Home > Veckobrev v.39 ”Positivt, men utbud på ovansidan…!”

Veckobrev v.39 ”Positivt, men utbud på ovansidan…!”

Föregående veckas slutsats var kort och koncis med prognosen att den svenska börsen (OMXS30), efter en ytterligare en tids paus och i symbios med utvecklingen i Europa skulle ta ett nytt trappsteg uppåt i strävan att passera årshögsta om 1660 punkter före årsskiftet, dvs. en uppgång med 75 punkter eller med knappt 5 %.

Den positiva ansatsen var korrekt, men skeendet har tagit en något annan riktning än förväntat. De europeiska börserna har gjort på stället marsch den senaste veckan medan Sverige envist gnetat sig uppåt. Den förväntade symbiosen mellan Sverige och Europa har därmed visat en tillfällig avvikelse, men det är inte karbonpapper mellan Sverige och Europa utan runt 80 % av tiden rör sig marknaderna samordnat, varför beteendet inte är något att yvas över.

Från slutet av april till mitten av juli rörde sig den svenska börsen sidledes, dvs. pendlade i ett intervall mellan 1600 till 1660 punkter. De många besvikelserna i samband med den följande rapportperioden fick därefter marknaden att ”bryta nedåt” och röra sig söderut under resten av sommaren.

Börsen har nu återhämtat en bra bit av fallet och stängde under gårdagen på 1611 punkter. Detta innebär att vi befinner oss i undre delen av ovanstående kursintervall och det är rimligt att anta att vägen upp till årets toppnivå (1659 punkter) kommer möta mer motstånd än vad vi har fått erfara under de senaste två veckorna.

Kurserna lär pressas från två håll, dvs. dels av vinsthemtagningar från de som köpte i slutet av augusti och som i många fall har trivsamma vinster att realisera och dels av dem som efter uppgången ser en ny möjlighet att utan förlust kliva innehav som tidigare visade betydande minustecken. Vi ändrar inte vår positiva syn på börsen, men den kommande uppgången lär bli av mer krävande natur.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Om delårsrapporterna för Q3,som börjar publiceras på allvar om tre veckor, överraskar positivt samtidigt som nuvarande överhäng/utbud assimileras kan börsen mycket väl passera den målkurs om 1660 punkter som för närvarande är vår målsättning. Vi tar dock ett steg i taget och ser som sagt en positiv om än lite mer ansträngande börsperiod framför oss.

Vi noterade föregående vecka att de flesta europeiska börser hade fått positiva trendbrott, men var tillfälligt överköpta efter en snabb uppgång och därför borde dämpas av vinsthemtagningar och smärre rekyler.

Den så tidigare positiva utvecklingen i Grekland har dock fått sig en rejäl knäck och sedan början av juli har denna börs tappat runt 15 %. Portugal däremot tangerar årshögsta och förfaller samla kraft för att nå högre höjder.  Av de större europeiska börserna så har Spanien till skillnad mot nästa alla andra stora marknader inte lyckats bryta den nedåtgående tendens som påbörjades under maj månad.

Landet plågas av inbördes politiska stridigheter på grund av Kataloniens krav på folkomröstning om sin självständighet, men nedgången visar dock en tydligt avtagande tendens och vi tror att Spanien när det politiska klimatet lugnat sig kursmässigt kommer i fatt övriga Europa.

Europa
Europa

Danmark, Belgien, Finland. Frankrike, Holland, Italien, Norge och inte minst Tyskland rör sig dock norrut.  Efter trendbrottet med ett snabbt och tydligt uppställ som följd befinner sig nu de breda europaindexen (ex. Storbritannien) i konsolideringsfaser med låg volatilitet, vilket tyder på offensiva köpare som fortsätter att bygga upp positioner inför en förväntad fortsatt börsuppgång. Den tidigare överköptheten har neutraliserats och vi ser en god sannolikhet att uppgången får förnyad fart senast i början av oktober.

Efter ett ryck uppåt till nya årshögsta har den breda marknaden i USA stannat upp i viss tvekan över Nordkorea, President Trumps alla utspel, den ökade sannolikheten för kommande räntehöjningar och den starkare dollarn.  Den underliggande börstrenden är fortsatt positiv med potential för vidare uppgång, men självklart kommer rapportperioden bli avgörande för den kommande utvecklingen.

USA S&P 500
USA S&P 500

Vi skriver i inledningen att den svenska börsen nu möter ett besvärligare motstånd på ovansidan och sannolikt kommer uppvisa ett mer krokigt och ryckigt beteendemönster, men detta innebär inte att vår grundläggande positiva syn på börsen har dämpats. Efter att ha pendlat strax under åtta kronor mot dollarn i en månads tid har nu kronan försvagats till 8,13 och vi tror på ytterligare försvagning, vilket gynnar verkstadsbolagen.

USD/SEK
USD/SEK

Därtill verkar Europa och inte minst den indextunga svenska banksektorn vara på väg att lossna på allvar. Oljepriset är ännu starkare än vad vi prognosticerat samtidigt som aluminium, koppar och zink kan efter en trög period ånyo kan vara på väg att visa framfötterna. Vi behåller sålunda vår målkurs om 1660 punkter (nu 1610) för OMXS30 med beredskap att i ett senare läge och beroende på delårsrapporterna justera upp denna prognos.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto