Home > Veckobrev v.38 ”Tillfällig paus i börsuppgången…!”

Veckobrev v.38 ”Tillfällig paus i börsuppgången…!”

Vi noterade föregående vecka att uppgången i Europa varit tillräckligt stark för att bryta den negativa trend som varit förhärskande i fyra månader. De flesta europeiska börser inklusive Sverige och USA var dock tillfälligt överköpta efter en snabb uppgång och borde dämpas av vinsthemtagningar och smärre rekyler. Vår bedömning blev att den svenska börsen (OMXS30), efter en välbehövlig paus, kunde passera årshögsta om 1660 punkter före årsskiftet, dvs. en uppgång med 100 punkter eller med 6-7%.

Anledningen till vår nyvunna optimism var bedömningen att uppgången inte var en tillfällig studs uppåt utan första fasen i en större positiv rörelse i symbios med samordnad global börsuppgång. Denna prognos fick stöd av stigande basmetaller och oljepris samt lugnare valutarelationer. Analysen har hittills stämt väl och både Europa och Sverige har de senaste fem dagarna rört sig sidledes i mycket smalt intervall medan USA och Asien visat snäppet mer offensiva tendenser.

När vi studerar Europa närmare utmärker sig börskurserna i Storbritannien negativt och denna marknad lever sig eget liv med hänsyn till Brexit och svängningarna i pundet. Grekland har tappat rejält de senaste dagarna medan Portugal däremot tangerar årshögsta. Även andra mindre marknader som Polen, Ungern och Österrike visar samma positiva beteendemönster.

Det är dock de stora europeiska börserna med Tyskland i spetsen som direkt påverkar den svenska börsens utveckling och vi gillar vad vi ser. Efter det trendbrott som vi nämner i inledningen med ett snabbt och tydligt uppställ som följd befinner sig nu de breda Europaindexen (ex. Storbritannien) i konsolideringsfaser med mycket låg volatilitet, vilket tyder på offensiva köpare som fortsätter att bygga upp positioner inför en förväntad fortsatt börsuppgång.

Europa
Europa

Överköptheten (kurser som stigit väl snabbt och mycket och som skapar vinsthemtagningar) håller på att neutraliseras. Innan september månad är till ända ser vi en hög sannolikhet att uppgången får förnyad fart där nästa tydliga utbudsnivå kommer vara toppkurserna från försommaren. I Tysklands fall är avståndet dit bara drygt 2 % medan Frankrike behöver stiga det dubbla för att nå samma nivå.

USA har överraskat på ovansidan och den senaste tidens styrka bekräftar att den underliggande börstrenden är fortsatt positiv med potential för vidare uppgång. Beteendemönstret är dock annorlunda jämfört med Europa med en marknad som gnager/gnetar sig uppåt istället för att röra sig språngvis. Även här gillar vi vad vi ser, men bedömer uppgångspotentialen som större i Europa.

USA
USA

I Asien är Kina i färd med en trendanpassning för att ge uppgången en mer rimlig lutning. Den snabba uppången från början av maj till slutet av augusti lyfte index med 14 % och det är ett styrketecken att marknaden genomför denna anpassning genom att lugnt och försiktigt röra sig sidledes. Anpassningen ser ännu inte färdig ut, men det förefaller mest vara en tidsfråga innan Kina ånyo börjar röra sig norrut.

Indien har efter en återhållsam rekyl fått upp farten och närmar sig toppkurserna från slutet av juli. Hong Kong ser efter snart två månaders pendlade ut att kraftsamla inför en ny uppgångsfas och Sydkorea har skruvat upp tempot ordentligt och närmar sig nu snabbt årshögsta. Efter längre tids påtagligt tråkig utveckling har Japan piggnat till högst markant och i samklang med en starkare dollar har marknaden efter snart ett års trist och tråkig utveckling tagit ett språng upp mot toppkurserna från 2015.

Hong Kong
Hong Kong

Mot den japanska yenen visar dollarn sålunda styrka, men gentemot Euron har dollarkursen stabiliserats. Euron befinner sig fortfarande i en positiv trend mot dollarkursen, men vi blir inte förvånande om trenden övergår till en sidledes rörelse och att SEK/USD därmed kan stabiliseras runt 8 kronor.

Vi skrev i föregående publikation att oljan efter 15 månaders törnrosasömn visade tydliga indikationer på att en uppgång förbi januaritoppen på 57 dollar var fullt möjlig. Prisnivån/utbudet strax ovanför 52 dollar var påtagligt svårt att passera, men denna tröskel är övervunnen och nu väntar det riktigt svåra testet, dvs. att bryta över 55 dollar. Det första försöket misslyckades, det andra pågår och vi ser en reell möjlighet att detta kan lyckas, vilket i så fall kan medföra fortsatt uppgång upp mot 60 dollar.

Vår slutsats är kort och koncis med prognosen att den svenska börsen (OMXS30), efter en ytterligare en tids paus och i symbios med utvecklingen i Europa tar ett nytt trappsteg uppåt i strävan att passera årshögsta om 1660 punkter (nu 1585) före årsskiftet, dvs. en uppgång med 75 punkter eller med knappt 5 % från dagens nivå.

Sverige (OMXS30)
Sverige (OMXS30)

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto