Home > Veckobrev v.40” Banker och rapportperioden i fokus …”

Veckobrev v.40” Banker och rapportperioden i fokus …”

I föregående publikation noterade vi att det om ett par veckor var dags för rapportperioden avseende Q3 samt att positiva vinstprognoser tillsammans med en återhållsam börsutveckling hade medfört att värderingen av den svenska börsen rört sig tillbaka mot ett rimligt P/E-tal på runt 15.

Detta förhållande tillsammans med positivare globala börser, starkare euro samt stigande olje-och basmetallpriser gjorde att vi såg positivt på de kommande rapporterna och trodde på en gynnsam höstbörs. Vi återkommer till vår syn på den svenska börsen i slutsatsen, men först som vanligt en global överblick.

I början på september föll den tyska börsen och övriga större europeiska börser handlöst och vi såg en överhängande risk för att Europa med Tyskland i täten. efter en långvarig period med sidledes utveckling, skulle fortsätta nedåt.

Fick vi se en kraftfull uppstuds på marknaderna kunde dock den negativa stämningen förändras. Med viss förvåning kunde vi konstatera att just detta inträffade och efter fem tydliga uppgångsdagar på raken där även breda Europaindex visade samma positiva beteendemönster var den mest logiska reaktionen en rekyl/paus/konsolidering.

Det är först nästa rörelse som verkligen kommer visa om det finns ett genuint köpintresse. Både Tyskland och breda Europaindex har lyckats väl med att bita sig fast på högre indexnivåer även om svängningarna varit betydande i takt med utspel om den italienska budgeten. Vi kan dock inte med säkerhet säga att nästa rörelse kommer ske på uppsidan även om detta scenario är fullt möjligt.

Tyskland DAX
Europa

I onsdags tangerade S&P 500 toppnivån från 21/9 och det smalare Dow Jones passerade tydligt toppen från detta datum medan tekniktunga Nasdaq inte lyckats nå ända upp till sin  tidigare topp. Under gårdagen tappade samtliga index och än så länge är nedgångarna modesta även om svagheten på Nasdaq inger viss oro.

Den ekonomiska utvecklingen i USA fortsätter att visa styrka med lägre arbetslöshet och positiva konjunkturindikatorer för tjänstesektorn, vilket lyft den amerikanska tioårsräntan till den högsta nivån sedan 2011. Marknaden har tidigare inte varit bekymrad över denna utveckling och inte heller oroad över risken att stigande löner skulle kunna pressa den amerikanska centralbanken till mer offensiva räntehöjningar.  Nu när obligationsräntan hastigt stigit till runt 3,20 % har placerarna tagits på sängen, vilket påverkade de globala börserna negativt under gårdagen.

USA Ränta 10 år
USA Ränta 10 år

Kina befinner sig i en konjunkturell svacka, men regeringen har de ekonomiska förutsättningarna att stimulera den inhemska tillväxten och den kinesiska börsen ser allt mer intressant ut. Som vi poängterat tidigare har börsen uppvisat en nedgång på nästan 30 % från slutet av januari, men nu ser vi lovande indikationer på ett möjligt trendbrott.

Kina
Kina

Den indiska börsen har nu tappat de ytterligare procenten vi väntade på och efter ett fall från toppen på runt 11 % börjat det dra ihop sig till köpläge även om det fortfarande kan komma lite mer på nedsidan. Japan har som förväntat lyckats tangera toppnoteringen runt 24 000 punkter. Den kortsiktiga trenden är dock brant, varför en konsolidering har påbörjats, men därefter kan det finnas ytterligare potential på uppsidan.

Hong Kong och Sydkorea försöker formera bottenfaser. Den sistnämnda marknaden är den mest stabila, men ingen av marknaderna visar ännu den stabilitet som vi efterlyser för att bli positivt inställda.

På valutasidan har euron tappat markant p.g.a. den finansiella oron i Italien, men vi tror att denna svaghet är av övergående karaktär även om bilden för närvarande är något svårtolkad.

Guld, som glidit nedåt med över 10 % sedan april, ser alltmer lovande ut, men stigande amerikanska räntor har en viss hämmande effekt på den positiva utvecklingen.

Oljepriset rör sig tydligt uppåt i symbios med de viktiga basmetallerna aluminium, koppar och zink och denna prisutveckling ger positivt understöd till börserna.

Rapporterna som börjar publiceras om 10 dagar kommer avgöra höstens börsutveckling. Förväntningarna har skruvats ned i USA och inte minst i Sverige har värderingarna kommit ned till en rimlig nivå. Rapportperioden kan överraska positivt och onsdagens stora tapp för svenska bankaktier förfaller överdrivet.

Börsläget är dock svårtolkat med både positiva och negativa faktorer i vågskålen samtidigt som den svenska börsen visar underliggande styrka och försöker bryta ut på uppsidan från sitt långvariga tradingintervall. Vi nödgas låta börsläget klarna och utkristalliseras och hoppas inom kort kunna återkomma med en tydlig uppfattning om börsutvecklingen.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.