Home > Veckobrev v. 39 ”Tillfällig börsoro eller nedgång …?”

Veckobrev v. 39 ”Tillfällig börsoro eller nedgång …?”

Vår bedömning föregående vecka var att vi sannolikt betraktade en balanspunkt under bildande och vi noterade att ju längre tid som balanspunkten var under bildande ju större var sannolikheten att rörelsen från denna täta konsolideringsfas skulle komma ske i den förutvarande rörelsens riktning.  

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vi såg därför de senaste tre veckornas lågvolatila pendling på den svenska börsen som klart lovande ur ett börspsykologiskt perspektiv och trodde att den tuffa utbudsnivån runt 1400 punkter kunde passeras före september månads utgång förutsatt att det inte blev en seger för jasidan i det skotska valet.

Prognosen har stämt väl och den svenska börsen steg under god volym snabbt uppåt ända till 1425 punkter och visade en påfallande styrka. Efter denna uppgång var en måttlig nedrekyl en trolig reaktion, men under tisdagen tilltog oron både i Europa och Sverige och marknaderna visade så tydlig svaghet att vi blir lite bekymrade.

Ett stort antal samordnade flygattacker mot IS/Khorasan nära gränsen till Irak, indikationer från Kina om uteblivna stimulanser och sämre än förväntade inköpschefsindex i Europa tillsammans med oro i USA att en alltför stark dollarkurs kan vara tillväxthämmande skapade ett negativt sentiment på global basis.

Med hänsyn till ovanstående har både oljan och guldet sett modesta rörelser. Oljepriset steg mycket marginellt, ligger kvar i sin negativa trend och vi tror att oljan kommer fortsätta gneta sig nedåt under ordnade former. Guldpriset har varit utsatt för en markant press och har närmat sig bottennivåerna från årsskiftet.

USA
USA

Det finns en god möjlighet att guld befinner sig en bottenformation och det börjar dofta aningen köpläge. Dagens initiala uppgång tappade dock snabbt kraft och vill se ett mer övertygande beteende innan vi är beredda att ställa oss på köpsidan.

I spåren av de njugga signalerna från Kina och den starka dollarkursen så har basmetallerna tappat kraft även om vi fortfarande har kvar en positiv grundsyn. Nedgångarna för aluminium, koppar och zink har skett utan större dramatik och vi ser en god möjlighet till förnyad styrka senare under hösten men intar för närvarande en avvaktande hållning.

Som vi skrev föregående vecka var det ingen djärv prognos att dollarkursen (USD/SEK) skulle stanna upp efter den snabba uppgången från 6,50 till 7,10 då valutarelationen blivit överspekulerad och då noteringen sammanföll med den senast uppnådda toppen från sommaren 2012.

Däremot såg vi inte rörelsen som slutet på uppgången utan mer som paus inför en ny fas uppåt. Det prismässiga beteendet stärker oss i denna uppfattning då dollar/sek efter ett tapp ned till 7,07 snabbt studsade upp till 7,14. Överköptheten börjar nu ventileras ut och vi tror efterhand på en uppgång mot 7,25 till 7,30.

Ser vi på den globala börsutvecklingen så har Sydostasien varit svagare än förväntat och Hong Kong, Malaysia, Singapore och Sydkorea har alla fyra rört sig nedåt men det handlar sannolikt om en tillfällig svacka och ingen trendmässig nedgång.

Tyskland
Tyskland

Japan rider fortsatt på dollarvågen och testar nu toppnivåerna från årsskiftet. Indien har varit en av de mest lönsamma och behagliga börserna sedan februari då optimismen från regeringsskiftet varit intakt och marknaden har med endast mindre rekyler som störmoment stabilt strävat uppåt.

Något förvånade är även Kina påtagligt stabilt med en klart positiv underton och sannolikheten för att den pågående rekylen snart är över med en efterföljande trendmässig uppgång framstår som osedvanligt hög.

Till skillnad från Europa så levererar USA stabilt positiva konjunkturdata. Det finns alltid lite smolk i bägaren och oron för kommande räntehöjningar och en skadligt hög dollarkurs lägger en viss sordin på sentimentet. Börstrenden är stabilt uppåt och de senaste veckornas sidledes rörelse är en naturlig reaktion efter den snabba augustiuppgången. ”Roundophobin” vid 2000 punkter spökar dock fortfarande och vi vill relativt snart se lite mer styrka och positivism för att vara helt bekväma med situationen.

Tyskland och merparten av de Europeiska börserna fick under tisdagen kännas vid en sättning på upp till 2 % med Frankrike och Grekland i bottenligan. Tysklands nedgång har gett uppgången sedan början på augusti en tydlig knäck, men vi tror inte på något fall utan mer på att marknaden har fastnat i sitt breda pendlingsintervall som varit i kraft ända sedan slutet på föregående år.

USD/SEK
USD/SEK

I Sverige är den indextunga banksektorn lika stark som den viktiga verkstadssektorn är svag och fem av de största industribolagen med Volvo i spetsen antingen tangerade eller föll under sina årslägsta noteringar under tisdagen. Bortsett från verkstad är dock övriga indexviktiga bolag på det stora hela stabila, vilket gör att vi liksom för Tyskland inte tror på något fall i Sverige.

Däremot blir det påtagligt svårt att nå nya höjder tills verkstadssektorn har bottnat ut och tills vidare fokuserar vi på ”stockpickning” och förväntar oss en tråkig och mestadels sidledes börs tills det kommer förnyad optimism om konjunkturen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto