Home > Veckobrev v. 4 ” Upp till bevis för börsen…!”

Veckobrev v. 4 ” Upp till bevis för börsen…!”

Sverige
Sverige

I skrivande stund har ännu inga av de viktigare svenska delårsrapporterna publicerats, men med början idag kommer en flodvåg av siffror skölja över marknaden de kommande två veckorna.

Det förtjänas att ånyo noteras att all form av analys oavsett fundamental eller teknisk tillfälligt sätts ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Vi brukar företrädesvis vilja att marknaden går in i rapportperioden med svaga kurser i bagaget, då det då blir lättare för bolagen att överträffa nedskruvade förväntningar. Ett sådant resonemang är dock något förenklat då vi vid tidigare rapportperioder nödgats notera att verkligheten visat sig ännu bistrare än vad börskurserna utvisat.

Denna gång har framförallt verkstads- och råvarubolagen rejäla uppgångar i ryggen med värderingar som i vissa fall kan betraktas som utmanande. Detta innebär att framförallt framtidsutsikterna kommer skärskådas och marknaden kommer vilja höra tydliga uttalanden om positiva konjunkturutsikter för att driva kurserna högre.

Vi tror att så kan bli fallet, men det är dumdristigt att vara karsk innan marknaden har visat korten. Avseende börsen som helhet behåller vi dock vår positiva syn baserat på ovanligt lovande beteendemönster både nationellt och internationellt.

USA
USA

Den breda amerikanska marknaden (S&P 500) har rört sig utomordentligt stillsamt ända från den sjunde december till måndagen innevarande vecka. Det är sällan man ser en börs uppvisa ett sådant törnrosaliknande tillstånd. Under ytan skapar dock den närmast obefintliga volatiliteten en psyklogisk dynamik. Man kan betrakta skeendet som en stålfjäder som sakta pressas ihop i väntan på att få återgå till sin naturliga form.

Den låga volatiliteten var en effektiv indikator på att en kommande rörelse kunde bli smått explosiv till sin natur. Med hänsyn till kraften i den förutvarande uppgången var vår bedömning att USA sannolikt hade mer att hämta på uppsidan och att USA nu har noterat ”all time high” är ur ett psykologiskt perspektiv därför inte överraskande.

Tyskland har uppvisat ett kursmässigt beteende som i det stora hela varit en kopia av rörelserna på S&P 500 och att dessa två börser samtidigt börjar röra sig distinkt norrut är ingen tillfälligt utan en kombination av flockpsykologi och en mer positiv syn på den globala vinstutvecklingen.

Placerarna har letat efter vägledning de senaste veckorna och nu vill man inte riskera att bli kvar på perrongen. Det är dock sällsynt med en sådan global samstämmighet där Australien, Grekland, Indien, Kina, Polen, Ryssland, Spanien, Tyskland och USA med flera marknader samtidigt rör sig uppåt om än i varierande grad.

Australien påverkas positivt av stigande råvarupriser, Grekland har inte trendat så här stabilt uppåt de senaste tolv åren, Indien är enligt plan på väg upp mot tidigare toppnivåer efter en förutvarande rekyl om 10 %, Kina är fortfarande trögt och rör sig i huvudsak sidledes men förefaller mejsla ut en långsiktig bottenformation, Polen har efter sex års (!) pendlande äntligen fått rejäl fart och börjar året med en tjurrusning.

Tyskland
Tyskland

Ryssland är nästan symbiotiskt med utvecklingen för oljepriset och har nu paus efter mer än tjugo procents uppgång under november och december, Spanien visar efter åtta års (!) bottenformering äntligen genuin styrka och har 70 % kvar till toppen från 2008.

Ser vi på basmetallpriserna fortsätter aluminium, koppar och zink att visa styrka och framförallt de två förstnämnda visar hög sannolikhet för vidare uppgång medan zink redan har hunnit röra sig kraftigt uppåt.

När vi studerar den globala börsbilden ur ett psykologiskt perspektiv har vi svårt att inte vara positiva, men som vi skriver i inledningen kan rapportsäsonger ställa utvecklingen på ända framförallt när värderingarna i utgångsläget ligger på en hög nivå.  Vi har sålunda beredskap för att den positiva stämningen kan vara av tillfällig karaktär, men det är inte vårt huvudscenario.

Den svenska börsen uppvisar en osedvanligt positiv dynamik och ett genuint köpintresse med en snabb och kraftfull uppgång med stigande volymer under första hälften av december. Denna rörelse varade i sju dagar och trots att OMXS30 sedan rekylerade under fyra gånger så lång tid behöll marknaden en stor del av den förutvarande uppgången.

Polen
Polen

Under de två senaste dagarna har därefter börsen på bara två dagar (!) tagit tillbaka den nedgång som varade i över en månad och onsdagens stängning blev bara en halv procent under årshögsta för 2017.

Med brasklappen att den förväntade vinsttillväxten inte ställs på huvudet behåller vi vår positiva syn på börsutvecklingen och vi grundar detta på allt mer positiv internationell konjunkturdata, starka basmetaller, stabilt oljepris, måttligt stigande räntor, positiva trender på de flesta av världens börser och siktar på 1600 punkter för OMXS30 (nu 1546).

 

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto