Home > Veckobrev v. 4 ”Symbios mellan USA, Tyskland och oljepriset..!?”

Veckobrev v. 4 ”Symbios mellan USA, Tyskland och oljepriset..!?”

Föregående vecka behöll vi vår målkurs på nedsidan om 1250 punkter och skrev att vi mycket väl kunde komma att höja köpflaggan om den svenska börsen (OMXS30) föll ned hit, men att denna nivå inte innebar ett automatiskt köpläge. Vi ökade beredskapen att agera på köpsidan, men ville först se ett beteendemönster på börsen som indikerade bottenläge i symbios med att utvecklingen för USA, Tyskland och oljepriset gav oss stöd för en mer positiv uppfattning.

Sverige
Sverige

Marknaden föll aldrig ned till 1250 utan vändningen uppåt kom istället redan vid 1283 punkter beroende på att den Europeiska Centralbanken var oväntat mjuk, mild och positiv till en fortsatt utpräglad lågräntepolitik. Med löften om låga räntor under lång tid i ryggen ökade riskaptiten betydligt på världsbörserna och på två dagar steg kurserna i Europa med 5-6 %.

I måndags kväll föll USA oväntat med 1,5 % och natten till tisdagen blev det ny årslägsta i Kina med ett tapp på över 6 %. Den inledande reaktionen i Sverige och Europa under gårdagen blev en nedgång med runt 1,5 %, men redan efter en timme kom köpintresset tillbaka och börsen slutade med en lika stor uppgång (1,57 %).

Ur ett psykologiskt perspektiv gillar vi vad vi sett de senaste dagarna. En viktig och positiv nyhet (ECB:s räntebesked) skapade en kraftfull uppgång under god volym. Rörelsen var avvikande mot de senaste veckornas beteendemönster med förmåga att ändra investerarkollektivets negativa sinnesstämning.

Det som verkligen avgör rörelsens signifikans är emellertid hur placerarna agerar dagarna efter denna typ av uppgång. En rekyl nedåt är nästan naturlagsbundet, men frågan är hur djupt den tillåts gå innan köparna ånyo visar intresse. Den markanta vändningen under gårdagen från tydligt minus till klart plus skapade det positiva beteendemönster på den svenska börsen som vi efterlyste i inledningen.

Tyskland
Tyskland

Det som i högsta grad komplicerar analysen är rapportsäsongen som börjar på allvar just idag med Ericsson och Nordea och sedan är flodvågen igång med Electrolux, Getinge, H&M, Investor, SCA, Tele2, Autoliv och Telia näst på tur.

Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade, ibland nästan lottobetonade och det är inte ovanligt med momentana kursrörelser om 5-10 % (upp eller ned) i samband med rapporttillfället. Marknaden skakar hand med verkligheten och förväntningarna ska kalibreras mot utfallet, vilket kan innebära klang och jubel likaväl som pina och plåga.

Börsen går dock in i rapportperioden med fallande kurser i ryggen och det kan vid sådana tillfällen räcka med svaga siffror som trots allt överträffar lågt ställda förväntningar för att skapa positiva kursreaktioner.

Sverige är ett litet land och börsens kursutveckling är därför till mycket stor del ett derivat av hur USA, Tyskland och oljan utvecklas. För att vända den negativa börstrenden eller skapa en ordentlig och positiv motrekyl behövs (som vi skriver i inledningen) en positiv symbios av dessa tre marknader.

Vi har väntat på en avslutande panikrörelse i oljepriset, men trodde inte oljan skulle falla ända ned mot 26 dollar. Oljepriset har blivit riktmärket för konjunkturoro, svag tillväxt i Kina, minskade investeringar och rädslan för kreditfallissemang i mindre eller större skala och är den enskilt viktigaste faktorn bakom årets historiskt svaga inledning.

USA
USA

Samtidigt vet vi att oljan inte går ned till noll och när vi om ett par år betraktar det nuvarande priset kan vi mycket väl häpna över att vi inte insåg hur billig oljan var i början av 2016.

Från bottenläget steg oljan med över 20 % på två dagar, tappade sedan närmare 8 % i måndags och steg sedan nästan lika mycket igen under gårdagen beroende bland annat på möjliga produktionsneddragningar. Vi är inte säkra på att oljan verkligen har satt sin definitiva och långsiktiga botten, men blir inte alls förvånande om detta visar sig vara fallet.

Börsutvecklingen i Tyskland är mycket snarlik den i Sverige och Europas lokomotiv sätter definitivt tonen för det kommande börshumöret. Beteendemönstret påminner sålunda starkt om det svenska, men med en positiv avvikelse.

Den tyska börsen satte sin botten den 24/8 och har sedan dess testat denna bottennivå fem gånger, men till skillnad från i Sverige bröts inte denna bottennivå under januari utan Tyskland har visat mer styrka och stabilitet.

USA är svårare att få grepp om med S&P 500 som balanserar vid de tidigare bottnarna från augusti och december. Den långsiktiga diagrambilden i USA skapar obehag, men ur ett mer kortsiktigt perspektiv kan USA mycket väl rekylera rejält på uppsidan. S&P 500 framstår för närvarande som jokern i leken som kan driva Europa och Sverige  både uppåt och nedåt, men om oljepriset inte faller pladask ser i varje fall den kortsiktiga bilden gynnsam ut.

Olja
Olja

De svenska verkstadsaktierna har tagit riktigt mycket stryk, bankerna är aptitligt värderade, direktavkastningen hög och räntan låg, men rapportsäsongen, oljan och USA kommer avgöra om den svenska börsen har mer att ge på uppsidan.

Vi ser en god möjlighet till en positiv period på börsen, men så här i inledningen av rapporterna måste man vara återhållsam och inte peka med hela handen. Vår bästa prognos är dock att Sverige i symbios med Tyskland, USA och oljan kommer röra sig uppåt åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto