Home > Veckobrev v. 41 ”Toppformation eller köpläge på börsen…?”

Veckobrev v. 41 ”Toppformation eller köpläge på börsen…?”

Föregående vecka noterades att vi stod inför en strid ström av viktig konjunkturstatistik med att antal inköpschefsindex och besked från ECB samt att rapporterna för tredje kvartalet inom kort skulle börja flöda in. 

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vi stod därför inför en svårprognostiserad period, men när vi studerade investerakollektivets samlade beteende såg vi en positiv underton och ett förnyat köpintresse för den nedpressade svenska verkstadssektorn, varför vi blev något mer optimistiska och bedömde att den svenska börsen kunde stå inför ett försök att etablera en uppåtriktad trend om inte statistik och rapporter satte krokben för marknaden. Några timmar efter publiceringen av veckobrevet anammade vi dock en mer skeptisk inställning till börsen då de europeiska inköpschefsindexen visade på fortsatt svaghet avseende konjunkturen.

Förutsättningen för att vi skulle vidmakthålla en positiv börssyn var att marknaden hade kraft att hålla sig kvar i övre delen av sitt tradingintervall, men den svaga statistiken medförde förnyad press på verkstadssektorn och sannolikheten ökade därmed för att index skulle dra sig mot undre delen av sitt tradingintervall.  Denna tendens förstärktes sedan under torsdagen när marknaderna blev besvikna över att den Europeiska Centralbanken inte aviserade de efterlängtade finansiella stimulanserna, vilket resulterade i brett kursfall över hela Europa.

I måndags gjorde den svenska börsen ett tappert försök att rekylera upp och orkade nästan lyfta med en procent innan säljarna tog över och förde ner index på minussidan.

Gårdagens påtagligt svaga siffror rörande den tyska industriproduktionen och nedrevideringen från den internationella valutafonden avseende den ekonomiska tillväxten knäckte till börserna ordentligt och Europa uppvisade en påtaglig svaghet med Sverige på jumboplats.

Tyskland
Tyskland

Den väsentliga frågan är nu om vi bevittnar en toppformation på den svenska börsen eller om det istället kan vara köpläge? Mer om detta nedan men först den sedvanliga globala utblicken….

USA har levt sitt eget liv och S&P 500 har lugnt och försiktigt glidit ned mycket måttligt från  ”all time high” och uppvisar en långsiktigt positiv trend, som dock utmanas efter gårdagens kännbara tapp. Bakgrunden är den starka amerikanska ekonomin och höga förväntningar på den kommande rapportperioden som börjar med den globala aluminiumproducenten Alcoa 22.00 ikväll.

Alcoas siffror är inte lika tongivande som tidigare, men kommer ändå ge en bra fingervisning avseende den internationella konjunkturen.

I Asien är Kina synnerligen stabilt och trendar uppåt, medan Indien har en dragning nedåt, Sydostasien med Hongkong i spetsen har en oklar färdriktning och Japan uppvisar viss svaghet i spåren av en avtagande styrka för dollarn. Ryssland testar bottennivåerna från maj månad och visar visst lugn utan att ge intryck av någon större underliggande styrka.

USA
USA

På valutasidan är trenden för dollarn fortsatt uppåt, men efter höstens markanta styrkedemonstration är det hög tid för en paus/konsolidering innan det sannolikt är dags för en ny fas uppåt.

Oljepriset glider nedåt enligt plan och vi är bekväma med vår prognos om ett oljepris rumt 85 dollar under hösten. Nedgången för guld stoppades upp vid lägstanivåerna från 2013 dvs. vid 1185 dollar och har därifrån reverserat med kraft och stigit med 30 dollar.

Detta prismässiga beteende ökar definitivt sannolikheten att guldpriset kan befinna sig i en bottenfas, men en dags styrka är inte tillräckligt för att verifiera en möjlig trendvändning. Aluminium, koppar och zink ser ut att ha rekylerat färdigt efter vårens och sommarens segertåg och vi ser en god möjlighet till förnyad styrka under hösten med zinkpriset i förarsätet.

Därmed över till Europa som under hela året flaxat manodepressivt med smått schizofrena tendenser inom sitt tradingintervall med ett plötsligt, svårprognosticerat och volatilt rörelsemönster. Från att ha varit den klara ledarhunden har Tyskland hamnat i bakvattnet och hör sedan i somras till de svagare europeiska börserna medan Spanien uppvisar en imponerande stabilitet.

Som framgår av diagrammet lyckades Tyskland lyfta från botten av sitt intervall den åttonde augusti upp mot årshögsta den 19 september för att sedan falla pladask. Det som oroar är att köparna får kämpa, slita och arbeta för att driva kurserna uppåt medan säljarna med lätthet driver marknaden nedåt, dvs. prisdynamiken är negativ.

Guld
Guld

Bilden i Sverige är av naturliga skäl snarlik med samma negativa beteendemönster och gårdagens nedgång på över två procent skedde därtill under stigande volym. Det som komplicerar bilden är den stundade rapportsäsongen där positiva tongångar från verkstadssektorn snabbt skulle kunna förändra bilden. När vi har sett en snabb rörelse i ett intervall från ena sidan till den andra (från toppen mot botten i detta fall) brukar nästan alltid kursrörelsen stanna upp med någon form av motrekyl som följd. Är denna stark och får lyftkraft av förbättrad fundamenta kan nedgången vara över och nuvarande svaghet kan sålunda vara ett köpläge.

Blir motrekylen modest utan konjunkturellt understöd är dock risken stor att intervallet bryts på nedsidan med vidare nedgång som följd. Vi ser sålunda ett möjligt köpläge, men befarar ytterligare nedgång, vilket är en utmanande och intressant situation. Vi har dock svårt att se något större fall framför oss då så många bolag (förutom den indextunga banksektorn) på den svenska börsen redan har fått har kännas vid smärtsamt stora nedgångar. Summa summarum hoppas vi på det bästa (en bra rapportperiod) men är förberedda på det värsta (ett brott av intervallet på nedsidan) och tror att eventuell fortsatt nedgång kommer skapa mycket gynnsamma köptillfällen för aktörer med tillgång till likviditet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto