Home > Veckobrev v. 41 ”Dags för marknaden att skaka hand med verkligheten….!”

Veckobrev v. 41 ”Dags för marknaden att skaka hand med verkligheten….!”

Föregående vecka noterade vi att den svenska börsen sedan mitten av juli målmedvetet och metodiskt arbetat sig uppåt ett trappsteg i taget. Dessa trappsteg benämner vi balanspunkter där svängningarna under en period avtar för att sedan resultera i ytterligare ett steg uppåt.

Vi konstaterade vidare att marknaden fått kämpa för varje meter av erövrad mark och fick Sverige nu draghjälp av positiva utlandsbörser, olja, basmetaller och en svag valuta så kunde den uppåtriktade trenden börja röra sig lite snabbare norrut, varför vi höjde ribban till 1520 punkter, men lade med brasklappen att den snart annalkande rapportsäsongen skulle avgöra om det fanns ytterligare mer att ge på uppsidan.

Sverige
Sverige

Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och all form av analys oavsett om den är fundamental, kvantitativ, teknisk eller beteendevetenskaplig ställs lätt huvudet när det kommer ny och oväntad information på bordet. Vi brukar säga att under denna period så skakar marknaden hand med verkligheten och marknadens förväntningar kalibreras mot det verkliga utfallet.

Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten och det är inte alls ovanligt att även de största bolagen snabbt kan röra sig 5 % (eller mer) upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Att ett bolag – som Ericsson under gårdagen – tappar 20 % från en redan riktigt låg nivå är dock synnerligen ovanligt. Ericsson extrema tapp innebär att kursen nu tangerar bottenläget från finanskrisen 2008 och därmed noteras till samma pris som sommaren 2002. Från den absoluta toppen som nåddes den sjätte mars år 2000 på 832,34 är sålunda nedgången häpnadsväckande 94 %.

Ericsson tyngd i börsindex har minskat från runt 35 % ned till runt 5 %, men gårdagens dramatiska fall innebar att index (OMXS30) stängde på ett tydligt minus istället för ett marginellt plus på grund av Ericssons nedgång. Ett flertal storbolag både inom bank och verkstad visade sålunda plustecken, vilket innebär att Ericssons vinstvarning betraktas som bolagsspecifik och inte som ett riktmärke för börsutvecklingen som helhet.

Tyskland
Tyskland

Det är dock inte förrän under andra hälften av kommande vecka som rapportperioden börjar på allvar och det är först då som ovanstående handskakning med verkligheten äger rum. Under innevarande vecka är vi därför något återhållsamma med vår syn på börsläget.

Vi var försiktigt positiva till USA i föregående publikation, men poängterade att innan S&P 500 med kraft och volym passerat över och förbi 2180 punkter  måste man hålla dörren öppen för att nedsidan kan testas även om detta inte var vårt huvudscenario.  USA fick en mindre knäck i tisdags om dock inte alls i samma dignitet som för en månad sedan.

Den stundande rapportsäsongen, stigande långräntor och den starka dollarn ligger bakom den något svagare börsutvecklingen. Marknaden vill nu se starka rapporter för att balansera upp den negativa börspåverkan från räntan och dollar, men det är först om S&P 500 utmanar 2100 punkter (nu 2139) som bilden skulle försämras på allvar.

Europa inklusive Sverige (bortsett från Ericsson) har dock hittills påverkats ovanligt lite av den amerikanska börsutvecklingen. För Sveriges del innebär en dollarkurs runt över 8,85 och en Euro som kostar närmare 9,75 en rejäl valutadoping och industriell konkurrensfördel.

För Europas del så har euron tappat rejält mot dollarn och börserna i Tyskland och Europa som helhet är stabila även om de inte har lyckats lyfta från sina bottenfaser. Får vi se en positiv rapportperiod kan Europa repa mod med stöd av förbättrade vinstutsikter och börja dra sig uppåt under höstkanten.

USA
USA

Om vi tittar österut så börjar Kina visa livstecken efter en period med svagare kursutveckling trots de negativa exportsiffror som publicerades i natt. Det krävs dock en tydlig passage av den svårforcerade kursnivån vid 3100 punkter (nu 3063) för att optimismen ska komma tillbaka på allvar.  Sydostasien med Hong Kong har börjat vackla och visar svaghetstecken om än inte några dramatiska sådana.

På den indiska börsen pågår en anpassning till en mer rimlig lutning på trenden och vi ser ingen anledning till att ändra vår långsiktigt positiva inställning. Ryssland strävar uppåt, men har vissa problem att passera den senaste toppnoteringen från början av september även om vi tror att detta motstånd är av tillfällig karaktär.

Oljan har nu fått en välbehövlig rekyl, men denna behöver inte bli långvarig utan kan efterhand tjäna som ett avstamp för ytterligare en sväng på uppsidan och etablerandet av positiv trend. Guld föll hastigt ända ned till 1250 dollar och möter visst köpintresse vid denna nivå. Metallen balanserar på den långsiktigt positiva trenden och vi är försiktiga, avvaktar och låter läget bli tydligare innan vi kommer med en ny prisprognos.

Olja
Olja

Som vi skriver i inledningen är rapportperioder notoriskt svårprognosticerade, men vi väljer att än så länge behålla vår positiva grundinställning till börsutvecklingen i Sverige. USA och ränteutvecklingen är orostecken, men Europa, Kina, dollar, oljan och basmetaller finns i den andra vågskålen. Vi vill dock inte peka med hela handen med tanke på det informationsflöde som väntar, men redan till nästa utgåva kommer bilden ha klarnat betydligt och vi kommer då att vara betydligt mer distinkta i vår slutsats.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto