Home > Veckobrev v.4 ”Marknaden möter verkligheten …”

Veckobrev v.4 ”Marknaden möter verkligheten …”

Med hänsyn till konjunkturoptimismen, den samfällda globala börsuppgången och starka olje- och basmetallpriser ansåg vi föregående vecka att åtminstone den närmaste tiden kunde bli behaglig på den svenska börsen.

Det föreföll som en klart rimlig prognos att OMXS30 kunde nå upp till 1680 -1700 punkter. Under förutsättning att den annalkande rapportperioden inte blev en besvikelse var vi bekväma med vår målsättning om dock med beredskap för ökad volatilitet som nästan alltid blir fallet i samband med rapportsäsonger.

På torsdag börjar årets första rapportperiod med Castellum, Intrum Justitia, NCC och Nordea.  På fredag är det dags för Ahlsell, Atlas Copco, Essity, SSAB och Telia. Kulmen sker under de sista dagarna av månaden med en nästan oöverblickbar mängd av rapporter som översvämmar marknaden.

Det är alltid lockande att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när rapporterna släpps, men vis av erfarenheten och luttrad av tidigare försök vet vi att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning.

Det är inte bara så att de allra största och mest välanalyserade bolagen kan reagera med momentana rörelser på mellan plus/minus 10 % när siffrorna publiceras. Svängningarna kan även bli betydande under dagen när mer information släpps i samband med presskonferenserna och när analytikerna därefter kanske reviderar sina initiala bedömningar.  All form av analys oavsett fundamental eller teknisk sätts de facto tillfälligt ur spel tills marknaden har hittat ett skäligt jämnviktspris och med köpare och säljare i fungerande balans.

Verkstadsbolagen har självklart mycket att bevisa efter, i flera fall, betydande uppgångar och synen på efterfrågesituationen och styrkan i konjunkturen kommer skärskådas. Intjäningen i banksektorn kommer studeras med stort intresse och hur nedgången på bostadsmarknaden har påverkat och kommer påverka de framtida resultaten lär granskas med förstoringsglas.

Efter den snabba uppgången under årets första vecka blev börsen överköpt. Vi noterade i föregående publikation att det var ett styrketecken att den pågående rekylen inte ens uppgick till en procent och att den har skett under avtagande volym. Vår bedömning var att rekylen/konsolideringen sannolikt utgjorde en kraftsamling inför en ny uppgångsfas.

Analysen har fallit väl ut och efter åtta dagars sidledes rörelse har marknaden under måndagen och tisdagen fått förnyad fart. Självklart kommer rapporterna avgöra om farten uppåt upprätthålls, men att peka med hela handen i nuvarande läge är nästan tjänstefel även om vi behåller vår åtminstone kortsiktigt positiva syn på börsen.

I Europa är det de tidigare kollapsade börserna Grekland och Portugal som nu rör sig snabbast uppåt medan Europa som helhet liksom Sverige mer får kämpa sig norrut.  Italien och Tyskland sitter i förarsätet.  Frankrike kommer snart därefter medan Spanien fortfarande bara rör sig långsamt i positiv riktning.

Förstärkningen av euron mot dollarn har stannat upp, men det ser mest ut som en paus inför fortsatt styrka och skulle denna rörelseenergi gentemot mot dollarn bli allt för påtaglig kan det tveklöst få en hämmande/negativ effekt på den europeiska kursutvecklingen. För Sveriges del skulle ytterligare euroförstärkning medföra en dollar på under 8 kronor, vilket – allt annat lika – påverkar indexutvecklingen negativt.

Euro/USD
Euro/USD

Ett annat orostecken för den kommande börsutvecklingen är det uppenbara trendbrottet för de amerikanska obligationsräntorna. Nu testas nivåerna från 2014 och om vi såg samma beteendemönster på aktiemarknaderna skulle vi anse att en långsiktig bottenformation har bildats och att en framtida uppgång var klart sannolik.

USA räntor 10 år
USA räntor 10 år

Med hänsyn till att både den breda marknaden (S&P 500) och Nasdaq  uppvisar allt brantare trender med begynnande inslag av eufori har vi tydligt gjort gällande att rapportsäsongen måste motsvara de högt ställda förväntningarna. Hittills är detta fallet, men det återstår ett flertal viktiga bokslut och vi fortsätter att ha en hälsosam skepsis till USA:s höga värdering.

Den region som verkligen imponerar kursmässigt är Asien. Japan lyckas trots en starkare yen nå nya toppkurser. Kina och Hong Kong rör sig i symbios tydligt uppåt och för Indiens del har det lossnat ordentligt på uppsidan.

Indien
Indien

Konjunkturoptimismen överträffar i dagsläget oron för ansträngda valutarelationer, stigande räntetendenser och uppskruvade värderingar. Börsuppgången i Sverige kan mycket väl i ett kortare perspektiv till och med överraska på uppsidan, men vi befarar att 2018 kan sluta tråkigare än året började. Än så länge glider vi dock med uppåt och siktar som tidigare på 1680 -1700 punkter för OMXS30 (nu 1643) eller mer (om rapporterna överraskar positivt).

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto