Home > Veckobrev v.41” Oroande globala svaghetstecken …”

Veckobrev v.41” Oroande globala svaghetstecken …”

Som vi skrev förgående vecka kommer delårsrapporterna på allvar börja publiceras kommande vecka och de är självklart viktiga för höstens fortsatta börsutveckling. Vi noterade vidare att förväntningarna har skruvats ned något i USA och att värderingarna i Sverige har kommit ned till en rimlig nivå.

Börsläget var svårtolkat med både positiva och negativa faktorer i vågskålen samtidigt som den svenska börsen uppvisade underliggande styrka och försökte bryta ut på uppsidan från sitt långvariga tradingintervall. Vi konstaterade att vi behövde låta börsläget klarna och utkristalliseras och hoppades inom kort kunna återkomma med en tydlig uppfattning om marknadsläget.

Börsläget har blivit tydligare jämfört med föregående vecka, men inte till det bättre. Det har försämrats både globalt och i Sverige även om man aldrig får vara för tvärsäker strax för en rapportperiod. Låt oss börja med att studera Tyskland och övriga Europa….

Både Tyskland och breda Europaindex försökte bita sig fast bita på högre indexnivåer efter den senaste svängen uppåt och det verkade som om detta kunde lyckas. Det var först nästa rörelse som verkligen skulle visa om det finns ett genuint köpintresse och vi såg det som fullt möjligt att marknaden kunde utvecklas positivt.

Detta scenario har dock kommit på skam och både Tyskland och breda Europaindex har istället visat en uppenbar svaghet med en negativ prisdynamik, dvs. uppgångarna får kämpa sig uppåt medan nedgångarna istället sker hastigt. Detta indikerar att säljsidan har överhanden och att den tyska börsen befinner sig i en toppformation/långvarigt tradingintervall där risken ökat för ett ”utbrott på nedsidan”.

Sedan våren 2017 har DAX 10 gånger (!) testat nuvarande indexnivå, men varje gång har köparna klivit in och drivit upp marknaden igen. Så kan ske även denna gång, men oddsen blir sämre för varje test även om man aldrig kan ta något för givet.

Varje kännbar nedfas på den tyska börsen har sedan ovanstående tidpunkt möts av en tydlig upprekyl där fyndköpare sett attraktiva köplägen. Om denna motrekyl nu uteblir och marknaden istället biter sig fast runt 11 900 punkter på DAX- index och bildar vad vi kallar en balanspunkt, dvs. en kortare lågvolatil konsolideringsfas, finns det skäl att bli påtagligt försiktig, då just ett sådant beteende indikerar att nästa större rörelse sannolikt sker på nedsidan.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

De asiatiska börserna fortsätter sin kräftgång och den kinesiska börsen som börjat se allt mer intressant ut tappade runt 4 % efter helgfirandet och det begynnande trendbrottet har därmed fått sig rejäl knäck.

Den indiska börsen har nu tappat de förväntade procenten och efter ett fall från toppen på runt 13 % kan det ha uppstått ett köpläge, men vi vill avvakta, studera marknaden och försäkra oss om att vi bara bevittnar en rekyl och inte trendbrott av den långvariga positiva trenden innan vi går på köpsidan.

Indien
Indien

Sydostasien med Hong Kong i spetsen försöker formera bottenfaser, men har ännu inte lyckats bevisa att så är fallet och ingen av marknaderna visar ännu den stabilitet som vi efterlyser för att bli positivt inställda.

Bland USA börserna är det framförallt Nasdaq som uppvisar ett oroväckande beteendemönster. Indexet har inte lyckats passera sin tidigare toppnivå och efter en trevande höstuppgång har några av de senaste nedgångsdagarna varit smått brutala till sin karaktär. Detta kan visa sig att bara vara skrämselhicka, men den positiva dynamiken på uppsidan visar en avtagande tendens och det är fullt realistiskt att det efter innevarande paus kommer mer på nedsidan.

Nasdaq Composite
Nasdaq Composite

Guld, som glidit nedåt med över 10 % sedan april, ser alltmer intressant ut, och skulle vi få en global nedgångsfas på börserna kan guld stiga ordentligt, då guld ofta rör sig tvärtemot den globala börsutvecklingen.

Vi är mer negativa i våra utsikter jämfört med föregående vecka, men en överraskande stark rapportperiod kan utan vidare få börserna att reagera positivt med stigande kurser. Motsatsen skulle dock i innevarande känsliga börsläge kunna få investerarkollektivet att samfällt springa mot dörren med fallande kurser som följd både i Sverige och globalt. Det är snarast tjänstefel att peka med hela handen just före rapporterna, men det finns skäl att öka beredskapen för snålblåst på höstbörsen.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.