Home > Veckobrev v. 43 ”God möjlighet för positiv avslutning på börsåret…”

Veckobrev v. 43 ”God möjlighet för positiv avslutning på börsåret…”

Vår uppfattning förgående vecka var att den pågående rekylen var helt logisk och att vi gärna såg att den under ordnade former blev ytterligare något djupare. Vi ville dock inte se ett snabbt och kraftigt tapp utan vår positiva syn var avhängig av att köpintresset manifesterades när kurserna pressades och att säljarna mötte motstånd. 

Sverige
Sverige

Med stor respekt för rapporterna trodde vi att föregående och innevarande vecka hade en god sannolikhet att utgöra ett intressant köpläge inför en mer positiv avslutning på året och förslog metodiken att skala in sig (successiva köp) vid svaghet för att vara väl förberedd inför det mer positiva säsongmönster som tar sin början från andra hälften av oktober och framåt.

Marknadens beteende har hittills varit enligt önskemål, dvs. rekylen blev lite djupare under mitten på förra veckan, men därefter har börsläget stabiliserats och den tidigare så förhärskande volatiliteten har minskat markant. SKF:s rapport skapade oro i hela verkstadssektorn, men Assas och Atlas siffor gjöt viss olja på vågorna. Under tisdagen publicerades fem tunga rapporter och idag (onsdag) är det dags för sju viktiga rapporter där framförallt bankerna bekänner färg.

Som vi nogsamt poängterat de sista veckorna är all form av analys osäker under rapportperioder och det blir alltid ömsom vin och ömsom vatten där kursrörelserna momentant kan svänga med fem procent upp eller ner.

Kurserna är dock så pass pressade att de bolag som bara rapporterar som väntat utan att överraska positivt belönas med kursuppgångar. En viktig orsak till höstens börsnedgång är oron för hur den försvagade tillväxten i Kina ska slå mot verkstadsbolagens resultat och om denna försvagning inte slår igenom lika hårt som väntat kan riskaptiten succesivt börja komma tillbaka inom denna sektor.

Europa
Europa

Kina föll 46 % från toppen i juni till botten i augusti och denna brutala och snabba nedgång skakade om stämningen på världens börser. Efter en period av lugn har kurserna ånyo börjat stiga och vi ser en god sannolikhet att Kína har bottnat även om något positivt trendbrott ännu inte är bekräftat.Även Japan och Indien ser klart lovande ut medan Hongkong, Malaysia, Singapore, Sydkorea och Taiwan indikerar en positiv underton.

Att USA stannade upp rekylerade så smått var tveklöst välbehövligt då denna marknad var överköpt. Köparna visar dock framfötterna och den dramatiska nedgången i augusti har nu nästan hämtats tillbaka, vilket för bara några veckor sedan var ett högst osannolikt scenario.

Börsen kan stiga lite till innan den extremt tydliga utbudsnivån ovanför 2060 punkter (nu 2027) på allvar utmanas och det är vid detta läge som världens största marknad verkligen kommer få bekänna färg.

Det är fullt möjligt att USA är på väg upp mot toppnivåerna från i somras, men det är inte troligt att denna resa sker linjärt utan även med ett positivt scenario skulle det förvåna om inte USA får stångas, kämpa, stötas och buffas för att uppnå detta.

Den marknad som ser mest intressant ut är emellertid Europa. Den senaste rörelsen uppåt var distinkt och motrekylen har varit mycket modest. Till skillnad från Sverige har sålunda Europa bitit sig fast och lyckats behålla den absoluta merparten av uppgångsfasen (se gärna bifogade diagram).

Kina
Kina

Det är framförallt södra Europa med Frankrike, Italien och Spanien i spetsen som utgör ledarna medan Tyskland är något om dock inte anmärkningsvärt mycket på efterkälken. Detta beteende indikerar god sannolikhet för vidare uppgång med den självklara brasklapp som den pågående rapportperioden innebär.

Vår oro för en starkare euro mot dollarn har hittills kommit på skam då positivare siffror från Kina har ökat möjligheten för en kommande räntehöjning i USA. För svensk del har därför kronan försvagats från 8,10 till 8,30 och ligger därmed kvar inom det tradingintervall som varit i kraft ända sedan början på innevarande år.

Efter lång väntan fick vi äntligen se ett lyft för oljan från 48 till 54 dollar. Glädjen blev dock kortvarig och priset föll snabbt tillbaka. Priset närmar sig nu ånyo 48 dollar och även om oljan mycket väl kan vara i färd med att etablera en långsiktig bottenfas så har möjligheten för en närliggande uppgång minskat betydligt.

Guld har däremot inte sett så intressant ut som nu på mycket länge. Den senaste toppen vid 1160 dollar passerades med kraft och guldet verkar med framgång befästa denna högre nivå. Vi upprepar dock att slaget ännu inte är vunnet utan nu stundar en tuff batalj där den långvariga utbudsnivån ovanför 1170 ska attackeras. Lyckas detta tror vi som tidigare på ett trendbrott för guld med möjliga priser på tydligt över 1200 dollar.

Guld
Guld

I de två senaste publikationerna har vi slagit an en mer positiv ton avseende den svenska börsen och vi behåller denna syn. Vi befinner oss dock mitt uppe i rapportperioden och på fredag presenteras dessutom de preliminära inköpschefsindexen för oktober för Kina, USA och Europa.

Vi vågar och vill därför inte peka med hela handen. Börsindex i Sverige (OMXS30) stängde på tisdagen på 1466 punkter, men om marknaden tydligt och med kraft passerar den psykologiskt viktiga kursnivån vid 1500 punkter tror vi på ytterligare 100 punkters uppsida före årsskiftet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto