Home > Veckobrev v. 41 ”Oktober – en välkänd ”björndödare”..

Veckobrev v. 41 ”Oktober – en välkänd ”björndödare”..

Föregående vecka skrev vi att det inte var uteslutet att den svenska börsen höll på att få bottenkänning, men att vårt huvudscenario var intakt, dvs. vi trodde inte att nedgången var över ännu och behöll vår prognos om en nedgång under oktober månad till mellan 1350 -1300 punkter för OMXS30 dvs. med 4-8 %, där en nedgång till den undre delen av detta intervall sannolikt skulle innebära ett ypperligt köpläge. 

Sverige
Sverige

Vi börjar nu istället svänga mot slutsatsen att börsen kan sett sin (kortsiktiga) botten och att oktober kan leva upp till sitt klassiska rykte som ”björndödare”, dvs. den månad då många nedgångstrender ”bear trends” har avslutats. Slutsatsen är dock inte självklar och vid samtal med ett flertal professionella och erkänt kompetenta marknadsaktörer framkommer det att alla anser läget som svårbedömt och att många tvekar om att sätta ned foten om året ska sluta i dur eller moll.

Läget blir självklart inte lättare av att rapportsäsongen står för dörren då marknaden skakar hand med verkligheten.  Alcoa (världens största aluminiumproducent) är som alltid först ut på banan och publicerar sitt resultat nu på torsdag. Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och med ny information på bordet så blir all form av analys behäftad med extra hög osäkerhet.

Skulle rapporterna överraska på uppsidan stärker detta naturligtvis ett mer positivt scenario, men detta vet vi inte förrän under andra hälften av oktober med SKF:s rapport den 16/10 som riktkarl. Erfarenhetsmässigt brukar det dock var en fördel om börsen går in i en rapportperiod med fallande kurser i ryggen eftersom det ökar möjligheten för de rapporterande bolagen att överraska positivt.

USA
USA

En orsak till att vi har blivit ett par snäpp mer positiva är av psykologisk karaktär. Till för bara en vecka sedan var det nästan en form av kollektiv sanning att börsen skulle falla ytterligare och majoriteten brukar sällan ha rätt förutom i det korta perspektivet.

Detta är inget tungt vägande argument utan mer en reflektion över det mänskliga beteendet att ofta inte analysera skeendet utan i tider av osäkerhet istället följa med i den riktning som flocken rör sig åt.

Vår analys av USA föregående vecka blev fel och det är sällan som vi blivit så tagna på sängen av en rörelse på en större börs. Vi noterade i förutvarande publikation att USA sett en tydlig uppstuds med påföljande nedgång där bottenläget ånyo testades och konstaterade att det vid denna nivå var naturligt med köpintresse, men att det hittills inte hade varit av imponerande karaktär och om inte mer styrka manifesterades inom kort blev ytterligare nedgång allt mer sannolik.

Nåväl, vi behövde inte vänta länge på denna styrka utan den kom till uttryck redan nästa dag då USA tvärvände uppåt och denna marknad har sedan visat imponerande kraft, vilket fört upp S&P 500 mot den senaste toppnivån. Att vi därifrån får en rekyl (-0,36 % igår) är nästan naturlagsbundet.

Det verkligen intressanta och sannolikt avgörande för den kommande globala börsutvecklingen är dock om USA nu ska göra det som nästan ingen väntade sig för bara en vecka sedan, dvs. att efter en paus fortsätta upp och passera toppen från upprekylen i augusti…..?!

Europa
Europa

Om vi studerar Europa så är det inte Tyskland som främst visat framfötterna den senaste veckan utan medaljerna går istället till England, Frankrike, Italien Holland och Portugal. Tyskland däremot tillhör istället de europeiska börser som har utvecklats sämst, vilket naturligtvis till stor del får tillskrivas Volkswagen som nådde en ny bottenkurs så sent som i måndags.

Precis som i USA är Europa nu överköpt och om det verkligen finns styrka och köpintresse ska rekylerna i USA och Europa blir klart måttliga till sin karaktär innan det sker en förnyad vändning uppåt.

En synnerligen stabil marknad den senaste månaden är oljan som rört sig inom ett mycket väldefinierat spann mellan 46 till 50 dollar. Oljan nådde årslägsta den 24 augusti och steg sedan explosionsartat med över 25 % under tre dagar.

Uppgången var explosiv medan tillbakagången därefter har varit behärskad. Vi har varit för tidigt ute, men nu ser äntligen den förväntade upprörelsen ut att inträffa. Vi noterade föregående vecka att vi inte blev förvånande om denna uppgångsfas kunde bli av digniteten 15-20 %, men för att denna skulle bli verklighet krävdes en distinkt och markerad passage av 50 dollar.

Just detta beteende kunde vi betrakta under tisdagen då priset distinkt bröt igenom den tidigare så massiva utbudsnivån vid just 50 dollar lika lätt som om den varit konstruerad av skör grafit. Priset närmar sig nu 53 dollar och sannolikt kommer vi behöva justera upp vår målnivå som för närvarande ligger runt 55-56 dollar.

Guld har börjat tilldra sig ett allt större köpintresse och passerar guldpriset den senaste toppen vid 1160 dollar (nu 1151 dollar) med kraft och samtidigt på allvar utmanar det svårforcerade utbudet som återfinns strax ovanför denna nivå kan faktiskt en större upprörelse ligga i korten.

Olja
Olja

Det råder ingen tvekan om att börsläget är fortsatt svårbedömt. När vi väger samman vår globala analys med en begynnande omsvängning i den tidigare så markant negativa psykologin i kombination med att marknaden spjärnar emot på nedsidan blir vi mer positiva till börsutvecklingen jämfört med föregående vecka.

Vi vill dock nu se att USA, Europa och den Svenska börsen orkar behålla merparten av den senaste tidens uppgång och för Sveriges del vill vi även se att marknaden har styrka att tydligt passera över den väl definierade utbudsnivån vid 1460 punkter (OMXS30 nu 1457), vilket är den nivå där den senaste nedgångsfasen tog sin början. Vi sätter ingen målkurs på uppsidan i rådande börsläge, men tror att det finns förutsättningar att oktober månad kan leva upp till sitt rykte som ”björndödare”

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto