Home > Veckobrev v. 40 ”Dags för nytt försök på uppsidan…?!”

Veckobrev v. 40 ”Dags för nytt försök på uppsidan…?!”

Vår bedömning föregående vecka var att vi inte trodde på något fall varken i Tyskland eller i Sverige, men att det skulle bli påtagligt svårt för den svenska börsen att nå nya höjder tills verkstadssektorn hade bottnat ut.

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vårt fokus låg därför på ”stockpicking” och vi förväntade oss en relativt tråkig och mestadels sidledes börs tills det kom förnyad optimism om konjunkturen.

Under veckan har banksektorn fortsatt att vara stabil och ett köpintresse för verkstadsaktier har börjat skönjas, vilket inte är särskilt märkligt då ett antal av de största industribolagen blivit kraftigt nedpressade med ett flera årslägsta noteringar som följd.

Frågan är om den svenska börsen kan stå inför ett nytt försök att på allvar etablera sig ovanför 1400 punkter (OMXS30) och bekräfta att trenden är uppåtriktad istället för sidledes. Mer om detta längre ned, men först en global utblick.

USA
USA

Oljepriset (Brent) har efter tisdagens nedgång med över två dollar definitivt bekräftat sin negativa trend och det fleråriga tradingintervallet som initierades redan i början av 2011 har tveklöst brutits på nedsidan.

Det är fullt möjligt att vi kan få en uppstuds från rådande nivå, men med rådande utbudssituation tror vi att oljepriset efterhand kan dra sig mot 85 dollar (nu 95 dollar).

Nästa förlorare bland råvarorna är guld som har varit utsatt för en markant press och närmat sig bottennivåerna från årsskiftet.

Vi skrev i föregående publikation att det fanns en god möjlighet att guld befann sig i en bottenformation och att det började dofta aningen köpläge, men vi ville se ett mer övertygande beteende (styrka) innan vi var beredda att ställa oss på köpsidan.

Europa
Europa

Efter ett par veckors konsolideringsfas runt 1220 dollar har guldpriset ånyo glidit nedåt. Nedgången kan stoppas upp vid lägstanivåerna från 2013 dvs. runt 1185 dollar, men passeras dessa sista utposter med volym och kraft så är risken uppenbar att den senaste femton månadernas långa kurspendlingen bara varit en tillfällig respit inför vidare nedgång.

Även om basmetallerna tappat kraft har vi fortfarande har kvar en positiv grundsyn. Både aluminium och zink ser ut att ha rekylerat färdigt efter vårens och sommarens segertåg och vi ser en god möjlighet till förnyad styrka.

På valutasidan har euron fått känna av en tydlig svaghet mot dollarn och under tisdagen fick denna försvagning nytt bränsle med hänsyn till de oväntat låga inflationssiffrorna i Europa, varför spekulationerna om massiva obligationsköp av den europeiska centralbanken tog ny fart.

Den svenska kronan visade dock vissa frikopplingstendenser från euron under tisdagen och stärktes till 9,11 kronor, vilket är en nivå vi inte har sett sedan midsommar.

Avseende dollar/krona var föregående veckas prognos en uppgång till 7,25 – 7,30 mot dollarn och kursen har tangerat 7,28 för att sedan falla tillbaka.

Vi tror att kronan efterhand kommer försvagas ytterligare mot dollarkursen, men för närvarande är en konsolidering av uppnådd nivå ett troligt scenario.

Ser vi på den globala börsutvecklingen har vi haft fel om Hong Kong, men detta har sin naturliga förklaring i de omfattande demonstrationer för demokrati och frihet som äger rum i den forna (1842 till 1999) brittiska besittningen och där Kina nu tydligt markerar sin överhöghet.

I Singapore och Sydkorea har dock nedgångarna varit behärskade och här rör det sig sannolikt om tillfälliga svackor och ingen trendmässig nedgång.

Japan har fortsatt stöd av dollarns styrka och förefaller samla kraft för att passera årshögsta. Indien trendar fortfarande uppåt, men har börjat anamma en beskedlig uppgångstakt, vilket är välbehövligt efter mer 35 procents stegring sedan februari.

Oavsett Kinas härskarbeteende så fortsätter börsutvecklingen i Kina att visa både stabilitet och styrka och denna marknad uppvisar en av de tydligaste positiva börstrenderna på global basis.

I Ryssland har aggressionen mot grannlandet Ukraina börjat avta, men istället pressas den ryska marknaden av det fallande oljepriset och är troligt med ytterligare svaghet.

Börstrenden i USA är stabilt uppåt och de senaste veckornas sidledes rörelse är en naturlig reaktion efter den snabba augustiuppgången.

Vi tror att dock att denna kursmässiga anpassningsfas lider mot sitt slut och att den kommande rapportsäsongen har förutsättning att bli en positiv katalysator.

Tysklands kurstapp har gett uppgången sedan början på augusti en tydlig knäck, men vi bedömer att denna rekyl håller på att ebba ut även om det lär dröja till senare i höst innan Tyskland och Europa på allvar försöker bryta ut uppåt från sina volatila handelsintervall.

Under veckan kommer en strid ström av viktig konjunkturstatistik med att antal inköpschefsindex och besked från ECB och inom kort börjar även rapporterna för tredje kvartalet att flöda in.

Vi står därför inför en svårprognostiserad period, men när vi studerar investerarkollektivets samlade beteende ser vi en positiv underton och ett förnyat köpintresse för den nedpressade svenska verkstadssektorn, varför vi har blivit något mer optimistiska och bedömer att den svenska börsen kan stå inför ett nytt försök att etablera en uppåtriktad trend om inte statistik och rapporter sätter krokben för marknaden.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto