Home > Veckobrev v.39 ” Positiv höstbörs är möjlig …”

Veckobrev v.39 ” Positiv höstbörs är möjlig …”

Föregående vecka noterade vi att börsläget i Sverige var ovanligt svårprognosticerat då det fanns flera motstridiga faktorer att ta hänsyn till. Starka USA-börser, men ett svagt Europa och ett tveksamt Asien samtidigt som euron strävade uppåt medan amerikanska räntor steg. Guld såg spännande ut (indikerar svagare börser) medan koppar också såg mer positivt ut (indikerar starkare börser) och därtill står vi på tröskeln till delårsrapporterna för Q3. Slutsatsen blev därför samma som föregående vecka dvs. vi valde att bli mer försiktiga, tog ett steg tillbaka och gärna hade likviditet till förfogande medan börsläget utkristalliserades.

Vi noterade att den tyska börsen tyvärr hade uppvisat den svaghet som vi inte ville se och att den balanserade på nivåer strax ovanför 12000 punkter, men fick vi se en kraftfull uppstuds kunde den negativa stämningen förändras och köparna göra come back på allvar.

Föregående vecka hade inte den tyska börsen imponerat då uppgången varit trevande och tvekande, men det var för tidigt att fälla något distinkt omdöme.  För att vända det negativa utseendet på den tyska börsen behövde marknaden visa att den hade kraft att forcera och passera det utbud som återfanns på högre nivåer. Vi uteslöt inte detta scenario, men såg det som mindre sannolikt.

Tur var det för efter den ovan nämnda trevande starten fick Tyskland fart på allvar med fyra tydliga uppgångsdagar på raken och även breda Europaindex visade samma positiva beteendemönster. Den paus/konsolidering som pågår nu är nästan naturlagsbunden till sin karaktär och det är först nästa rörelse som verkligen kommer visa om det finns ett genuint köpintresse.

Trots uppgången finns det fortfarande ett betydande latent utbud kvar på ännu högre kursnivåer, som behöver absorberas för att Tyskland ska ha möjlighet att bryta ut på upp- och inte nedsidan av sitt långvariga tradingintervall. En förutsättning för detta är positiva globala börser och här har bilden blivit mer positiv jämfört med föregående vecka.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

Efter fem bottentester sedan början av juli och efter en nedgång på nästan 30 % från slutet av januari ser de facto Kina ut att tålmodigt ha karvat ut en bottenformation. Ett trendbrott ligger i luften och får vi bara se något mer stabilitet och styrka är det dags att gå på köpsidan.

Rekylen på den indiska börsen har fortsatt, men efter ett fall från toppen på runt 8 % börjar det dra ihop sig till köpläge även om det kan komma ytterligare lite mer på nedsidan. Japan har som förväntat lyckats tangera toppnoteringen runt 24 000 punkter. Den kortsiktiga trenden är dock väl brant, varför en paus är sannolik, men därefter ser vi ytterligare potential på uppsidan.

Hong Kong och Sydkorea försöker liksom Kina att formera bottenfaser. Den sistnämnda marknaden är den mest stabila, men bägge dessa två marknader blir allt mer redo för en uppgångsfas. I USA har både breda S&P 500, men inte tekniktunga Nasdaq åstadkommit nya toppnoteringar och det är svårt att inte bli imponerad av styrkan i trenderna även om den bristande bredden i uppgången oroar.

På valutasidan fortsätter euron att visa styrkan mot dollarkursen och det är uppenbart att de finansiella marknaderna och inte minst Asien uppskattar denna utveckling. Den amerikanska tremånaders-, fem- och tioårsräntan söker sig långsamt men metodiskt uppåt och även denna utveckling förfaller gillas av de globala börserna.

Euro/USD
Euro/USD

Guld, som glidit nedåt med över 10 % sedan april, ser fortsatt intressant ut, men stigande amerikanska räntor och positiva aktiemarknader hämmar en positiv utveckling.

Sedan maj har oljan vid sju tillfällen försökt passera 80 dollar utan att lyckas men i måndags, med stöd av OPEC, bröts denna nivå som skör grafit och vi blir inte förvånade om oljan efterhand söker sig upp mot 90 dollar.

Kopparpriset har varit mycket volatilt sedan början av juli och det har varit svårt att avgöra om kopparn bottenformerade sig eller bara vilade sig inför fortsatt nedgång. Den senaste tidens utveckling ger vid handen att det är det förstnämnda alternativet som råder och detta gäller även zinkpriset.

Koppar
Koppar

Om bara ett par veckor börjar rapportperioden för Q3 i Sverige och positiva vinstprognoser tillsammans med en återhållsam börsutveckling har medfört att värderingen av den svenska börsen rört sig tillbaka mot ett rimligt P/E-tal på runt 15. Detta förhållande tillsammans med positivare globala börser, starkare euro, stigande olje-och basmetallpriser gör att vi ser positivt på de kommande rapporterna och tror på en gynnsam höstbörs.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto