Home > Veckobrev v. 43 ”Finns det mer uppsida kvar på börsen…?”

Veckobrev v. 43 ”Finns det mer uppsida kvar på börsen…?”

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi.

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.” (Källa Vårdguiden 1177)

Bipolär sjukdom är en av de tidigast beskrivna psykiska sjukdomarna. Redan 400 år före Kristus beskrev den grekiske filosofen Hippokrates tillståndet som melancholia och mania. Vi har stor förståelse och respekt för de personer som lever med manodepressivitet och den krävande livssituation som detta medför.

Det är emellertid mycket intressant att beskrivningen av sjukdomen passar så påfallande väl in på hur investerarkollektivet kan bete sig på börsen när flockbeteendet får fullt utlopp, reptilhjärnan tar över och de emotionella vågorna flödar fritt på marknaderna.

Marknaden söker ständigt efter balans och tillbringar därför större delen av sin tid med att pendla inom mer eller mindre väl definierade tradingintervall, men från tid till annan sätts rationaliteten ur spel och kollektivet driver börsen för högt eller för lågt och så har det varit ända sedan tulipanmanins dagar i Holland på 1600-talet.

Vi är väl medvetna om hur det mänskliga beteendet och psykologin kan skapa dramatiska svängningar på börsen, men trots detta så underskattade vi psykologins kraft föregående vecka, men slutresultatet blev väl enligt prognos.

Tyskland
Tyskland

Vi hade svårt att se något större och långvarigt fall framför oss då så många bolag (förutom den indextunga banksektorn) på den svenska börsen redan fått kännas vid smärtsamt stora nedgångar och ansåg att nedgången skapat gynnsamma köptillfällen.

Det märkliga med nedgången var att den inte hade baserats på någon tydlig extern påverkan, dvs. någon större negativ händelse utan placerarna verkade istället samtidigt ha kommit till insikt om att europakonjunkturen var sämre än väntat och försökte samtidigt komma ut genom dörren innan rapportperioden börjar.

Föregående onsdag noterade vi att den svenska och nästan alla andra europeiska börser hade drivits ned till de mest översålda nivåerna sedan eurokrisen i augusti 2011. Börserna hade inte alls fallit lika mycket, men börsutvecklingen hade uppvisat ett så markant annorlunda och negativt beteendemönster jämfört med det normala att denna effekt hade uppnåtts.

Det amerikanska VIX – indexet, populärt kallat ”rädsloindexet” hade från slutet av september stigit från 12 till 24 och nådde föregående tisdag sin högsta nivå sedan sommaren 2013 samtidigt som SKOP presenterade att de svenska hushållens förväntningar om den framtida börsutvecklingen var på den lägsta nivån sedan januari 2012.

Senare under föregående onsdag samt under torsdagen spred sig dock en rädsla att eurokrisen skulle blomma upp igen då räntorna i Grekland steg radikalt och Spanien inte fick sin obligationsemission fulltecknad.

Detta i samklang med negativa makrosiffror från USA framkallade obehagliga minnen från kraschen i augusti 2011, räntorna föll till nya bottennivåer, guldet stärktes, vix- index steg ända upp till 31, riskaversionen slog ut i full blom, volymen gick i taket och placerare sålde frenetiskt av allt som inte redan hade fallit vilket för svensk del medförde att bankaktierna föll som furor i orkanvind och tappade runt 7 % på två dagar.

USA
USA

När paniken greppar tag i marknaden upphör de enskilda aktiernas särdrag att existera och de behandlas som könlösa råvaror som säljs i bulk och kvantitet till vilket pris som än erbjuds. Även denna gång kom USA till undsättning och efter en inledande större nedgång under torsdagen reverserade börskurserna på de amerikanska marknaderna, eliminerade fallet och USA, Europa och Sverige stängde alla runt plus/minus noll. Detta var säljarnas kapitulation eller vad som brukar kallas för en utblåsning och den svenska börsen har nu stigit med över 7 % från bottenläget.

Ovanpå denna synnerligen volatila och svårbemästrade marknad befinner vi oss mitt uppe i rapportperioden. Getinge började med ett ras, SKF innebar en viss men ändå hanterbar besvikelse, Telia levererade enligt plan, Electrolux var rejält positiv överraskning, Atlas siffror var starka och Swedbanks resultat drog med sig hela banksektorn uppåt. Vi måste dock avvakta veckan ut innan bilden är tillräckligt klar då ett stort antal tungviktare kvarstår även om de hittillsvarande rapporterna på det stora hela varit en angenäm upplevelse.

Vår slutsats förgående vecka var att aktiekurserna var ovanligt hårt nedkörda samt att värderingarna och direktavkastningarna blivit attraktiva i samklang med en gynnsam psykologisk situation, varför börsen skulle kunna överraska på uppsidan.

Med den självklara förutsättningen att rapportperioden inte blev en besvikelse såg vi utrymme för en uppgång (OMXS30) mot 1340 -1360 punkter. Gårdagens slutkurs blev 1338 punkter och den undre delen av målintervallet får därmed anses uppnått. Kortsiktigt är börsen överköpt och en viss rekyl från nuvarande indexnivå är sannolik och vore hälsosam.

Vix
Vix

Om en sådan rekyl blir måttlig och om de rapporterande bolagen visar framfötterna ser vi en god sannolikhet för vidare uppgång mot 1360. Vid denna nivå återfinns en svårforcerad utbudsnivå med ett latent säljtryck och om vi får rätt i vår positiva utsaga är det börsens beteende vid denna nivå som sedan kommer att avgöra den fortsatta riktningen för den svenska börsen.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto