Home > Veckobrev v. 42 ”Kan börsen överraska på uppsidan…!?”

Veckobrev v. 42 ”Kan börsen överraska på uppsidan…!?”

Föregående vecka noterade vi att en kursrörelse, efter ett snabbt fall från toppen till botten i ett intervall, nästan alltid brukar stanna upp med någon form av motrekyl som följd. Blir motrekylen stark och får lyftkraft av förbättrad fundamenta kan nedgången vara över. Om motrekylen däremot blir modest utan värderingsmässigt understöd är risken stor att intervallet bryts på nedsidan med vidare nedgång som följd.

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vi såg sålunda ett möjligt köpläge, men befarade ytterligare nedgång, vilket skapade en utmanande och intressant situation. Vi hade dock svårt att se något större och långvarigt fall framför oss då så många bolag (förutom den indextunga banksektorn) på den svenska börsen redan fått kännas vid smärtsamt stora nedgångar och ansåg att eventuell fortsatt nedgång kunde skapa gynnsamma köptillfällen.

Utfallet blev ett mellanting mellan två ovanstående scenarier, dvs. nedgången tog en minimal paus vid intervallbotten och bröt sedan denna lika lätt som spröd grafit i en aura av finansiell panik. Det märkliga med denna panikartade nedgång är att den inte har baserats på någon tydlig extern påverkan, dvs. någon större negativ händelse.

Investerarkollektivet verkar istället samtidigt har kommit till insikt om att europakonjunkturen är sämre än väntat och samtidigt har försökt komma ut genom dörren innan rapportperioden börjar.

Ovanstående agerande har medfört att den svenska och nästan alla andra europeiska börser har drivits ned till de mest översålda nivåerna sedan eurokrisen i augusti 2011. Börserna har inte alls fallit lika mycket, men de senaste veckornas börsutveckling har uppvisat ett så markant annorlunda och negativt beteendemönster jämfört med det normala att denna effekt har uppnåtts.

Tyskland
Tyskland

Denna milda finansiella panik kan tydligt avläsas genom att studera det amerikanska VIX – indexet, populärt kallat ”rädsloindexet” som sammanställer placerarnas syn på risk i marknaden via den så kallade implicita volatiliteten för S&P 500 indexoptioner.

Detta index har sedan slutet av september stigit från 12 till 24 och nådde under tisdagen sin högsta nivå sedan sommaren 2013. I den undersökning som SKOP presenterade under gårdagen bekräftades denna rädsla när de svenska hushållens förväntningar om den framtida börsutvecklingen var på den lägsta nivån sedan januari 2012.

Nu kan man lätt dra slutsatsen att börsen för närvarande är en mycket farlig plats att vara på, men den breda majoriteten brukar sällan ha rätt om börsutvecklingen förutom i det riktigt korta perspektivet. Detta beror på att den risken man upplever oftast står i omvänd proportion till den verkliga risken. Fallande kurser innebär att värderingarna sjunker och lägre värderingar innebär lägre risk, men upplevelsen av att snabbt och brutalt förlora pengar skapar en emotionell upplevelse av obehag, olust och rädsla.

Med början föregående fredag skapade börsnedgången en situation där rädsla i kombination med flockbeteende drivit ned kurserna till värderingsmässigt attraktiva nivåer med ett sannolikt köpläge som följd, men innan vi drar en konkret slutsats vill vi göra en kortfattad global utblick.

På valutasidan är trenden för dollarn fortsatt uppåt, men vi tror att det behövs ytterligare någon tids konsolidering innan det sannolikt är dags för en ny fas uppåt. Oljepriset har glidit nedåt enligt plan och har redan nått vår målkurs om 85 dollar.

USA
USA

Den dramatiskt minskade efterfrågan skapar dock sådan press på priset att vi inte ännu vågar ställa oss på köpsidan och vi justerar ned vårt prisobjektiv till 80 dollar. Nedgången för guld stoppades upp vid lägstanivåerna från 2013 dvs. vid 1185 dollar och har därifrån reverserat med och stigit med 40 dollar, men inte heller här vill vi i dagsläget ställa oss på köpsidan utan låter i lugn och ro prisbilden utkristallisera sig.

Aluminium, koppar och zink ser däremot ut att ha rekylerat färdigt efter vårens och sommarens segertåg och dessa tre basmetaller ser ännu mer intressanta än tidigare där framförallt kopparpriset bör kunna överraska positivt.

Den uppenbara svårigheten att lämna en börsprognos i nuläget beror naturligtvis på att rapportsäsongen precis har börjat i USA där de få rapporter som hittills har publicerats har medfört viss positiv försmak. I Sverige inleder SKF idag klockan 13.00.

På torsdag kommer Fabege och Getinge och Telia avslutar veckan på fredag. Det är således inte förrän kommande vecka som rapporturladdningen sker och denna period är som vi flera gånger påpekat notoriskt svårprognosticerad.

Olja
Olja

Aktiekurserna är dock ovanligt hårt nedkörda, värderingarna och direktavkastningarna har blivit attraktiva och den psykologiska situationen innebär en ovanligt bördig jordmån för att börsen ska kunna överraska på uppsidan.

Med den självklara förutsättningen att rapportperioden inte blir en besvikelse ser vi utrymme för en uppgång från nuvarande indexnivå på 1307 punkter (OMXS30) mot 1340 -1360 punkter, dvs. med upp till 4 %. Vid 1360 punkter återfinns en svårforcerad utbudsnivå med ett latent säljtryck och om vi får rätt i vår positiva utsaga är det vid denna nivå som den fortsatta riktningen för den svenska börsen sedan kommer att avgöras.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto