Home > Veckobrev v.41 ”Vi höjer ribban för börsen…!”

Veckobrev v.41 ”Vi höjer ribban för börsen…!”

För två veckor sedan skrev vi att den svenska börsen skulle möta ett besvärligare motstånd/utbud på ovansidan och därför sannolikt uppvisa ett mer krokigt och ryckigt beteendemönster, men att detta inte innebar att vår grundläggande positiva syn på börsen hade dämpats.

Europa och inte minst den indextunga svenska banksektorn verkade vara på väg att lossna på allvar, oljepriset var ännu starkare än vad vi prognosticerat samtidigt som aluminium, koppar och zink efter en trög period ånyo kunde vara på väg att visa framfötterna. Vi behöll därför vår målkurs om 1660 punkter (då 1610) för OMXS30 med beredskap att i ett senare läge och beroende på delårsrapporterna justera upp denna prognos.

Trots vår positiva ansats var vi ändå för återhållsamma. Prognosen som sådan har stämt väl då börsen nådde 1656 punkter den femte oktober. Vår bedömning att uppgången skulle ske under krokiga former och behöva kämpa sig uppåt var dock inte korrekt. Köparna skar igenom utbudsnivåerna på ovansidan lika lätt som en varm kniv genom kallt smör.

Detta är ett ovanligt beteende då denna form av börsläge nästan alltid innebär att kurserna pressas från två håll. Vinsthemtagningar från de som köpte i slutet av augusti och som i många fall hade trivsamma vinster att realisera lyste dock med sin frånvaro. Inte heller blev det något säljtryck från de placerare som efter uppgången hade en möjlighet att utan förlust kliva av innehav som tidigare visade betydande minustecken.

Nåväl, vi brukar säga att börsen är den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa som t.ex. fjorton dagars uppgång på raken även om uppgången som sådan var relativt modest till sin karaktär.

Frågan är nu om börsen har toppat eller bara konsoliderar/rekylerar inför vidare uppgång. Vi tror på det sistnämnda scenariot, men det är nästan tjänstefel att peka med hela handen då rapportperioden för kvartal tre på allvar börjar kommande vecka.

Marknaden kommer få skaka hand med verkligheten och all form av analys oavsett fundamental eller teknisk sätts tillfälligt ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Framförallt verkstadsbolagen har rejäla uppgångar i ryggen med värderingar som i vissa fall kan betraktas som utmanande. Detta innebär att framtidsutsikterna kommer skärskådas och marknaden kommer vilja höra tydliga uttalanden om positiva konjunkturutsikter för att driva kurserna högre.

De flesta europeiska börser, med tydligt undantag för Spanien, har fått se positiva trendbrott. Efter ett snabbt och tydligt uppställ befinner sig dock de breda europaindexen i konsolideringsfaser nära årets toppnivåer. Liksom i Sverige är vidare uppgång beroende av en positiv rapportperiod, men beteendet indikerar att köparna är offensiva och fortsätter att bygga upp positioner inför en förväntad fortsatt börsuppgång.

Europa
Europa

I USA är den underliggande börstrenden tydligt positiv med potential för vidare uppgång, men även här kommer självklart rapportperioden bli avgörande för den kommande utvecklingen.

I Asien har Kina genomfört den nödvändiga trendanpassningen efter den snabba uppången från maj till augusti och vi tror att denna marknad ånyo är på väg norrut. Indien rör sig sidledes efter årets kraftiga uppgång medan Hong Kong, efter snart två månaders pendlade, ser ut att kraftsamla inför en ny uppgångsfas.  Singapore, Sydkorea och Taiwan visar liknande positiva tendenser.

Hong Kong
Hong Kong

Japan har piggnat till högst markant och börjar frigöra sig från symbiosen med dollarkursens utveckling. Vi blir inte alls förvånande om denna marknad kan överraska på uppsidan och detta innebär att Asien som helhet, med Indien som ett smärre frågetecken, andas fortsatt potential på uppsidan.

Japan
Japan

Vår målkurs för den svenska börsen (OMXS30) har uppnåtts. Vi har presenterat en rejäl brasklapp relaterad till den kommande rapportperioden, men samtidigt är den globala konjunkturgången sällsynt väl korrelerad och det är lätt att underskatta kraften i denna rörelse.

I samklang med konjunkturen är den globala börsuppgången också ovanligt väl samordnad med understöd av förnyad styrka både i oljepriset och i de flesta basmetaller. Spänningarna i Katalonien ser därtill ut att minskas till förmån för dialog och vi dristar oss därför att höja ribban till 1740 punkter (nu 1644), dvs. vi tror på ytterligare uppgång med runt 5-6 % före årets slut.

Sverige
Sverige
Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.