Home > Veckobrev v. 40 ”Dags att höja ribban ett snäpp….!?”

Veckobrev v. 40 ”Dags att höja ribban ett snäpp….!?”

Fallet i Deutsche Bank gav börsen skrämselhicka under en kort stund föregående fredag. Nedgången föreföll dock överdriven och till stor del psykologisk och inte faktamässigt betingad. Under dagen svängde följdriktigt kursen i Deutsche Bank från minus 10 % till ett markant plus och den svenska börsen reverserade i symbios med denna rörelse och gick från ett tydligt minustecken till en positiv stängning.  

Sverige
Sverige

Sedan mitten av juli har den svenska börsen uppvisat ett väsentligt förändrat och mer positivt beteendemönster med ökad stabilitet och minskande svängningar. Med brasklappen att det tyska bankdebaclet inte utvecklades till en utbredd oro för det finansiella systemet var vår positiva grundinställning intakt, varför vi behöll vår målkurs om 1500 punkter. Under gårdagen (torsdag) stängde OMXS30 på 1458 och frågan är nu om det är dags att höja ribban ett eller ett par snäpp….,men först en global utblick.

Efter minihysterin i början av september när USA (S&P 500) föll med 2,45 % svängde marknaden rejält upp och ned under någon veckans tid, men därefter har volatiliteten minskat dramatiskt och rörelserna har blivit allt måttligare och mildare till sin karaktär.

Detta indikerar att börsen konsoliderar inför ett ”utbrott” och den självklara frågan är om detta kommer på ovansidan, vilket skulle innebära index försöker göra en ny ”all time high” eller om den botten som sattes i samband med ovanstående minipanik istället ska utmanas. Det kommande presidentvalet görs prognosen svårare, men baserat på vad vi kan utlösa av marknadens beteende ligger oddsen på uppsidan.

Tidigare har placerarna dragit öronen åt sig så fort det andats om en möjlig räntehöjning, men nu börjar man istället fokusera på vilka branscher som kommer att gynnas av en starkare konjunktur, vilket medför en tydlig sektorrotation till finans och verkstad. Innan S&P 500 med kraft och volym passerat över och förbi 2180 punkter (nu 2160) så måste man dock hålla dörren öppen för att nedsidan kan testas även om detta inte är vårt huvudscenario.

Europa
Europa

Innan USA snubblade till på nedsidan visade Europabörserna som helhet med Tyskland i främsta ledet tydliga indikationer på att vara på väg uppåt. Nervositeten i USA och oron för Deutsche Banks framtid gav emellertid den trevande uppgången en knäck. Det blev dock inte värre än att den positiva tendensen övergick till en sidledes rörelse med en viss dragning nedåt.

Nu börjar Europa ånyo repa mod även om varken Tyskland eller breda Europa ännu lyckats lämna bottenfaserna bakom sig och etablera positiva trender. Det har emellertid blivit allt mer sannolikt att de stora börserna i Europa verkligen har bildat stabila bottenfaser och att marknaderna med stöd av förbättrade konjunkturutsikter har goda möjligheter att börja uppåt under höstkanten.

Om vi tittar österut så fortsätter den tidigare så högvolatila Kinesiska börsen att bete sig nästan letargiskt, men vi slutar naturligtvis inte att bevaka Kina för riktigt tråkiga marknader kan mycket väl efter tillräcklig tid transformeras till vinnarbörser.

Sydostasien, som länge tillhört våra favoriter, fortsätter däremot att sträva tydligt uppåt. Singapore ligger visserligen lite i bakvattnet, men trion Hong Kong, Sydkorea och Taiwan visar uppenbart positiva tendenser. Indien har däremot gjort oss lite besvikna efter att under sex månaders tid skämt bort oss med ständigt högre noteringar. Den pågående sidledes rörelsen ser i ett lite mer långsiktigt perspektiv bara ut som en naturlig anpassning till en mer rimlig lutning på trenden och vi ser ingen anledning till att ändra vår positiva inställning till den indiska börsen.

USA
USA

Vi har i de senaste publikationerna uttryckt oss klart positivt om Ryssland med hänsyn till stärkta olje- och metallpriser och denna marknad ser nu redo ut för ”take off” med potential för nya årshögsta inom kort.

I snart två månaders tid har vi betraktat nivån runt 50 dollar som utbudsmässigt och psykologiskt svår att bryta igenom, men envisats med åsikten att om oljan stabiliserar sig mellan 45 -50 dollar så har den därefter förutsättningar att påbörja en uppgångsfas.

Vid föregående publikation låg priset på 49,78. Vi ansåg då att oljan var överköpt, hade slagit huvudet i utbudstaket och såg en välbehövlig paus framför oss innan vidare uppgång kunde komma i fråga. Vid hade fel – det blev ingen paus alls utan priset har istället rört sig rakt upp till nästan 53 dollar. Nu vore det dock närmast remarkabelt om det inte kom en rekyl, men den behöver inte alls bli långvarig utan skulle kunna tjäna som ett avstamp för ytterligare en sväng på uppsidan och etablerandet av positiv trend.

Guld har haft en motsatt rörelse där möjliga räntehöjningar, en stärkt dollar och positiva börser har fått priset att snabbt och hastigt falla ända ned till 1250 dollar. Den långsiktigt positiva trenden utmanas nu och det lär bli klart tufft för guld att återta förlorad mark om börserna fortsätter att utvecklas positivt då aktiemarknaderna och guldpriset vanligtvis rör sig åt motsatta håll.

Guld
Guld

Sedan mitten av juli har den svenska börsen (OMXS30) målmedvetet och metodiskt arbetat sig uppåt ett trappsteg i taget. Dessa trappsteg kallar vi för balanspunkter där svängningarna under en period avtar för att sedan resultera i ytterligare ett steg uppåt.

Börsen har dock fått kämpa för varje meter av erövrad mark och får Sverige nu draghjälp av positiva utlandsbörser, olja, basmetaller och en svag valuta så kan den uppåtriktade trenden börja röra sig lite snabbare norrut, varför vi höjer ribban till 1520 punkter (nu 1458) och sedan kommer den snart annalkande rapportsäsongen avgöra om det finns ytterligare mer att ge på uppsidan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto