Home > Veckobrev v. 4 ” Kommer Europabörserna ta täten…

Veckobrev v. 4 ” Kommer Europabörserna ta täten…

Vi konstaterade föregående vecka att beteendemönstret på börserna i Europa och USA hade stärkt oss i vår positiva uppfattning och att det fanns en god sannolikhet att vår målkurs om 1500 punkter för den svenska börsen (OMXS30) kunde behöva revideras uppåt. 

Marknadspulsen torsdag 22:e Jan kl 18.30- ett kostnadsfritt månatligt webinarie
Tillsammans med vännerna på BNP anordnar Tradingportalen varje månad ett kostnadsfritt webinarie. Med breda penseldrag gör Tradingportalens C-G Gyllenram en personlig och initierad global börsanalys utifrån marknadens psykologi.
Anmäl Dig här!

Sverige
Sverige

 

Vi hann dock inte mer än sätta punkt i veckobrevet förrän USA tvärvände från plus till minus, vilket följdes av ett ras i kopparpriset och en kännbar börsrekyl. Den tydliga vändningen uppåt i oljepriset fick därefter en positivt motverkande effekt som dock initialt eliminerades av valutadramatiken i Schweiz.

Nu när dammet har lagt sig kan vi summera en tydligt positiv kursutveckling och noterar att ovanstående målkurs har uppnåtts i och med gårdagens högstanotering om 1498 punkter. Den självklara frågan är om det finns skäl att spänna bågen ytterligare och höja ribban.

Med hänsyn till den svaga börsutvecklingen i USA och den antågande rapportsäsongen är svaret inte givet. Vi står inför en scenförändring när Tyskland noterar ”all time high” samtidigt som USA vacklar betänkligt. I rapportperioden med ett flöde av ny och essentiell formation är det fundamenta och förväntningar som styr, varför en akties förutsättningar kan ändras momentant med dramatiska prisrörelser som följd. Låt oss därför som vanligt se om en global utblick kan få bilden att klarna…

Nedgången i oljepriset blev i det närmaste vertikal = panikartad och vi avvaktade en omslagsrörelse som skulle ge oss en tydlig indikation på att ett bottenläge verkligen hade etablerats. Föregående onsdag vände oljan upp med över 6%, vilket är en tillräckligt stor och kraftig rörelse för att förändra den negativa psykologin.

Tyskland
Tyskland

Vi skulle ha velat se några dagar i följd med stigande pris för att känna oss helt bekväma med karaktärisera 46 dollar som en bottenivå. Detta scenario förverkligades dock inte utan oljan har redan börjat backa.

Det är därför inte alls omöjligt att priset kan testa av bottenläget och till och med notera ett nytt lägstapris, men vi ser en klart god sannolikhet att oljan trots allt är i färd med att etablera en bottenfas även om en sådan kan uppvisa ett slagigt beteendemönster.

Vår tidigare bedömning att ingen basmetall såg intressant ut visade sig vara en underdrift. Efter att kontinuerligt ha rört sig nedåt ända sedan början av 2011 föll koppar med över 12 % på bara två dagar under föregående vecka. Från topp till botten är nedgången runt 50 % och den helt lodräta och brutala nedrörelsen kan mycket väl ha varit den sista nedfasen i den långvarigt negativa trenden.

Mönstret passar mycket väl in på ett klassiskt flockpsykologiskt beteende, men vi vill låta situationen utkristalliseras innan vi vågar oss på en handfast prognos.

Ädelmetallerna lyser däremot med ett fast och klart sken. Vår målkurs för guld om 1300 dollar har nu infriats. Den svårforcerade utbudsnivån vid denna nivå bör (tillfälligt) dämpa utvecklingen, men lyckas guld behålla större delen av sin uppnådda uppgång blir vi snarast förvånade om det därefter inte kommer mer på uppsidan.

Platina
Platina

Silver har en bedrövlig kursutveckling bakom sig med en topp på 47 dollar våren 2011. Därefter har utförslöpan varit långvarig och dramatisk med en nedgång på 70 % till 15 dollar i november 2014. Efter en bottenfas på två månader där silver pendlat mellan 15 -17 dollar lossnade det (enligt prognos) rejält i fredags och trendbrottet är nu ett faktum.

Nivån mellan 19-20 dollar kommer att bli en rejält tuff utmaning, varför vi i dagsläget inte vill sätta ribban högre än så (nuvarande pris = 17,87 dollar)

Palladium har gått rakt ned och sedan rakt upp och här låter vi bilden klarna men platina uppvisar en klassisk bottenformation, har brutit uppåt och ser nästan lika lovande ut som silver.

Den förväntade trendpassningen efter Kinas börsrusning kom snabbare än förväntat och en längre tids sidledes rörelse är nu sannolik. Indien har däremot rört sig sidledes ända sedan september med resultat att denna marknad ser mogen ut för en ny uppgångsfas.

Hong Kong har återhämtat sig på ett imponerande sätt och verkar göra ett nytt försök att äntligen bryta upp från sitt långvariga tradingintervall som varit i kraft ända sedan slutet på 2010. Sydkorea visar en oregelbunden tendens medan både Singapore och Taiwan visar samma positiva mönster som Hong Kong.

Det finns ett stort antal osäkra faktorer att ta hänsyn till vid en bedömning av den kommande börsutvecklingen där den Europeiska Centralbankens agerande på torsdag tillhör den allra viktigaste. Därtill kommer oljeprisets utveckling och utfallet av rapportperioden. Som lök på laxen visar börserna svaghetstecken i USA och divergerar därmed påtagligt mot Europa där marknaderna inte har visat så tydlig stryka på länge. Med hänsyn till valutautvecklingen där Europa har fått en högst markant kostnadsfördel gentemot USA är situationen inte alls märklig, men den bidrar till ökad osäkerhet.

Indien
Indien

Kortsiktigt har börserna i både Europa och Sverige rört sig väl fort uppåt, men framförallt den tyska börsen har inte visat en sådan positiv underton sedan hösten 2013.Då vi därtill tror att ECB kommer infria marknadens förväntningar, att oljepriset håller på att bottna ut och att USA inte kommer att falla behåller vi vår positiva grundsyn, men avvaktar med att sätta en ny målkurs för den svenska börsen tills rapportsäsongen har kommit ur sin linda.

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto