Home > Veckobrev v. 42 ”I rapportperiodens epicentrum….”

Veckobrev v. 42 ”I rapportperiodens epicentrum….”

Föregående vecka noterade vi att rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade, men valde att behålla vår positiva grundinställning till börsutvecklingen i Sverige. USA och ränteutvecklingen såg vi som orostecken, medan Europa, Kina, dollar, oljan och basmetaller fanns i den andra vågskålen.

Sverige
Sverige

Vi ville dock inte peka med hela handen med tanke på det informationsflöde som väntade utan såg med intresse och spänning fram emot den kommande rapportskörden.

Denna började på allvar under gårdagen och har hittills givit mersmak framförallt genom Atlas Copcos starka orderingång som drog upp hela verkstadssektorn på torsdagens börs. I USA har bankerna överraskat positivt, men verkstad än så länge levererat vissa besvikelser. I dag (fredag morgon) presenterar bland annat Assa, Volvo och Telia sina siffror där Telia kom in som förväntat, Volvo med en positiv underton medan Assa hamnade lite på den svaga sidan.

Börsen som helhet har återtagit föregående veckas rekyl och vi ser goda skäl till optimism avseende utvecklingen på den svenska börsen. Mer om detta i slutsatsen, men först den sedvanliga globala utblicken.

Vår analys av USA i den senaste utgåvan var att marknaden ville se starka rapporter för att balansera upp den negativa börspåverkan från räntan och den starka dollarn, men det var först om S&P 500 utmanade 2100 punkter som bilden skulle försämras på allvar. Föregående torsdag tappade USA ned till 2114 punkter, men där klev köparna in och gav marknaden stöd.

USA
USA

Kursutvecklingen i USA är märklig där börsen efter en explosiv uppgång i samband med Brexit glidit över i någon form av törnrosasömn med osedvanligt låg volatilitet, dvs. en sidledes rörelse med mycket begränsade svängningar och i nuläget en svagt negativ underton.

Denna typ av beteende varar naturligtvis inte för evigt utan under ytan formas en psykologisk dynamik som sannolikt och efterhand kommer ge upphov till en rejäl kursrörelse antingen uppåt eller nedåt. Den pågående rapportsäsongen eller det amerikanska valet den 8/11 skulle kunna vara katalysatorer för en sådan utveckling. Vi är dock inte överdrivet bekymrade över beteendemönstret för S&P 500 då Europa ser mer intressant ut på mycket länge.

Europa inklusive Sverige har påverkats ovanligt lite av den amerikanska börsutvecklingen. För Sveriges del innebär en dollarkurs närmare 8,90 och en Euro runt 9,70 en rejäl valutamässig konkurrensfördel.

För Europas räkning så har euron tappat till sjumånaderslägsta mot dollarn och börserna i Tyskland och Europa som helhet är stabila även om de ännu inte har lyckats lyfta från sina bottenfaser. Däremot andas Europa en positiv underton med dragning uppåt och istället för den håglösa stämningen på S&P 500 så indikerar Europa istället en pågående kraftsamling som med stöd av positiva externa faktorer kan få börserna att börja trenda uppåt.

De tidigare problembörserna Italien, Portugal och Spanien samt även Grekland är de marknader som framförallt visat framfötterna den senaste veckan, vilket indikerar en ökande optimism.

Europa
Europa

Om vi skådar österut så har Kina gått från att börja visa livstecken till att se riktigt intressant ut, men som tidigare krävs det en tydlig passage av den svårforcerade kursnivån vid 3100 punkter (nu 3084) för att positivismen ska komma tillbaka på allvar.

Sydostasien med Hong Kong i spetsen visade tendenser att börja vackla, men avmattningen är liksom utvecklingen på den indiska börsen sannolikt en anpassning till en mer rimlig lutning på trenden och vi ser ingen anledning till att ändra vår långsiktigt positiva inställning för någon av dessa marknader. Ryssland strävar uppåt, men har vissa problem att passera den senaste toppnoteringen från början av september även om vi fortfarande tror att detta motstånd är av tillfällig karaktär.

Oljan befinner sig fortsatt i rekylläge, men denna nedgång behöver inte bli långvarig utan kan efterhand tjäna som ett avstamp för ytterligare en sväng på uppsidan och etablerandet av positiv trend. Drar sig priset närmare 50 dollar kommer vi sålunda öka beredskapen att gå på köpsidan.

Efter det hastiga fallet för guld ända ned till 1250 dollar har ett visst köpintresse uppenbarat sig. Metallen balanserar dock fortfarande på den långsiktigt positiva trenden och vi väljer att än så länge avvakta och låta läget utkristalliseras innan vi kommer med en ny prisprognos.

Rapportperioder är notoriskt svårprognosticerade och all form av analys oavsett om den är fundamental, kvantitativ, teknisk eller beteendevetenskaplig ställs lätt huvudet när det kommer ny och oväntad information på bordet.

Indien
Indien

Vi brukar säga att under denna period så skakar marknaden hand med verkligheten och marknadens förväntningar kalibreras mot det verkliga utfallet. Det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten och det är inte alls ovanligt att även de största bolagen snabbt kan röra sig 5 % (eller mer) upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Med denna utförliga brasklapp i bagaget ser den svenska börsen (OMXS30) klart intressant och lovande ut. Sedan mitten av juli har marknaden metodiskt arbetat sig uppåt ett trappsteg i taget. Börsen har fått kämpa för varje meter, men med möjligt stöd av rapportperioden och börsutvecklingen i övriga Europa kan den uppåtriktade trenden börja röra sig snabbare norrut och vi är klart bekväma med vår målkurs på 1520 punkter (nu 1465).

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto