Home > Veckobrev v.42 ”Kalibrering mot verkligheten…!”

Veckobrev v.42 ”Kalibrering mot verkligheten…!”

Föregående vecka noterade vi att vår målkurs för den svenska börsen (OMXS30) hade uppnåtts. Vi utfärdade en tydlig brasklapp beroende på den kommande rapportperioden, men samtidigt är den globala konjunkturgången sällsynt väl korrelerad och det är lätt att underskatta kraften i denna rörelse.

I samklang med konjunkturen är den globala börsuppgången också ovanligt väl samordnad med understöd av styrka både i oljepriset och i flera basmetaller. Spänningarna i Katalonien såg därtill ut att minska till förmån för dialog och vi dristade oss därför att höja ribban till 1740 punkter, dvs. vi trodde på ytterligare uppgång med runt 5-6 % före årets slut.

Idag, onsdag, börjar rapportsäsongen på allvar och marknaden kommer få skaka hand med verkligheten och kalibreras med hänsyn till de nya siffrorna.   All form av analys oavsett fundamental eller teknisk sätts tillfälligt ur spel när ny och oväntad information kommer på bordet och även de största och allra mest genomanalyserade bolagen kan snabbt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband med att resultaten och framtidsutsikterna presenteras.

Rapporten från Handelsbanken på morgonen var ett styrketecken, vilket bör gynna banksektorn, men ännu viktigare är resultatet från verkstadsjätten Atlas (12.00 idag) som är börsens näst största bolag och som blir en vägvisare för den tunga verkstadssektorn.

Efter fjorton dagars kontinuerlig uppgång under september/oktober blev börsen tveklöst överköpt och det var nästan naturlagsbundet att marknaden behövde rekylera. Frågan var dock om börsen hade toppat eller bara samlade kraft inför vidare uppgång. Vi trodde på det sistnämnda scenariot och det hittillsvarande beteendemönstret ligger väl i linje med vår positiva syn på börsen.

Rekylen har än så länge varat i åtta dagar, men tappet uppgår endast till 1,15 % under måttlig volym, vilket är en mycket återhållsam nedgång som indikerar att köparna har kommandot. Även om vi tror på en positiv avslutning av börsåret så bör man ha en mental beredskap för att de kommande veckorna kan bli svängiga och svårprognosticerade med snabba kast upp och ned för enskilda bolag.

De breda Europaindexen befinner sig i konsolideringsfaser nära årets toppnivåer och liksom i Sverige är vidare uppgång beroende av en positiv rapportperiod, men beteendet indikerar att köparna är offensiva och fortsätter att bygga upp positioner inför en förväntad fortsatt börsuppgång.

Europa
Europa

Det är ingen marknad som tydligt sticker ut i Europa, men Spanien visar allt tydligare indikationer på att nedgången håller på att ebba ut. Enda spåret från omröstningen i Katalonien är en (1) skarp nedgångsdag som reverserades fullt ut redan dagen efter. Europa som helhet har visat minimal volatilitet i över två veckors tid och det är uppenbart att en lite större rörelse ligger i faggorna. Med reservation för rapportsäsongen ser vi en god sannolikhet för nya årshögsta, men vi låter osvuret vara bästa tills krutöken från rapporterna har lättat och bilden klarnat.

I USA är den underliggande börstrenden envist positiv och här har rapporterna redan börjat strömma in. De har hittills inte givet något avtryck i index även om bl.a. Goldman Sachs, Johnsson & Johnson och Harley Davidson har överraskat positivt.

I Kina kommer det kinesiska kommunistpartiets kongress som inleds idag att vara i fokus. Vad den politiska ledningen säger om den framtida tillväxtstrategin och vilka frågor som prioriteras kommer följas noga av den finansiella marknaden. Redan i morgon är det dags för ännu mer information från Kina då siffrorna över BNP-utveckling, industriproduktion och detaljhandel publiceras.

Den kinesiska börsen trendar stabilt uppåt och vi tror på vidare uppgång. Indien som rört sig sidledes i tre månader efter årets kraftiga uppgång visar ånyo styrka och utmanar nu årshögsta från i somras. Japan har inte gjort oss besvikna utan har tagit ett tydligt kliv på uppsidan och noterar därmed tjugoårshögsta (!).  Hong Kong fortsätter att kraftsamla inför en ny uppgångsfas.  Singapore, Sydkorea och Taiwan visar liknande positiva tendenser och Asien som helhet indikerar därmed som tidigare fortsatt potential på uppsidan.

Indien
Indien

Första försöket för oljan att nå 60 dollar lyckades inte även om priset kom bra nära. Efter en snabb rekyl har priset vänt uppåt igen och det är tydligt att oljan trendar norrut, varför vi mest ser det som en tidsfråga innan oljan stiger upp, över och förbi 60 dollar. Koppar, som är den viktigaste industrimetallen, har stigit med närmare 10 % sedan början av oktober och vi ser mer potential på ovansidan.

Olja
Olja

Vi har stor respekt för den kommande rapportsäsongen, men förutsatt att denna inte innehåller för många besvikelser tror vi att de globala börserna med stöd av världskonjunkturen, stigande olje- och metallpriser samt det positiva säsongsmönstret efterhand kommer dra upp den svenska börsen (OMXS30) mot vår målkurs om 1740 punkter (nu 1636).

Sverige
Sverige

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto