntligen bryta över utbudsnivån vid 23 000 punkter. Marknaden har nu sannolikt siktet inställt på att, i första hand, nå toppnoteringen strax ovanför 24 000.

Hong Kong och Sydkorea försöker liksom Kina att formera bottenfaser. Den sistnämnda marknaden är den mest stabila, men ingen av dem verkar ännu vara mogna för en mer stabil uppgångsfas,

I USA försöker både breda S&P 500 och tekniktunga Nasdaq som väntat åstadkomma nya toppnoteringar. Det är svårt att inte bli imponerad av styrkan i trenderna, men bredden i uppgången oroar och är ett svaghetstecken.

USA S&P 500
USA S&P 500

På valutasidan är euron fortsatt stabil mot dollarkursen och indikerar viss stryka, men den amerikanska långräntan har nu tydligt passerat 3 % och söker sig mot toppnoteringen från den 18/5 i år på 3,12 %. Vid denna tidpunkt i maj visade dollarkursen tydlig styrka både mot euron och den svenska kronan samtidigt som den amerikanska, tyska och den svenska börsen utvecklades positivt.

USA Ränta 10 år
USA Ränta 10 år

Vi är dock tveksamma om börserna denna gång kommer uppskatta att den amerikanska tremånaders-, fem- och tioårsräntan stiger till nya höjder. Det är svårt att veta hur marknaderna kommer reagera på stigande räntor framförallt om uppgången blir av hastig karaktär. Vi ser dock denna pågående rörelse som en faktor som kan dra bort kapital från den högvärderade amerikanska börsen till förmån för obligationsmarknaden.

Guld, som glidit nedåt med över 10 % sedan april, ser fortsatt intressant ut. Stigande amerikanska räntor hämmar dock en positiv utveckling, men en kännbar sättning på aktiemarknaderna kan lätt skjuta upp priset med 10 % eller mer.

Som vi skriver i rubriken är börsläget i Sverige ovanligt svårprognosticerat då det finns flera motstridiga faktorer att ta hänsyn till. Starka USA-börser, men ett svagt Europa och ett tveksamt Asien samtidigt som euron strävar uppåt medan amerikanska räntor stiger.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Guld ser spännande ut (indikerar svagare börser) medan koppar också ser mer positivt ut (indikerar starkare börser) och därtill står vi på tröskeln till delårsrapporterna för Q3. Slutsatsen blir därför samma som föregående vecka dvs. vi väljer att bli mer försiktiga, tar ett steg tillbaka och har gärna likviditet till förfogande medan börsläget utkristalliseras.

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto