Home > Veckobrev v. 40 ”Kan det bli köpläge i oktober..?!”

Veckobrev v. 40 ”Kan det bli köpläge i oktober..?!”

Föregående vecka skrev vi att säljarna föreföll ha tagit ett fast grepp om rodret och kom det inte uppenbart positiva nyheter var vårt mest sannolika scenario ytterligare nedgång på den svenska börsen.  När en marknad – efter en snabb och kraftig nedgång – stannar upp, rör sig sidledes och sedan fortsätter vidare nedåt är det ett vanligt förekommande beteende att vi får en parallell nedgång som är i paritet med den tidigare nedgångsfasen, dvs. nedgången får ”ett ben till”.  

Sverige
Sverige

Vi skissade på vad detta innebar för OMXS30 och slutsatsen blev att det var möjligt med fortsatt nedgång till runt 1350 punkter med risk för ”överslag” ända ned till 1300 punkter. Börsen har rört sig i den förväntade riktningen, dvs. nedåt och frågan är nu om det finns ytterligare mer att vänta på nedsidan, men som alltid gör vi först en global utblick innan vi finputsar på slutsatsen.

Sverige står för runt blygsamma 1 % av världens samlade börsvärde och inte minst i dessa oroliga tider är den svenska börsutvecklingen en kopia av hur börserna i USA och Europa utvecklas. När vi studerar kursdiagrammet över världens största marknad, dvs. USA är det svårt att bli entusiastisk.

Efter flera års uppgång började marknaden röra sig sidledes i november 2014 och efter tio månaders intervallpendling så bröts både den positiva trenden och det långvariga intervallet på nedsidan under andra hälften av augusti.

Detta skedde i symbios med ett synnerligen markerat flockbeteende där investerarkollektivet samtidigt försökte tränga sig ut genom dörren, vilket resulterade i en nedgång om 11 % på bara fyra dagar. Därpå följde en tydlig uppstuds med påföljande nedgång där bottenläget nu ånyo testas.

USA
USA

Vid denna nivå är det naturligt med köpintresse, men hittills har det inte varit av imponerande karaktär och om inte mer styrka manifesteras inom kort blir ytterligare nedgång allt mer sannolik, vilket i så fall kommer påverka både Europa och Sverige negativt.

Jokern i leken är den kommande rapportsäsongen då marknaden skakar hand med verkligheten.  Alcoa (världens största aluminiumproducent) är som alltid först ut på banan och publicerar sitt resultat torsdag kommande vecka (8/10).

Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och med ny information på bordet så blir all form av analys behäftad med extra hög osäkerhet. Skulle rapporterna överraska på uppsidan kan naturligtvis det negativa scenariot förändras snabbt, men detta vet vi inte förrän under andra hälften av oktober.

Tyskland som är lokomotivet bland de europeiska börserna har precis som USA gjort på stället halt vid bottennivån från augusti och köparna spjärnar emot med viss framgång och försöker etablera ett brofäste, men vi är tveksamma om detta kommer att hålla med hänsyn till USA:s skrangliga beteende.

Kina har legat stilla och knappt rört sig på en månad och här är nästa joker i leken; bottennivå  – eller bara en vilopaus inför ytterligare nedgång? Läget är oklart och vi står utanför denna marknad tills bilden klarnat, men nästa rörelse kommer sannolikt ske i symbios med övriga världsbörser, vilket innebär ett globalt sökande efter vägledning och fortsatt osäkerhet.

Tyskland
Tyskland

Den allra mest stabila marknaden den senaste månaden är oljan som rört sig inom ett mycket väldefinierat spann mellan 46 till 50 dollar och där priset för närvarande ligger precis i mitten runt 48 dollar.

Oljan nådde årslägsta den 24 augusti och steg sedan explosionsartat med över 25 % under tre dagar. Uppgången var explosiv medan tillbakagången varit behärskad och oljan har lyckats behålla en bra bit av förutvarande uppgång.

Vi har varit för tidigt ute, men tror fortfarande att oljepriset förbereder en ny rörelse uppåt och vi blir inte förvånande om denna kan bli av digniteten 15-20 %, men för att detta ska bli verklighet krävs en distinkt och markerad passage av 50 dollar.

Skulle detta ske framstår både Ryssland och Norge som klart intressanta alternativ och inte minst den sistnämnda börsen kan vara attraktiv för svenska placerare då den norska kronan noterar tjugoårslägsta mot den svenska kronan och nu bara kostar 98 öre jämfört med 1,12 kr så sent som i maj…

Ser vi på basmetallerna så kan de ha initierat bottenfaser, men som tidigare har vi definitivt ingen brådska att vara offensiva på köpsidan. Med hänsyn till den globala börsoron så tilldrar sig guld sig ett visst köpintresse utan att detta har haft förmågan att lyfta priset nämnvärt.

Passerar dock guldpriset den senaste toppen vid 1160 dollar med kraft och samtidigt på allvar utmanar det svårforcerade utbudet som återfinns strax ovanför denna nivå kommer vi vara benägna att ändra uppfattning.

Nok/Sek
Nok/Sek

Det är inte uteslutet att den svenska börsen håller på att få bottenkänning redan nu, men vårt huvudscenario är intakt från föregående vecka, dvs. vi tror inte att nedgången är över ännu och behåller vår prognos om en nedgång under oktober månad till mellan 1350 -1300 punkter för OMXS30 dvs. med 4-8 %, där en nedgång till den undre delen av detta intervall sannolikt skulle innebära ett ypperligt köpläge.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto