Home > Veckobrev v.42” Skaka hand med verkligheten …”

Veckobrev v.42” Skaka hand med verkligheten …”

I föregående publikation var vi mer negativa i våra utsikter jämfört med tidigare, men noterade att en överraskande stark rapportperiod kunde få börserna att reagera positivt med stigande kurser. Motsatsen skulle dock i innevarande känsliga börsläge kunna få investerarkollektivet att samfällt springa mot dörren med fallande kurser som följd både i Sverige och globalt. Vi ansåg att det snarast var tjänstefel att peka med hela handen just före rapporterna, men att det fanns skäl att öka beredskapen för snålblåst på höstbörsen.

Det blev inte snålblåst utan snarare orkanvindar som på bred front svepte ned över marknaderna föregående vecka med nästan panikartade utförsäljningar på global basis. Fundamentala förklaringar till nedgången återfinns bland annat i ökad oro för sämre konjunktur, stigande amerikanska räntor, det pågående handelskriget och den höga värderingen av amerikanska teknologiaktier.

Nedgångar har ett väsentligt annorlunda beteendemönster jämfört med uppgångar. Nedgångar tenderar att komma överraskande, oväntat och plötsligt i samklang med avsevärt högre emotionalitet än vid uppgångar. Det är av förklarliga skäl svårt att ange en exakt siffra, men genomsnittligt brukar investerare uppleva förluster 2,5 gånger mer obehagligt än vad de finner det lustfyllt att tjäna pengar. Detta faktum förklarar till stor del det ofta panikartade beteendet vid kännbara nedgångsfaser.

Starka känslor vid börsnedgångar...!
Starka känslor vid börsnedgångar…!

Vi har upprätthållit oss vid tyska börsen i de senaste marknadsbreven då Tyskland och breda Europaindex har uppvisat svaghet med en negativ prisdynamik, dvs. uppgångarna får kämpa sig uppåt medan nedgångarna istället sker hastigt.

Fram till föregående veckas fall hade Tyskland sedan våren 2017 testat indexnivån runt 11 900 punkter vid 10 tillfällen, men varje gång hade köparna klivit in och drivit upp marknaden igen. Den elfte gången gav dock köparna vika och DAX föll snabbt ned till 11 450 punkter när golvet inte länge höll och flocken samtidigt sprang mot utgången. Det långvariga tradingintervallet har därmed brutits på nedsidan och merparten av de placerare som köpt aktier sedan februari 2017 och behållit dem har förlust på sina innehav. Psykologiskt innebär detta att det har skapats en utbudsnivå av rang ovanför 11 900 punkter.

Att Tyskland och Europa rekylerade uppåt under gårdagen efter förra veckans fria fall är högst naturligt, men det behövs avsevärt mer styrka än så för att förändra den tekniskt negativa bilden av dessa marknader.  Sannolikheten är hög att vi nu bevittnar en upprekyl inför vidare nedgång om inte delårsrapporterna överraskar tydligt positivt.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

Bland USA börserna var det framförallt Nasdaq som föregående vecka uppvisade ett oroväckande beteendemönster. Indexet hade inte lyckats passera sin tidigare toppnivå och uppvisade synbar svaghet. Den positiva dynamiken på uppsidan visade en avtagande tendens och det var fullt realistiskt att det kunde komma mer på nedsidan även om vi inte hade förväntat oss en nedgång på 6 % på två dagar. Att även Nasdaq rekylerade uppåt under gårdagen är logiskt, men den positiva trenden har erhållit en sådan tydlig knäck att vi tror att det efterhand kommer förnyad svaghet.

Nasdaq Composite
Nasdaq Composite

Den svenska börsen kommer inom kort få skaka hand med verkligheten, då rapportperioden för tredje kvartalet startar innevarande vecka och når sitt crescendo kommande vecka. Det är alltid lockande att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när rapporterna släpps, men vis av erfarenheten och luttrad av tidigare försök vet vi att det närmast är ett lotteri att försöka sig på denna övning.

Det är inte bara så att de allra största och mest välanalyserade bolagen kan reagera med momentana rörelser på mellan plus/minus 10 % när siffrorna publiceras. Svängningarna kan även bli betydande under dagen när mer information släpps i samband med presskonferenserna och när analytikerna därefter kanske reviderar sina initiala bedömningar.

En överraskande stark rapportperiod med ljusa och positiva framtidsutsikter skulle kunna förändra den negativa stämningen och gjuta nytt mod i den svenska börsen. Trots nedgången ligger OMXS30 fortfarande inom sin sitt snart tvååriga tradingintervall, men merparten av de placerare som köpt aktier sedan december 2016 och behållit dem har förlust på sina innehav med ökande oro och nervositet som följd. Vidare nedgång från nuvarande nivå är naturligtvis inte självklar, men förnyad svaghet efter fortsatt upprekyl ligger i farans riktning.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.